Podpora digitálnej transformácie vzdelávania > Digitálne učebné pomôcky

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky poskytuje prostredníctvom príspevku na špecifiká finančné prostriedky zriaďovateľom základných a stredných škôl na podporu digitálnej transformácie vzdelávania. (Viac info na www.minedu.sk)
         
1. 03-1328A - Digitálny kombinovaný mikroskop
Digitálny kombinovaný mikroskop so zabudovaným CMOS senzorom s rozlíšením 1280x1024 pixelov, Binokulárna hlavica v 35° uhle s 360° rotáciou, Širokouhlový okulár WF10X/18mm, Achromatický objektív DIN 4X, 10X, 40X, 100x(olej), Hrubé a jemné zaostrovanie, Abbeho kondenzor 1,25 N.A kondenzor, Irisová clona s držiakom filtrov, Osvetlenie LED s kontrolou intenzity, Napájanie 220V-240V, USB 2.0 PC pripojenie, Operačný softvér na spracovanie obrazu s pluginovou architektúrou v slovenskom jazyku. Funkcie: forierová analýza, meranie, automatické vyplňovanie formulárov z databázy, importovanie mierok v reálnom rozmere, binárne funkcie v živom móde/odčítavanie dvoch obrazov/, komparácie.
594,00 € Pridať
2. 03-13291330A - Žiacky mikroskop a kamera - sada
Žiacky monokulárny mikroskop so zväčšením 400x a s revolverovou hlavicou s tromi achromatickými objektívmi so zväčšením 4x, 10x, 40x, širokouhlým okulárom WF 10x, s hrubým doostrovaním, spodným osvetlením, napájaním 230V (AC ) s výstupom 5V(DC)/800 mA a s možnosťou napájania aj cez solárny článok. Súčasťou dodávky je aj okulárová digitálna kamera s 2.0 USB pripojením na PC bez nutnosti inštalácie ovládača s rozlíšením 2 MPx.
330,00 € Pridať
3. 13000131A - Mikroskop školský pre smartfón, zväčšenie 20x
Tento mikroskop s 20x zväčšením je univerzálnym a užitočným nástrojom vo vreckovej veľkosti. Je podsvietený LED diódami, vybavený malým UV svetlom a clipom, pomocou ktorého je možné ho pripevniť k smartfónu. Jeho celkové rozmery sú 5 x 3,5cm. Sada 6 ks.
72,00 € Pridať
4. 1B199007A - Resuscitačná figurína na CPR
Školská demonštračná CPR figurína na nácvik resuscitácie s možnosťou vyhodnocovania procesu resuscitácie na prenosnom zariadení s uhlopriečkou 11". Softvér na ovládanie figuríny je v slovenskom jazyku. Výstup z procesu resuscitácie je možné archivovať, vyhodnocovať a ďalej spracovávať aj na pc. Figurína umožňuje testovanie správnosti resuscitačných aktivít. Funkčnosť figuríny: nastaviteľný úklon hlavy, ventil proti spätnému nadýchnutiu, pulz na krčnej tepne, zmena zreníc po úspešnej resuscitácii, dvíhanie a klesanie hrudníka pri nádychu a výdychu. Kontrola hĺbky vdychu, správneho umiestnenia rúk a správne vyvinutého tlaku v procese resuscitácie. Súčasťou dodávky je videomanuál v slovenčine.
1 900,80 € Pridať
5. 1B199056A - SW k interfejsu (k drôtovým senzorom) - 5-ročná multilicencia
Softvér pre Interfejs k drôtovým senzorom umožňuje zobrazenie údajov zo senzorov, vytváranie grafov v reálnom čase, synchronizované video nahrávanie experimentu a ponúka nástroje na spracovanie údajov, možnosť ukladania a zdieľania súborov. Súčasťou sú inštruktážne aktivity pre učiteľov a žiakov v zmysle ŠVP pre ročníky 6. až 9. ročníky ZŠ s inovovanou metodikou v digitálnej forme. Multilicencia softvéru v slovenskom a anglickom jazyku, platnosť multilicencie je 5 rokov. K sofvéru odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs k drôtovým senzorom 1F200004A, Sada drôtových senzorov pre fyziku - učiteľ 1F200005A, Sada drôtových senzorov pre biológiu - učiteľ 1B200003A, Sada drôtových senzorov pre Chémiu - učiteľ 1CH200011A.
976,80 € Pridať
6. 1B199082A - Interfejs BT k bezdrôtovým senzorom na zber dát
Interfejs kompatibilný s bezdrôtovou sadou senzorov. Zobrazovacia jednotka obsahuje 3 ks základných senzorov (senzor teploty, senzor osvetlenia, senzor napätia), modul-grafické rozhranie umožňuje pripojenie senzorov k PC pomocou USB alebo Bluetooth, kompatibilný SW so všetkými bežnými operačnými systémami (Windows, Mac, iOS, Android, Chrome). Merané veličiny je možné zobrazovať a spracovávať priamo v zobrazovacej jednotke, na monitore počítača alebo na interaktívnej tabuli. K Interfejsu BT k bezdrôtovým senzorom odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Ovládací SW 1B199083A, Sada bezdrôtových senzorov senzorov pre fyziku - učiteľ 1F199063C, Sada BT bezdrôtových senzorov pre biológiu - učiteľ 1B199086C, Sada BT bezdrôtových senzorov pre chémiu - učiteľ 1B199084C a Sada bezdrôtových senzorov na Environmentálnu výchovu 1EN200012A.
1 521,60 € Pridať
7. 1B199083A - Ovládací SW k interfejsu BT bezdrôtových senzorov - multilicencia
SW interfejsu bezdrôtových senzorov - multilicencia. Školská licencia ovládacieho softvéru v CZ, kompatibilného s bezdrôtovými senzormi na zber dát a ich vizualizáciu prostredníctvom ukazovateľa hodnoty, meradla, grafu a tabuľky s možnosťou zdieľania spoločnej pracovnej úlohy. K ovládaciemu sofvéru odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs BT k bezdrôtovým senzorom na zber dát 1B199082A, Sada bezdrôtových senzorov senzorov pre fyziku - učiteľ 1F199063C, Sada BT bezdrôtových senzorov pre biológiu - učiteľ 1B199086C, Sada BT bezdrôtových senzorov pre chémiu - učiteľ 1B199084C a Sada bezdrôtových senzorov na Environmentálnu výchovu 1EN200012A.
976,80 € Pridať
8. 1B200003A - Sada drôtových senzorov COACH pre biológiu - učiteľ
Sada káblových senzorov pre učiteľa obsahuje senzory: 1 ks senzor teploty (-40..150°C), 1 ks senzor CO2 (100 000 ppm), 1 ks senzor O2 vo vzduchu (0..100%), 1 x senzor EKG, senzor krvného tlaku, 1x senzor zvuku so zabudovaným stetoskopom, 1 x senzor UVA, 1 x senzor UVB, 1 x senzor spirometer, 1 x sada prepojovacích káblikov. K Sade drôtových senzorov odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs k drôtovým senzorom 1F200004A, SW k interfejsu - multilicencia 1B199056A.
1 992,00 € Pridať
9. 1B200004A - Sada drôtových senzorov COACH pre biológiu - žiaci
Sada káblových senzorov pre pre jednu skupinu žiakov obsahuje senzory: 1 ks senzor teploty (-40..150°C), 1 ks senzor CO2 (100 000 ppm), 1 ks senzor O2 vo vzduchu (0..100%), 1 x senzor EKG, senzor krvného tlaku, 1x senzor zvuku so zabudovaným stetoskopom, 1 x sada prepojovacích káblikov. K Sade drôtových senzorov odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs k drôtovým senzorom 1F200004A, SW k interfejsu - multilicencia 1B199056A.
1 350,00 € Pridať
10. 1B200005A - Mikroskop učiteľský s displejom
Učiteľský biologický mikroskop: Digitálny biologický mikroskop s LCD 7" obrazovkou s vysokým rozlíšením, 1920x1080 pixelov a 30 fps (video) a 1844x1080 pixelov (foto). Revolverový nosič s achromatickými objektívmi 4x, 10x a 40x. Hrubé a jemné zaostrovanie, Abbeho kondenzor 1,25 N.A kondenzor, vopred centrovaný, zaostriteľný s irisovou clonou. Mechanický stolík StagErase™, 125x125 mm s rozsahom pohybu XY 62x24 mm. Vernierova stupnica na 2 osiach s prenosťou 0,1 mm. Osvetlenie 1W LED s reguláciou jasu a teplotou farby 6 300 K - brightfield pozorovanie.
583,20 € Pridať
11. 1B200011A - Digitálna váha - sada
Presné digitálne váhy s kapacitou váženia 2000g, stupnica 0,01g, rozmer váž. plochy 120x155 mm. Hmotnosť je možné merať v gramoch, unciach, karátoch, librách, funkcia počítania kusov, kalibračné funkcie 1kg závažím (súčasťou bal.), napájanie pomocou adaptéra AC 110-220V, alebo na batérie, ktoré sú súčasťou balenia. Váhy sú dodané spolu so sadou závaží 500mg v zložení (1x závažie 200g, 2x závažie 100g, 1x závažie 50g, 2x závažie 20g, 1x závažie 10g, 1x kliešte) a 1x hodinovým sklíčkom o priemere 60 mm a 100 mm.
237,40 € Pridať
12. 1CH200011A - Sada drôtových senzorov COACH pre Chémiu - učiteľ
Sada káblových senzorov pre učiteľa obsahuje senzory: 1 ks senzor teploty (-18..110°C) chemicky odolný, senzor pH 0-14 s elektródou, vlhkosti (0-100%), vodivosti (0...200, 0...2000. 0...20000 mikroS), slanosti (0..50 ppt), ORP (-450mV..450mV), senzor rádioaktivity (alfa, beta, gama), senzor kyslíka O2 (0-100%) na meranie oxidácie kovov, 1 x sada prepojovacích káblikov. K Sade drôtových senzorov odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs k drôtovým senzorom 1F200004A, SW k interfejsu - multilicencia 1B199056A.
1 920,00 € Pridať
13. 1CH200012A - Sada drôtových senzorov COACH pre Chémiu - žiaci
Sada káblových senzorov pre jednu skupinu žiakov obsahuje senzory: 1 ks senzor teploty (-18..110°C) chemicky odolný, senzor pH 0-14 s elektródou, vlhkosti (0-100%), vodivosti (0...200, 0...2000. 0...20000 mikroS), slanosti (0..50 ppt), ORP (-450mV..450mV), 1 x sada prepojovacích káblikov. K Sade drôtových senzorov odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs k drôtovým senzorom 1F200004A, SW k interfejsu - multilicencia 1B199056A.
1 176,00 € Pridať
14. 1EN200012A - Sada bezdrôtových senzorov PASCO na Environmentálnu výchovu
Sada bezdrôtových senzorov na Environmentálnu výchovu obsahuje vzájomne kompatibilné bezdrôtové senzory : vodivosti, senzor teploty, pH senzor, CO2 (0-100 000ppm), meteorologický senzor s GPS (zaznamenáva tieto parametre: Teplota okolia, Barometrický tlak, Rýchlosť vetra, Smer vetra, Relatívna vlhkosť, Absolútna vlhkosť, Rosný bod, Pocitová teplota, Index tepelnej záťaže, Okolité osvetlenie (lux), UV index, Žiarenie, Zemepisná šírka, Zemepisná dĺžka, Nadmorská výška, Rýchlosť, Magnetický smer, Zemepisný smer) , príslušenstvo k anemometru, USB Bluetooth adaptér na pripojenie senzorom k počítačom. Sada je určená pre obsahový štandard Možnosti zachovania a obnovy biodiverzity a ekosystémových služieb. K Sade bezdrôtových senzorov odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs BT k bezdrôtovým senzorom na zber dát 1B199082A, Ovládací SW 1B199083A.
2 382,00 € Pridať
15. 1F200004A - Interfejs k drôtovým senzorom COACH
Interfejs na pripojenie senzorov pomocou prepájacích káblov, umožňuje samostatnú prácu v učebni a v teréne, alebo na pripojenie k počítaču a tabletu (prostredníctvom Wi-Fi/BlueTooth alebo USB kábla). Prenosné zariadenie so systémom Android má 5” farebný dotykový displej, má zabudovaný interný mikrofón a 3-osový senzor zrýchlenia. Na meranie je možné pripojiť až 4 senzory. HDMI port umožňuje prepojenie na interaktívnu tabuľu. Súčasťou je spektrálna sonda-optické vlákno a vybavenie na online skúmanie a zaznamenávanie spektrálnych charakteristík viditeľnej časti spektra zdrojov svetla. Merané veličiny je možné zobrazovať a spracovávať priamo v meracom paneli, na monitore počítača alebo na interaktívnej tabuli. K Interfejsu odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: SW k interfejsu - multilicencia 1B199056A, Sada drôtových senzorov pre fyziku - učiteľ 1F200005A, Sada drôtových senzorov pre biológiu - učiteľ 1B200003A, Sada drôtových senzorov pre Chémiu - učiteľ 1CH200011A.
1 800,00 € Pridať
16. 1F200005A - Sada drôtových senzorov COACH pre fyziku - učiteľ
Sada káblových senzorov pre fyziku - učiteľ obsahuje senzory: teploty (-40..150°C), sily (-5..5,-50..50N), tlaku/barometrický senzor - dvojrozsahový (0..130kPa, 0..700kPa), svetla trojrozsahový (0..1500lx, 0..15000lx, 0..150000lx), pohybu (0,2..6m), napätia (-10..10V) a prúdu (-500..500 mA), senzor optická brána s meracou kladkou, senzor rádioaktivity (alfa, beta, gama), náboja (-5..5, -25..25, -100..100 nC), magnetického poľa (-100..500mT, -10..50mT), teploty – termočlánok (-20..110,-200..1300), zrýchlenia – akcelerometer (-25g..25g), zvuku a 1 x sadu prepojovacích káblikov. K Sade drôtových senzorov odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs k drôtovým senzorom 1F200004A, SW k interfejsu - multilicencia 1B199056A.
2 658,00 € Pridať
17. 1F200018A - Sada drôtových senzorov COACH pre fyziku - žiak
Sada káblových senzorov pre fyziku pre jednu skupinu žiakov obsahuje senzory: teploty (-40..150°C), sily (-5..5,-50..50N), tlaku/barometrický senzor - dvojrozsahový (0..130kPa, 0..700kPa), svetla trojrozsahový (0..1500lx, 0..15000lx, 0..150000lx), pohybu (0,2..6m), napätia (-10..10V) a prúdu (-5..5 A), senzor optická brána s meracou kladkou, 1 x sadu prepojovacích káblikov. K Sade drôtových senzorov odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs k drôtovým senzorom 1F200004A, SW k interfejsu - multilicencia 1B199056A.
1 320,00 € Pridať
18. 1T199022A - Prístroj detekujúci hladinu hluku
Prístroj detekujúci škodlivosť hluku a ďalších stresových faktorov. Zaznamenáva a vyhodnocuje hladinu hluku v priestore a merá čas. Obsahuje USB vstup a možnosť pripojenia na LAN. Prístroj obsahuje funkciu, aby tvár na displeji sa buď usmievala (zelené LED), keď je úroveň hluku v norme, alebo bola smutná (červené LED), keď je hluk v priestore nad hygienický limit.
597,60 € Pridať
19. 27000023A - UNIMAT celokovový CNC Sústruh (2 osi)
Výučbová plne funkčná počítačom ovládaná sada - 2 krokové motory - pracovná oblasť: 49,5 x 135 mm - 3-čeľusťové skľučovadlo - 2-polohová nožová hlava - presnosť: 0,07 mm Materiály: plast, drevo, živica, neželezné a mäkké kovy (nutné dokúpiť ovládaciu elektroniku).
816,00 € Pridať
20. 27000025A - UNIMAT celokovová CNC 3-osová frézka - horzintoálna/vertikálna
Výučbová plne funkčná počítačom ovládaná sada - 3 krokové motory - pracovná oblasť: 50 x 50 x 145 mm (možnosť rozšírenia) - rýchlosť 3 300 ot./min) - posuvná rýchlosť: 300 mm/min - presnosť: 0,07 mm Materiály: plast, drevo, živica, neželezné a mäkké kovy (nutné dokúpiť ovládaciu elektroniku).
996,00 € Pridať
21. 27000027A - UNIMAT celokovová CNC 4-osová vertikálna frézka
Výučbová plne funkčná počítačom ovládaná sada - 4 krokové motory - pracovná oblasť: 50 x 50 x 145 mm (možnosť rozšírenia) - rýchlosť 3 300 ot./min - posuvná rýchlosť: 300 mm/min - presnosť: 0,07 mm Materiály: plast, drevo, živica, neželezné a mäkké kovy (nutné dokúpiť ovládaciu elektroniku).
1 143,00 € Pridať
22. 27080005PA - Unimat MetalLine Technics - vzdelávacia sada v plastovom boxe
Obsahuje robustné a kovové časti vyrobené za účelom trvácnosti, stability a presnosti. 100% kompatibilita s UNIMAT sadami. Plnokovová stavebnica umožňujúca postaviť 8 rôznych variantov zariadení ponúka vyššiu presnosť, pevnosť a rýchlosť. Poskytuje kompatibilitu s krokovými motormi, čo zaručuje jednoduché prestavanie na CNC stroj. ideálna pre technické kurzy v školách je táto sada ideálna. Umožňuje poskladať 8 variantov zariadení na obrábanie dreva, plastu a mäkkých materiálov: - pílku, - sústruh, - obrusovačku, - ručnú pílku a ručnú obrusovačku, - prítlakovú vŕtačku, - horizontálne a vertikálne frézovanie.
998,00 € Pridať
23. 27080009PA - Unimat MetalLine Design & Technology Kit - vzdelávacia sada v plastovom boxe
Obsahuje robustné a kovové časti vyrobené za účelom trvácnosti, stability a presnosti. Umožňuje postaviť 5 variantov zariadení na obrábanie mäkkého dreva: - sústruh, - pílku, - ručnú vŕtačku, - obrusovačku a ručnú obrusovačku. Doplnkové vybavenie: - základná doska na uchytenie stroja - mikro svorky - otočný strediaci hrot - náhradné lupienkové pílky a množstvo ďalšieho príslušenstva PLASTOVÝ BOX pre umiestnenie súčiastok UNIMAT
495,00 € Pridať
24. 27080009PA - Unimat MetalLine Design & Technology Kit - vzdelávacia sada v plastovom boxe
Obsahuje robustné a kovové časti vyrobené za účelom trvácnosti, stability a presnosti. Umožňuje postaviť 5 variantov zariadení na obrábanie mäkkého dreva: - sústruh, - pílku, - ručnú vŕtačku, - obrusovačku a ručnú obrusovačku. Doplnkové vybavenie: - základná doska na uchytenie stroja - mikro svorky - otočný strediaci hrot - náhradné lupienkové pílky a množstvo ďalšieho príslušenstva PLASTOVÝ BOX pre umiestnenie súčiastok UNIMAT
495,00 € Pridať
25. 27080067A - Laserový modul pre UNIMAT CNC

Laser je kompatibilný so všetkými variantmi vertikálnych fréz Unimat CNC (3- a 4-osové).
Výkon lasera: 11 W Vlnová dĺžka: 450 nm
Typ zaostrenia: pevné ohnisko; Vstup: 24 V, 5 A
Obrobiteľné materiály:
Rezanie
drevo, látka, akryl, rôzne plasty, kartón
Gravírovanie
drevo, nehrdzavejúca oceľ, koža, akryl, keramika, rôzne plasty, kartón,
eloxovaný hliník

Súčasťou dodávky nie je ochranný kryt.

598,00 € Pridať
26. 28400009A - Brick'R'knowledge Základný Set

Základný Set vás oboznámi s najdôležitejšími premennými a funkciami elektrického obvodu. 19 blokov obsiahnutých v súprave vám pomôže lepšie porozumieť elektronike. Pre tých z vás, ktorí sa zaujímajú o elektroniku a chcú sa o nej dozvedieť viac, je táto základná sada ideálnym nástrojom.

V súprave nájdete návody a príklady k nasledovným témam:

 • LED svietidlá
 • Otvorený okruh
 • Uzemnenie & pripojenie
 • Zjednodušený obvod s uzemňujúcim blokom
 • Dvoj LED-kový paralelný obvod
 • Meranie polarity
 • Dvoj LED-kový sériový obvod
 • Odpor
 • Zväčšenie odporu
 • Odpor v sériovom obvode
 • Odpor ako paralelný obvod
 • Potenciometer
 • Fotorezistor LDR
 • Prahové napätie
 • Kondenzátor
 • Tranzistor
81,85 € Pridať
27. 28400019A - Brick'R'knowledge Internet Vecí (IoT) Set

Pomocou Internet Vecí (IoT) Setu je možné kontrolovať vaše bloky cez internet. So zahrnutým modulom sa naučíte, ako vybudovať vašu prvú web stránku a kontrolovať vstupné a výstupné signály cez inteligentný telefón. Okrem toho súprava obsahuje snímač teploty a vlhkosti. Na riadenie 7-segmentového displeja sa používa takzvaná I2C zbernica.

V súprave nájdete návody a príklady k nasledovným témam:

 • IoT blok a Arduino IDE
 • Blikajúce LED svetlá
 • Prepínač LED svetiel
 • I2C zbernica
 • 7 segmentový indikátor
 • OLED displej
 • Analógovo-digitálny prevodník IoT bloku
 • Nastavenie IoT bloku ako WLAN klienta
 • Čas z internetu
 • Meranie teploty a vlhkosti
 • Výmenný kurz dolára z internetu
 • Moja prvá webová stránka
 • Prepínanie cez webovú stránku
176,56 € Pridať
28. 12301416B - Inteligentný skleník Greenhouse Kit
Inteligentný skleník Greenhouse Kit na skúmanie biologických a ekologických experimentov; obsahuje všetko, čo študenti potrebujú na navrhnutie, stavbu, programovanie a štúdium vlastného "skleníka". Súčasťou je 5 digitálnych študentských aktivít : Naprogramujte pre rastliny slnečný deň; Naprogramujte chladzovanie skleníka; Naprogramujte načasovanie dažď a; Optimalizujte cirkuláciu vody v skleníku; Naprogramujte systém snímania a kontroly skleníka. Súprava umožňuje študovať desiatky interakcií medzi rastlinami a environmentálnymi faktormi a zároveň sa dozvedieť, akú úloho zohráva programovanie v modernom poľnohospodárstve. Pridanou hodnotou súpravy je možnosť Blockly programovania, ktoré integruje súpravu so všetkými PASCO senzormi a softvérom, čo umožňuje študentom programovať parametre zberu údajov, upravovať vlastné zobrazenia a robiť rozhodnutia založené na údajoch na zlepšenie svojich STEM projektov. Obsah súpravy : 1x EcoChamber, 1x skleníkový senzor (meria intenzitu svetla, vlhkosť vzduchu, vonkajšiu teplotu a vlhkosť pôdy v skleníku), 1x USB ventilátor, 1x USB vodnú pumpu, 1x PASCO osvetlenie Grow Light (programovateľné osvetlenie), 1x modul napájania, 1x súprava príslušenstva pre Inteligentný skleník (konektory, zátky a hadičky s 3-cestnými koncami na kvapkanie a riadením prietoku) a OVLÁDACIA JEDNOTKA //control.Node (riadiace centrum skleníka na programovanie aktivít, poskytuje napájanie príslušenstva; obsahuje akcelerometer, nabíjateľnú batériu a viaceré porty pre príslušenstvo).
1 236,00 € Pridať
29. 03-1649B - Binokulárny digitálny mikroskop B-190TBPL
Binokulárny digitálny mikroskop B-190TB patrí vďaka svojmu vybaveniu medzi najpokročilejšie mikroskopy vhodné najmä pre učiteľov a výučbu na stredných školách. Tento model je navyše vybavený 3.1MPx kamerou pre excelentnú reprodukciu farieb na pripojenom tablete, ktorý sa dá tiež od mikroskopu odpojiť a používať samostatne ako štandardný tablet s operačným systémom Windows. Špecifikácia: - zobrazovanie v svetlom poli - otočná binokulárna hlavica (360°) s 30°sklonom - medzipupilárna vzdialenosť v rozsahu 48-75mm - dioptrické doostrenie na ľavom okulári - integrovaná 3.1 MPx kamera - maximálne zväčšenie 1000X - revolverová hlavica so štyrmi N-PLAN objektívmi 4X / 0.10, 10X / 0.25, 40X / 0.65, 100X / 1.25 (olej/voda) - okulár WF10X / 18mm - koaxiálne hrubé a jemné zaostrovanie - Abbeho kondenzor 1.25 N. A., nastaviteľná výška, s irisovou clonou - dvojvrstvový stolík 125x115mm s mechanickým X-Y posunom v rozsahu 70x30mm - 3W X-LED osvetlenie s ovládaním jasu - farba svetla 6300K - externé napájanie 100-240V AC / 6V DC - špeciálny náter na zníženie náhodných škrabancov a uľahčenie ich odstránenia
1 662,00 € Pridať
30. 13000130B - Mikroskop vreckový s clipom
Tento mikroskop so 60x - 100x zväčšením je univerzálnym a užitočným nástrojom vo vreckovej veľkosti. Je podsvietený LED diódami, vybavený malým UV svetlom a clipom, pomocou ktorého je možné ho pripevniť k smartfónu. Jeho celkové rozmery sú 4,8 x 8cm.
21,00 € Pridať
31. 20000166B - Mikroskop na mobilné zariadenia
Nasadzovací mikroskop na kameru mobilného zariadenia (mobil, tablet), osvetlenie pozorovaného objektu bielymi LED diódami. Nie je potrebný softvér, využíva sa funkcia kamery mobilného zariadenia, pomocou ktorej možno v reálnom čase sledovať a ukladať mikroskopické zábery alebo videá. Objektív s pevným zaostrením, šírka záberu: 2,0 - 4,0 mm; výška záberu: 1,5 - 3,0 mm; hĺbka záberu: 0,05 - 0,1 mm, rozlíšenie: 6 - 10 mikrometrov. Rozmery: výška 80 mm, šírka 36 mm, hrúbka 9 mm, hmotnosť 23 g. Napájanie 3 V (akumulátor CR2016), životnosť do 90 h.
164,40 € Pridať
32. 28500001B - Smart Factory

Automatizovaná inteligentná továreň Smart Factory umožňuje študentom získať skúsenosti s množstvom procesov a technológií bežne používaných vo výrobe podľa princípov Industry 4.0. Patria sem dopravníkové systémy, snímacie systémy, pneumatická technológia vyberania a umiestňovania, pohony jednosmerných motorov a pohony krokových motorov. Továreň obsahuje farebné disky vyrobené z plastu a iných materiálov. Dopravný pás presúva tieto kusy do továrne, kde užívateľom naprogramované senzory triedia disky do viacerých odpadových košov. Niektoré sú z dopravníka vyberané sacím zariadením a portálový portál riadený krokovým motorom triedi kotúče do vhodne sfarbených nádob. Inteligentná továreň je úplne samostatná a možno ju uložiť do jedného z našich štandardných zásobníkov. Smart factory je možné použiť s PLC Siemens (alebo inej značky) 12V alebo 24V a je tiež kompatibilná s naším Siemens HMI. Pre funkčnosť Smart Factory je potrebné prikúpiť Kompresor AU1050EU.

9 783,53 € Pridať
33. 28500002B - Smart Factory Siemens Add-On

Doplnok ku AU4956, ktorý umožňuje užívateľovi ovládať systém Smart Factory pomocou PLC Siemens S7-1200.

1 589,09 € Pridať
34. 28500004B - Kompresor (pre Automatizáciu a Smart Factory)
Tento stolný kompresor je bezolejový piestový kompresor s malým elektrickým motorom 1/8 HP, ktorý je navrhnutý na prevádzku na platforme Automatics. Je výkonný, kompaktný, spoľahlivý a tichý. Obsahuje číselník zobrazujúci tlak vo výstupnom potrubí (0 až 100 psi), spínač zapnutia/vypnutia a spínač výstupu vzduchu a gombík na nastavenie tlaku vzduchu. Jednotka je napájaná z 240V
520,09 € Pridať
35. 28500005B - Siemens HMI pre Smart Factory
Siemens S7 PLC s jednotkou HMI poskytuje 4 mm prepojené rozhranie medzi S7 a počítačom v odolnom plastovom obale. S7 je vybavený PLC S7-1214C, ktoré poskytuje 10 vstupov a 10 tranzistorových výstupov a HMI s dotykovou obrazovkou Siemens KTP 400 Series - 4,3 palca, TFT displej, 480 x 272 pixelov. S7 sa programuje z počítača pomocou kábla CAT 5 (dodávaný) alebo Wifi. Súčasťou balenia je vysokovýkonný priemyselný 4G LTE Wi-Fi router Telonika RUT950 – to vám umožní naprogramovať jednotku cez Wi-Fi a prepojiť ju s inými IP pripojenými systémami v rámci Industry 4.0.
4 235,29 € Pridať
36. 28500006B - Siemens STEP 7 software
Pomocou tohto softvéru môžete konfigurovať, programovať, testovať a diagnostikovať základné, pokročilé a distribuované ovládače všetkých generácií, či už na báze PLC alebo PC, vrátane softvérových ovládačov. Kompatibilný s Siemens HMI a Smart Factory.
677,65 € Pridať
37. 28500020B - Electrical machines - kompletná súprava

Moderný tréningový systém na elektrických strojoch je revolučný spôsob bezpečného štúdia charakteristík rôznych typov motorov vo vzdelávacom prostredí. Toto riešenie zahŕňa sedem rôznych typov strojov, integrovaný napájací zdroj a ovládaciu skrinku a aplikácie na báze PC pre pokročilé riadenie rôznych typov strojov. Okrem toho poskytujeme štyri samostatné učebné príručky pre výučbu princípov elektrických strojov pomocou ručného ovládania externými meračmi, pomocou PC ovládania a tiež ovládania pomocou MATLABu.

Systém obsahuje:

Dynamometer s výkyvným ramenom, jednosmerný stroj s permanentným magnetom, zložený stroj, sériový stroj, trojfázový indukčný stroj, jednofázový indukčný stroj
Stroje pracujúce s napätím 24 V AC alebo DC
Počítačom riadený systém
Elektronické meranie napätia, prúdu a výkonu v jednosmernom a striedavom prúde
Jedno a trojfázové napájanie striedavým a jednosmerným prúdom s premenlivou frekvenciou
Stroje s malými rozmermi
Vybavenie uložené na podnose pre lepšiu prenosnosť
Kompletná dokumentácia a experimenty
Dodávané vybavenie zahŕňa:

Výkyvné rameno DC dynamometrická súprava s manuálnym alebo elektronickým meraním krútiaceho momentu a enkodérom
DC motor s permanentným magnetom
Bočný komutátorový motor
Sériovo vinutý komutátor poľa
Trojfázový indukčný motor
Jednofázový indukčný motor
SCADA meracia jednotka so vstavaným:
Odporová reťaz pre zaťažovací dynamometer
Kapacitný reťazec pre sériovú kapacitu motora – rozbeh
Interné voltmetre
Vnútorný tachometer
Vnútorný snímač krútiaceho momentu
Vnútorné ampérmetre
Obvody vnútornej ochrany

Balance
Kabeláž 

Pri používaní systému v manuálnom režime budete pravdepodobne potrebovať dva (na súpravu) digitálny multimeter HP1324 Fluke 115 True RMS a jeden digitálny osciloskop HP8067 Tektronix (na súpravu).

14 569,20 € Pridať
38. 28500038B - 4-vstupový pikoskop
PC osciloskopy PicoScope napájané cez USB sú malé, ľahké a prenosné a dajú sa ľahko vsunúť do tašky na notebook a zároveň ponúkajú celý rad vysokovýkonných špecifikácií. Tento osciloskop ponúka 4 analógové kanály a vstavanú funkciu / generátor ľubovoľného tvaru vlny.
1 287,53 € Pridať
39. 28500041B - Hľadanie porúch v elektronických obvodoch
Toto riešenie umožňuje študentom získať skúsenosti s vyhľadávaním porúch na niekoľkých analógových a digitálnych systémoch. Študenti sa najprv naučia používať testovacie zariadenie a testujú hlavné skupiny aktívnych a pasívnych komponentov. Potom študenti dostanú plne funkčný obvod, aby mohli pochopiť funkciu obvodov. Dozorcovia potom vložia jednu z množstva porúch na každý okruh a študent musí pomocou vhodných nástrojov odvodiť chybu. Chybné komponenty sú zreteľne označené pod nosičom. Dodáva sa päť plne otestovaných a zmontovaných obvodov.
2 053,27 € Pridať
40. 28500042B - Pokročilé elektrické, elektronické a digitálne princípy
Tento balík spája rôzne aspekty elektrických, elektronických a digitálnych princípov. Študenti začínajú pochopením obvodových teorém na analýzu napäťových a prúdových elektrických obvodov s pasívnymi súčiastkami. Potom prejdú k pochopeniu obvodov obsahujúcich reaktívne zložky so sériovými a paralelnými kombináciami. Potom skonštruujú množstvo rôznych typov a tried zosilňovačov: diskrétne a založené na operačných zosilňovačoch. Nakoniec študenti skúmajú digitálne komponenty a jednoduché digitálne logické obvody. Súčasťou je plnofarebný pracovný zošit s poznámkami učiteľa.
1 546,73 € Pridať
41. 28500043B - Súprava energetických systémov
Táto súprava kombinuje náš vzdelávací systém Locktronics so solárnym panelom a miniatúrnou veternou turbínou, ktorú možno použiť na experimenty v oblasti výkonovej a energetickej elektroniky. Súprava solárnych panelov obsahuje plnohodnotný solárny panel - dimenzovaný na 120 wattov - ktorý generuje primerané množstvo energie pri osvetlení triedy/laboratória. Súprava tiež obsahuje jednosmerný motor s premenlivou rýchlosťou spojený s trojfázovým generátorom, ktorý produkuje až 20 wattov energie, replikujúc priemyselnú veternú turbínu. Učebné ciele/experimenty: Zdroje sily a energie Prevádzka a výkon veternej turbíny Prevádzka a výstup solárneho panelu Premena energie – konvertory nahor a nadol Energetická účinnosť Batérie a sériové paralelné konfigurácie Charakteristika nabíjania a vybíjania olovených a lítium-iónových batérií Technológia Powerwall Veterné turbíny Dumping výkonu veternej turbíny Trojfázová rektifikácia Inverzia napätia – DC na AC
4 658,82 € Pridať
42. 28500047B - Senzory a riadenie v automobilových aplikáciách
Učebné ciele: Štruktúra a funkcia ECU Svetlá a ovládače Tranzistorové výstupy Reléové výstupy Digitálne vstupy Analógové vstupy Otvorená vs. uzavretá slučka Ovládanie jednosmerných motorov Ovládanie krokových motorov Konštrukcia obvodu na vyhľadávanie porúch
1 863,53 € Pridať
43. 28500048B - CAN a LIN zbernicové systémy
S touto súpravou sú k dispozícii 2 učebné osnovy: Učebné ciele 1: Zapojenie zbernice CAN a LIN Funkcia ECU Topológia siete CAN a LIN zbernica Pomocou skenovacích nástrojov Ladenie systémov zbernice CAN pomocou multimetra Návrh obvodu na detekciu porúch Učebné ciele 2: Diagnostika na PC Senzory a akčné členy v zbernicových systémoch CAN a LIN Kódovanie správ na zbernici CAN Kódovanie správ zbernice LIN Funkcia ECU a obvodu vozidla Funkcia brány: CAN to LIN, LIN to CAN Spustenie rutiny Protokol zbernice J1939 CAN Funkcie OBDII
7 623,53 € Pridať
44. 28500049B - Programovací softvér Flowcode - licencia pre 1 používateľa
Grafické programovateľné prostredie, ktoré umožňuje nastavenie elektrických, elektronických a elektromechanických zariadení. Súčasťou sú programy na štandardny zmernicových systémov v automobilovom priemysle J1979 a J1939. Trvalá licencia pre 1 používateľa.
677,65 € Pridať
45. 28500050B - Programovací softvér Flowcode - licencia pre 10 používateľov
Grafické programovateľné prostredie, ktoré umožňuje nastavenie elektrických, elektronických a elektromechanických zariadení. Súčasťou sú programy na štandardny zmernicových systémov v automobilovom priemysle J1979 a J1939. Trvalá licencia pre 10 používateľov.
1 694,11 € Pridať
46. KV020133B - Pohybová hra - Poďme programovať!
Deti sa učia základom programovania formou aktívnej pohybovej hry. Podpruje u detí logické myslenie, motoriku a rovnováhu, priestorovú orientáciu, koncentráciu a pamäť, sociálnu interakciu. Obsahuje: 20x farebná penová podložka, 20x obojstranná príkazová kartička, 2x kartička Robot, 2x kartička Pružina, 2x kartička Ozubené koleso, 2x kartička Šípka, 2x kartička Zákaz.
60,00 € Pridať
47. 12301211C - Sensorium Science 4.1 - sada bezdrôtových senzorov PASCO
Sensorium Science 4.1 - sada bezdrôtových senzorov PASCO v šedom boxe, prispôsobená na viaceré predmety. Sada obsahuje: bezdrôtový senzor teploty, bezdrôtový senzor sily, bezdrôtový senzor tlaku, bezdrôtový senzor napätia, bezdrôtový senzor pohybu, bezdrôtový senzor pH, bezdrôtový senzor tepu s ručnými úchytmi a bezdrôtový senzor počasia s anemometrom a GPS. Súčasťou sady je USB s 46 žiackymi úlohami, tlačená metodika úloh a licencia softvéru SPARKvue. Všetko prehľadne usporiadané v úložnom boxe.
1 920,00 € Pridať
48. 12301212C - Sensorium Biológia 4.1 - sada bezdrôtových senzorov PASCO
Sada bezdrôtových senzorov v zelenom boxe, prispôsobená pre hodiny Biológie. Sada obsahuje: bezdrôtový senzor teploty, bezdrôtový senzor CO2 a O2, bezdrôtový senzor počasia s anemometrom a GPS, bezdrôtový senzor EKG a bezdrôtový senzor krvného tlaku, USB s 46 žiackymi úlohami, tlačenú metodiku a licenciu softvéru SPARKvue.
2 082,00 € Pridať
49. 12301213C - Sensorium Chémia 4.1 - sada bezdrôtových senzorov PASCO
Sensorium Chémia 4.1 - sada bezdrôtových senzorov PASCO v žltom boxe, prispôsobená pre hodiny Chémie. Sada obsahuje: bezdrôtový senzor teploty, bezdrôtový senzor pH, bezdrôtový senzor CO2 s príslušenstvom, bezdrôtový senzor vodivosti, bezdrôtový kolorimeter a turbidimeter, plochú pH elektródu a ORP elektródu, USB s 46 žiackymi úlohami, tlačenú metodiku a licenciu softvéru SPARKvue.
1 824,00 € Pridať
50. 12301214C - Sensorium Fyzika 4.1 - sada bezdrôtových senzorov PASCO
Sensorium Fyzika 4.1 - sada bezdrôtových senzorov PASCO v červenom boxe, prispôsobená pre hodiny Fyziky. Sada obsahuje: bezdrôtový senzor teploty, bezdrôtový senzor tlaku, bezdrôtový senzor napätia, bezdrôtový senzor prúdu, bezdrôtový svetelný senzor, bezdrôtový senzor pohybu, bezdrôtový senzor magnetického poľa a bezdrôtový vozík Smart Cart, USB s 46 žiackymi úlohami, tlačenú metodiku a licenciu softvéru SPARKvue.
1 884,00 € Pridať
51. 23300100C - Dino-Lite AM4113T
Digitálny prenosný mikroskop Dino-Lite AM4113T je praktický, ľahko použiteľný mikroskop pre všeobecné využitie. Špecifikácia: - zväčšenie až do 200x - objektív s antireflexnou vrstvou - 1,3 Mpix senzor - DinoCapture softvér 2.0 (Windows)/ DinoXcope (MacOS) - súčasťou balenia je kalibračný terč, CD so softvérom a užívateľská príručka
418,80 € Pridať
52. 27080063C - Ovládacia elektronika set
Pre spustenie a ovládanie CNC stroja v reálnom čase v rôznych prostrediach (Windows, Linux, MAC OS) počet kontrolovaných osí: 4 (rozšíriteľné na 6) IOs: min 6x input for (limit/end) switches, 1x e-stop, 2x relays, 0-10V control signal Základná doska: 1GHz CPU, 512MB DDR3 RAM, 4GB úložisko Napájanie: 110-240 V, 24 V, 5 A Možnosť pripojenia: USB, Ethernet, WiFi (voliteľné) Obsahuje aj príklady vytvorených produktov pomocou CNC
798,00 € Pridať
53. 10400147D - Magické tričko - Ľudské telo (veľkosť 146-164)
Ponorte sa so svojimi žiakmi v pravom zmysle slova do hlbín ľudského tela. Vyučovanie anatómie človeka pomocou trička sa stane veľmi osobným, nezabudnuteľným zážitkom. Vďaka rozšírenej realite je možné názorne ukázať vnútro ľudského tela celej triede už od 3. ročníka, jednoducho offline. 3D zobrazenie, umiestnenie a funkcia ľudských orgánov a skutočné zvuky sa automaticky otvárajú v aplikácii Body Planet. Tričko zodpovedá veľkosti 146-164 a je vhodné pre deti už od 3. ročníka ZŠ - veľkosť trička umožňuje, aby si ho aj väčšie deti mohli pretiahnuť cez každodenné oblečenie.
39,00 € Pridať
54. 10400148D - Magické tričko - Ľudské telo S
Ponorte sa so svojimi žiakmi v pravom zmysle slova do hlbín ľudského tela. Vyučovanie anatómie človeka pomocou trička sa stane veľmi osobným, nezabudnuteľným zážitkom. Vďaka rozšírenej realite je možné názorne ukázať vnútro ľudského tela celej triede už od 3. ročníka, jednoducho offline. 3D zobrazenie, umiestnenie a funkcia ľudských orgánov a skutočné zvuky sa automaticky otvárajú v aplikácii Body Planet. Tričko zodpovedá veľkosti S pre dospelých a je teda vhodné aj pre vzrastom väčšie deti, aby si ho mohli pretiahnuť cez každodenné oblečenie. O niečo menšiu veľkosť (146-164) nájdete u trička s objednávacím číslom 10400147D
39,00 € Pridať
55. 10400152D - Magické tričko - Ľudské telo M
Ponorte sa so svojimi žiakmi v pravom zmysle slova do hlbín ľudského tela. Vyučovanie anatómie človeka pomocou trička sa stane veľmi osobným, nezabudnuteľným zážitkom. Vďaka rozšírenej realite je možné názorne ukázať vnútro ľudského tela celej triede už od 3. ročníka, jednoducho offline. 3D zobrazenie, umiestnenie a funkcia ľudských orgánov a skutočné zvuky sa automaticky otvárajú v aplikácii Body Planet. Tričko zodpovedá veľkosti M pre dospelých a je teda vhodné aj pre fyzicky väčšie deti, aby si ho mohli pretiahnuť cez každodenné oblečenie. O niečo menšiu veľkosť (146-164) nájdete u trička s objednávacím číslom 10400147D
39,00 € Pridať
56. MT14928D - Náramkový automatický tlakomer
Rýchly a automatický Ultrakompaktný dizajn. Detekcia arytmií. Rýchle meranie s tichým nafukovaním. Súčasná indikácia systolického a diastolického tlaku na velkom LCD displeji. Pamäť na 30 posledných meraní s priemernou hodnotou. Transportné púzdro. Technické údaje: digitálne zobrazenie nameraných hodnôt, oscilometrický typ merania, rozsah pri tlaku 20-280mm ortuťového stĺpca, pri pulze 40-200 úderov/min, presnosť pri tlaku ± 3mm ortuťového stĺpca alebo 2% najvyššej namerenej hodnoty, pri pulze ± 5%, napájenie 2 batériami typu LR03 (2x1,5V), obvod zápestia od 13,5cm do 21,5cm, hmotnost približně 82g (bez batérií), rozmery (d × v × š): 63mm × 56mm × 21mm. Dodáva sa s batériami.
72,00 € Pridať