Podpora digitálnej transformácie vzdelávania

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky poskytuje prostredníctvom príspevku na špecifiká finančné prostriedky zriaďovateľom základných a stredných škôl na podporu digitálnej transformácie vzdelávania. (Viac info na www.minedu.sk)

Odborné učebne

Projektový konfigurátor pre výzvu PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR s rozpočtovou rezervou zohľadňujúcou predpokladanú mieru inflácie pri realizácii v rokoch 2024-2025.

SMART škola

Didaktické vybavenie rozdelené podľa preferovaného konceptu SMART školy ako: