Projektový konfigurátor pre výzvu PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR s rozpočtovou rezervou zohľadňujúcou predpokladanú mieru inflácie pri realizácii v rokoch 2024-2025.

SMART škola

Didaktické vybavenie rozdelené podľa preferovaného konceptu SMART školy ako: