Projektový konfigurátor pre výzvu PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR s rozpočtovou rezervou zohľadňujúcou predpokladanú mieru inflácie pri realizácii v rokoch 2024-2025.

SMART škola

Didaktické vybavenie rozdelené podľa preferovaného konceptu SMART školy ako: