1. 1T200009C - Sada pre malé programovateľné počítače

Robotická stavebnica je založená na Micro:bit -programovacie zariadenie pre začiatočníkov a žiakov. Sadu je možné programovať v grafickom prostredí, čo umožňuje jednoduché pochopenie princípov programovania aj pre študentov, ktorí nemajú žiadne skúsenosti. Súčasťou sady sú jednoduché úlohy, kde si žiaci zostavia stavebnicu, ktorú následne programujú. Takto si okrem programovania cvičia aj svoje technické zručnosti. Sada sa skladá z: 4ks stavebnica dron - riadiaca jednotka, batéria, vrtule, servo motor, šasi a konštrukcia dronu - materiál preglejka, všetko príslušenstvo potrebné na zloženie dronu; 4ks vznášadlo - riadiaca jednotka, batéria, rám, diely a konštrukčné prvky - materiál preglejka, šablóna na rezanie, vrtuľa, servo-motory, všetko príslušenstvo potrebné na zloženie vznášadla; 4ks auto - riadiaca jednotka, batéria, kolesá, servo-motor, pneumatiky, konštrukcia auta, všetko príslušenstvo potrebné na zloženie auta; 4ks bublinkovač - riadiaca jednotka, batéria, konštrukčné časti - materiál preglejka, vrtuľa, servo motor, všetko príslušenstvo potrebné na zloženie bublinkovača; 2 univerzálne základné programovacie dosky kompatibilné s ostatnými komponentmi. Súčasťou sady je kompletná zbierka úloh v slovenskom jazyku. Sada je určená pre skupinu 4 žiakov.

1 980,00 € Pridať
2. 1T200010B - Programovateľné robotické rameno

Robotický modulárny systém je vhodná pomôcka na osvojenie si základov programovania a následný rozvoj zručností v ňom. Pomocou modulárnej stavebnice majú žiaci k dispozícii množstvo cvičení zameraných na oblasť programovania, informatiky, mechatroniky a automatizácie. Sada obsahuje programovateľné robotické rameno, ktoré sa skladá z min. 15 ks, a sadu úloh a cvičení, ktoré obsahujú min. 10ks doplnkových dielcov. Všetky diely stavebnice v sade sú navzájom kompatibilné. Sadu je možné ovládať cez PC alebo mobilné zariadenia. Sada je vhodná pre 2 až 4 žiakov.

1 272,00 € Pridať
3. 1VT200005C - Nabíjacia stanica pre tablety

Uzamykateľný nabíjací vozík na tablety do rozmeru 11", kapacita 32 tabletov, aktívne vetranie, nabíjanie pomocou USB-C 3.0 nabíjacích káblov s automatickým prerušením nabíjania a distribúciou nabíjania. LED Indikácia stavu nabíjania (nabíjanie-červená, úplne nabité-zelená), 20W na každý USB port, integrovaný podvozok (4 kolieska, min. 2 brzdené), rukoväť na transport a bočné rukoväte na zdvihnutie, hmotnosť max. 50kg.

 

3 720,00 € Pridať
4. 1VT200007B - Hlasovacie zariadenie

Hlasovacie zariadenia intuitívne a jednoducho umožňujú učiteľovi digitalizovať dáta študentov a to ako vo výučbe tak aj vo chvíli zhromažďovania údajov. Funkcionalita umožňuje položiť otázku študentom a študenti reagujú pomocou hlasovacích zariadení. Zapojenie študentov do výučby s podmanivým výkladom, ktorý zanecháva dlhotrvajúci dojem aj mimo triedu . Sada obsahuje: 24 hlasovacích jednotiek - dosah min. 175 m, LCD displej, min. 10 samostatných tlačidiel voľby, vizuálne potvrdenie odoslanej odpovede, funkcia automatického napojenia na kanál prijímača, ukazovateľ stavu batérie; 1 prijímač - zapojenie do PC, konektor USB, dosah min. 50 metrov; prenosná taška na všetky zariadenia v sade; licencia na offline použitie bez nutnosti pripojenia na internet, integrácia otázok do prezentácií, zobrazenie výsledkov, analytické funkcie, grafy. Licencia na všetky zariadenia v sade na 5 rokov.

4 659,00 € Pridať
5. 1VT200011C - Sada kompaktných senzorov

Sada základných senzorov pre dvojicu žiakov na meranie fyzikálnych vlastností je vhodná najmä do centier voľného času, ale tiež pre jednoduché pokusy do učebne IKT, robotiky, fyziky alebo chémie. Sada obsahuje základnú jednotku - datalogger (zapojenie na batériu, 3 konektory na senzory, pripojenie wifi a Bluetooth, výdrž batérie min. 12 hodín, kapacita batérie min. 550m mAh) senzory: počasie (teplota, vlhkosť, tlak), el. prúd, el. napätie, teplota kvapalín, úroveň O2 vo vzduchu, vzdialenosť. Jednoduché použitie na PC alebo tablete bez nutnosti inštalovať aplikáciu. Podporovaný OS Windows, Android, iOS, Chrome OS, Mac OS X. Sada je kompatibilná so sadami na programovanie.

324,00 € Pridať
6. 1B199001A - Mikroskop učiteľský s displejom a SW na spracovanie obrazu
Digitálny kombinovaný mikroskop so zabudovaným CMOS senzorom s rozlíšením 1280x1024 pixelov, Binokular. hlavica v 35° uhle s 360° rotáciou, Širokouhlový okulár WF10X/18mm, Achromat. objektív DIN 4X, 10X, 40X, 100x(olej), Hrubé a jemné zaostrovanie, Abbeho kondenzor 1,25 N.A kondenzor, Irisová clona s držiakom filtrov, Osvetlenie LED s kontrolou intenzity, Napájanie 220V-240V, USB 2.0 PC pripojenie, Operačný SW na spracovanie obrazu s plugin architektúrou v slovenskom jazyku. Funkcie: forierová analýza, meranie, automatické vyplňovanie formulárov z databázy, importovanie mierok v reálnom rozmere, binárne funkcie v živom móde/odčítavanie dvoch obrazov/, komparácie.  Príslušenstvo: ručný mikrotóm so sklenenou plošinou, vnútorným klipom pre upevnenie zariadenia a nožom, jednotka pre spracovanie obrazu s min. 11.6" obrazovkou, HDMI výstup na projektor a klávesnicu.
1 640,40 € Pridať
7. 1B199007A - Resuscitačná figurína na CPR
Školská demonštračná CPR figurína na nácvik resuscitácie s možnosťou vyhodnocovania procesu resuscitácie na prenosnom zariadení s uhlopriečkou 11". Softvér na ovládanie figuríny je v slovenskom jazyku. Výstup z procesu resuscitácie je možné archivovať, vyhodnocovať a ďalej spracovávať aj na PC. Figurína umožňuje testovanie správnosti resuscitačných aktivít. Funkčnosť figuríny: nastaviteľný úklon hlavy, ventil proti spätnému nadýchnutiu, pulz na krčnej tepne, zmena zreníc po úspešnej resuscitácii, dvíhanie a klesanie hrudníka pri nádychu a výdychu. Kontrola hĺbky vdychu, správneho umiestnenia rúk a správne vyvinutého tlaku v procese resuscitácie. Súčasťou dodávky je videomanuál v slovenčine a prostriedky na zabezpečenie hygienickej bezpečnosti žiakov pri nácviku dýchania z úst do úst: 4 ks vreckovej resuscitačnej masky s jednocestným ventilom a filtrom a 100 ks ochranných rukavíc.
1 902,00 € Pridať
8. 1B199083B - SW k interfejsu bezdrôt. senzorov PASCO - učiteľské licencie
Učiteľské licencie ovládacích softvérov bezdrôtových senzorov pre PC s OS Windows alebo MacOS. Jednoužívateľská trvalá licencia na zber dát zo senzorov a ich vizualizáciu prostredníctvom ukazovateľa hodnoty, meradla, grafu a tabuľky. Jednoužívateľská trvalá licencia na podrobnú analýzu dejov, vhodná pre stredné školy. Súčasťou dodávky je učiteľská 5-ročná licencia na prístup k 3D vzdelávacím aplikáciám na rôznych zariadeniach.
984,00 € Pridať
9. 1B200001A - Interaktívny vyučovací balík Biológia - Ľudské telo
Sada pre obsahový štandard Životné procesy v ľudskom organizme. Používateľské licencie pre jednu triedu. Výukový interaktívny program pre 16 žiakov na oboznámenie sa s funkciami ľudského tela, pre pochopenie fungovanie orgánov. 3D animácie, pomôcka pri ukážke procesov, ktoré sú bez prezentácie ťažko pochopiteľné (napr.: nervová sústava, obehová sústava a činnosť srdca). Tematické okruhy: Stavba ľudského tela, Koža, Pohybová sústava, Tráviaca sústava, Dýchacia sústava, Obehová sústava, Vylučovacia sústava, Zmyslové orgány, Hormonálna sústava, Rozmnožovanie. Používateľská učiteľská licencia umožňuje učiteľovi plný prístup k interaktívnemu obsahu a vzdelávacím aplikáciam (viac ako 80 3D vzdelávacích videoscén, napr. Fonácia, Prenos signálu, Reflex bolesti, Patelárny reflex, Kortikálna organizácia reči, Limbický systém, Zmysel pre rovnováhu, Elektrický systém srdca, Anatomické roviny, osi a smery, Čistenie zubov) vďaka funkcii prihlásenia na rôznych zariadeniach (počítači, interaktívnej tabuli, notebooku, tablete alebo mobile) pomocou používateľského mena a hesla.
1 260,00 € Pridať
10. 1B200002A - Interaktívny vyučovací balík Biológia - Zoológia
Sada pre obsahový štandard Ekosystém pre 1. a 2. cyklus ŠVP. Používateľské licencie pre jednu triedu. Výukový interaktívny program pre 16 žiakov na oboznámenie sa s domácimi a divými zvieratami a ich mláďatami; vývoj a rozdiel medzi cicavcami a vtákmi. Témy: Domáce zvieratá, Porovnanie cicavcov a vtákov, Zvieratá a ich mláďatá, Časti tela, Vtáky, Ryby, Obojživelníky, Plazy. Používateľská učiteľská licencia umožňuje učiteľovi plný prístup k interaktívnemu obsahu a vzdelávacím aplikáciám (viac ako 80 3D vzdelávacích videoscén, napr. Rak riečny, Eugléna zelená, Slimák záhradný, Delfín skákavý, Krt obyčajný, Mravec lesný, Rozmanitosť orgánov detekujúcich svetlo, Sokol rároh) vďaka funkcii prihlásenia na rôznych zariadeniach (počítači, interaktívnej tabuli, notebooku, tablete alebo mobile) pomocou používateľského mena a hesla.
1 260,00 € Pridať
11. 1B200003A - Sada drôtových senzorov COACH pre biológiu - učiteľ
Sada káblových senzorov pre učiteľa obsahuje senzory: 1 ks senzor teploty (-40..150°C), 1 ks senzor CO2 (100 000 ppm), 1 ks senzor O2 vo vzduchu (0..100%), 1 x senzor EKG, senzor krvného tlaku, 1x senzor zvuku so zabudovaným stetoskopom, 1 x senzor UVA, 1 x senzor UVB, 1 x senzor spirometer, 1 x sada prepojovacích káblikov. K Sade drôtových senzorov odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs k drôtovým senzorom 1F200004A, SW k interfejsu - multilicencia 1B199056A.
2 520,00 € Pridať
12. 1B200004A - Sada drôtových senzorov COACH pre biológiu - žiaci
Sada káblových senzorov pre pre jednu skupinu žiakov obsahuje senzory: 1 ks senzor teploty (-40..150°C), 1 ks senzor CO2 (5 000 ppm), 1 ks senzor O2 vo vzduchu (0..100%), 1 x senzor EKG, senzor krvného tlaku, 1x senzor zvuku so zabudovaným stetoskopom, 1 x sada prepojovacích káblikov. K Sade drôtových senzorov odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs k drôtovým senzorom 1F200004A, SW k interfejsu - multilicencia 1B199056A.
1 740,00 € Pridať
13. 1B200005C - Mikroskop učiteľský s displejom
Učiteľský biologický mikroskop: Digitálny biologický mikroskop s LCD 7" obrazovkou s vysokým rozlíšením, 1920x1080 pixelov a 30 fps (video) a 1844x1080 pixelov (foto). Revolverový nosič s achromatickými objektívmi 4x, 10x a 40x. Hrubé a jemné zaostrovanie, Abbeho kondenzor 1,25 N.A kondenzor, vopred centrovaný, zaostriteľný s irisovou clonou. Mechanický stolík StagErase™, 125x125 mm s rozsahom pohybu XY 62x24 mm. Vernierova stupnica na 2 osiach s prenosťou 0,1 mm. Osvetlenie 1W LED s reguláciou jasu a teplotou farby 6 300 K - brightfield pozorovanie.
582,00 € Pridať
14. 1B200006C - Triedna sada žiackych mikroskopov pre 16 žiakov
Sada žiackych mikroskopov pre skupinu 16 žiakov obsahuje: 16x Binokulárny biologický miroskop s 30° sklonom s možnosťou 360°otáčania. Revolverový nosič s achromatickými objektívmi 4x, 10x a 40x. Hrubé a jemné zaostrovanie, Abbeho kondenzor 1,25 N.A kondenzor, vopred centrovaný, zaostriteľný s irisovou clonou. Mechanický stolík StagErase™, 125x125 mm s rozsahom pohybu XY 62x24 mm. Vernierova stupnica na 2 osiach s prenosťou 0,1 mm. Osvetlenie 1W LED s reguláciou jasu a teplotou farby 6 300 K - brightfield pozorovanie.
5 400,00 € Pridať
15. 1B200011C - Digitálna váha - sada
Presné digitálne váhy s kapacitou váženia 2000g, stupnica 0,01g, rozmer váž. plochy 120x155 mm. Hmotnosť je možné merať v gramoch, unciach, karátoch, librách, funkcia počítania kusov, kalibračné funkcie 1kg závažím (súčasťou bal.), napájanie pomocou adaptéra AC 110-220V, alebo na batérie, ktoré sú súčasťou balenia. Váhy sú dodané spolu so sadou závaží 500g v zložení (1x závažie 200g, 2x závažie 100g, 1x závažie 50g, 2x závažie 20g, 1x závažie 10g, 1x kliešte) a 1x hodinovým sklíčkom o priemere 60 mm a 100 mm.
216,00 € Pridať
16. 1B200024B - Sada bezdrôtových senzorov PASCO pre Biológiu - učiteľ
Sada bezdrôtových Bluetooth senzorov na biológiu pre učiteľa. Sada obsahuje bezdrôtové senzory: 1 ks senzor teploty, 1 ks senzor CO2, 1 ks senzor O2, 1 ks senzoru hluku, 1 ks senzor EKG, 1 ks senzor krvného tlaku, 1 ks multifunkčnej meteorologickej jednotky so statívom a anemometrickou lopatkou, ktorá obsahuje senzory: Teplota prostredia, Barometrický tlak, Rýchlosť vetra, Smer vetra, Relatívna vlhkosť, Absolútna vlhkosť, Rosný bod, Pocitová teplota, Index tepelnej záťaže, Okolité osvetlenie (lux), UV index, Žiarenie, Zemepisná šírka, Zemepisná dĺžka, Nadmorská výška, Magnetický a Zemepisný smer a GPS. Sada obsahuje 1 trvalú licenciu ovládacieho softvéru kompatibilného so senzormi, minimálne 40 vzorových úloh, metodiku a nutné minimálne vybavenie pre biologické experimenty: mikrováhy 2000g/0,1g, binaurálny stetoskop, vedecký plášť a ochranné okuliare. Sada je výhradne kompatibilná so súvisiacimi produktami: Učiteľský interfejs bezdrôtových senzorov PASCO.
2 340,00 € Pridať
17. 1B200025B - Žiacka sada bezdrôtových senzorov PASCO pre Biológiu
Sada bezdrôtových Bluetooth senzorov na biológiu pre žiakov. Sada obsahuje bezdrôtové senzory: 1 ks senzor teploty, 1 ks senzor CO2, 1 ks senzor O2, 1 ks senzor EKG, 1 ks senzor krvného tlaku, 1 ks multifunkčnej meteorologickej jednotky, ktorá obsahuje senzory: Teplota prostredia, Barometrický tlak, Rýchlosť vetra, Smer vetra, Relatívna vlhkosť, Absolútna vlhkosť, Rosný bod, Pocitová teplota, Index tepelnej záťaže, Okolité osvetlenie (lux), UV index, Žiarenie, Zemepisná šírka, Zemepisná dĺžka, Nadmorská výška, Magnetický a Zemepisný smer a GPS. Sada obsahuje 1 trvalú licenciu ovládacieho softvéru kompatibilného so senzormi, minimálne 40 vzorových žiackych úloh, metodiku a nutné minimálne vybavenie pre žiacke biologické experimenty: binaurálny stetoskop, vedecký plášť a ochranné okuliare. Sada je výhradne kompatibilná so súvisiacimi produktami: Učiteľský interfejs bezdrôtových senzorov PASCO.
2 004,00 € Pridať
18. 1B200026B - Sada bezdrôtových senzorov PASCO pre Chémiu - učiteľ
Sada bezdrôtových Bluetooth senzorov na chémiu pre učiteľa. Sada obsahuje bezdrôtové senzory: 1 ks senzor teploty, 1 ks senzor tlaku, 1 ks senzor pH, 1 ks senzor O2, 1 ks senzor rozpusteného kyslíka vo vode, 1 ks senzor CO2 s vodotesnou objímkou na meranie rozpusteného CO2, 1 ks senzor vodivosti, 1 ks senzor kolorimeter a turbidimeter, 1 ks plochá pH elektróda a ORP elektróda. Sada obsahuje 1 trvalú licenciu ovládacieho softvéru kompatibilného so senzormi, minimálne 40 vzorových úloh, metodiku a nutné minimálne vybavenie pre chemické experimenty: 5 ks pipety 3ml, kalibračné roztoky 20ml pre pH senzor (4.01, 7.01, 10.01) a skladovací roztok 230ml, sada min. 10 skúmaviek v kruhovom stojane, 400ml kadička vysoká s výlevkou, 100 ks univerzálnych indikačných papierikov. Sada je výhradne kompatibilná so súvisiacimi produktami: Učiteľský interfejs bezdrôtových senzorov PASCO.
3 384,00 € Pridať
19. 1B200027B - Žiacka sada bezdrôtových senzorov PASCO pre Chémiu
Sada bezdrôtových Bluetooth senzorov na chémiu pre žiakov. Sada obsahuje bezdrôtové senzory: 1 ks senzor teploty, 1 ks senzor tlaku, 1 ks senzor pH, 1 ks senzor CO2 s vodotesnou objímkou na meranie rozpusteného CO2, 1 ks senzor vodivosti, 1 ks senzor kolorimeter a turbidimeter, 1 ks plochá pH elektróda a ORP elektróda. Sada obsahuje 1 trvalú licenciu ovládacieho softvéru kompatibilného so senzormi, minimálne 40 vzorových úloh, metodiku a nutné minimálne vybavenie pre chemické experimenty: 5 ks pipety 3ml, kalibračné roztoky 20ml pre pH senzor (4.01, 7.01, 10.01) a skladovací roztok 230ml, sada min. 10 skúmaviek v kruhovom stojane, 400ml kadička vysoká s výlevkou, 100 ks univerzálnych indikačných papierikov. Sada je výhradne kompatibilná so súvisiacimi produktami: Učiteľský interfejs bezdrôtových senzorov PASCO.
2 004,00 € Pridať
20. 1CH200011A - Sada drôtových senzorov COACH pre Chémiu - učiteľ
Sada káblových senzorov pre učiteľa obsahuje senzory: 1 ks senzor teploty (-18..110°C) chemicky odolný, senzor pH 0-14 s elektródou, vlhkosti (0-100%), vodivosti (0...200, 0...2000. 0...20000 mikroS), slanosti (0..50 ppt), ORP (-450mV..450mV), senzor rádioaktivity (alfa, beta, gama), senzor kyslíka O2 (0-100%) na meranie oxidácie kovov, 1 x sada prepojovacích káblikov. K Sade drôtových senzorov odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs k drôtovým senzorom 1F200004A, SW k interfejsu - multilicencia 1B199056A.
1 914,00 € Pridať
21. 1CH200012A - Sada drôtových senzorov COACH pre Chémiu - žiaci
Sada káblových senzorov pre jednu skupinu žiakov obsahuje senzory: 1 ks senzor teploty (-18..110°C) chemicky odolný, senzor pH 0-14 s elektródou, vlhkosti (0-100%), vodivosti (0...200, 0...2000. 0...20000 mikroS), slanosti (0..50 ppt), ORP (-450mV..450mV), 1 x sada prepojovacích káblikov. K Sade drôtových senzorov odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs k drôtovým senzorom 1F200004A, SW k interfejsu - multilicencia 1B199056A.
1 176,00 € Pridať
22. 1CH200014A - Interak. balík Chémia - Stavba a skup. látok - triedna lic.
Sada pre obsahový štandard pre obsahový štandard Stavba atómu. Používateľské licencie pre jednu triedu. Výučbový interaktívny program pre žiakov rozoberá základy chémie, ktorý prezentujú vedomosti o stavbe atómu a o chemických väzbách vznikajúcich medzi atómami a stavbu molekúl. Obsahuje animácie udalostí, ktoré sa odohrávajú na úrovni molekúl (napr. vznik väzieb) a na schopnosť atómov zlučovať sa. Tematické okruhy: Plyny, Kvapaliny (charakteristika, rozpustnosť, saturácia), Pevné látky (kryštalické mriežky atómové, iónové, kovové, molekulárne, uhlíkové) . Súčasťou je aj používateľská učiteľská licencia, ktorá umožňuje učiteľovi plný prístup k interaktívnemu obsahu a vzdelávacím aplikáciám (viac ako 80 3D vzdelávacích videoscén) vďaka funkcii prihlásenia na rôznych zariadeniach (počítači, interaktívnej tabuli, notebooku, tablete alebo mobile) pomocou používateľského mena a hesla.
1 260,00 € Pridať
23. 1F200001A - Multimediálna učebnica fyziky - Komplet ZŠ
Multimediálna učebnica fyziky obsahuje kompletný prierez učivom fyziky pre základné školy. Učivo fyziky je spracované formou prezentácií. Súčasťou obsahu je aj prehľad stredoškolského učiva určený pre učiteľov. Každá prezentácia pokrýva jednu vyučovaciu hodinu. Všetky témy obsahujú animácie, náčrty, fotografie a zaujímavosti z histórie. Súčasťou sú aj problémové úlohy a testy, ktoré motivujú žiakov samostatne myslieť, aktívne uplatňovať osvojené poznatky a súvislosť faktov. Časovo neobmedzené licencie, určená pre učiteľov a študentov fyziky. Licencie sa doručujú na školu elektronicky. Aktivujú sa cez internet a sú viazané na konkrétnu hardvérovú konfiguráciu počítača.
960,00 € Pridať
24. 1F200002A - Výučbový softvér 3D interaktívnych modelov
Výučbový prezentačný softvér, určený pre výučbu na interaktívnej tabuli, ale aj pre domáce štúdium a online vzdelávanie na počítači, notebooku alebo tablete. Program podporuje funkcie dotykovej obrazovky a používateľské rozhranie možno prispôsobiť veľkosti displeja. Prístup k interaktívnemu obsahu (min. 1200 3D interaktívnych modelov, min. 100 vzdelávacích videí, nástroje na kreslenie, animované úlohy) a vzdelávacím aplikáciám. Používateľská licencia na jedno zariadenie, ale umožňuje prihlásenie na rôznych platformách (počítač, interaktívna tabuľa, notebook, tablet alebo mobil).
522,00 € Pridať
25. 1F200003A - Interaktívny vyučovací balík Fyzika MEO
Interaktívny výučbový balík na predmet Fyzika. Používateľské licencie pre 16 žiakov umožňujú prístup k obsahu týchto tématických okruhov : Tematické okruhy: Rovnomerný priamočiary pohyb, Súradnicová sústava, Rovnomerne zrýchlený priamočiary pohyb, Rovnomerný krúživý pohyb, Štruktúra pohybov, Oscilačný pohyb I., Oscilačný pohyb II. , Pohyb vĺn I., Pohyb vĺn II., Tepelný pohyb; Úvod do Coulombovho zákona, Elektrické pole, Kondenzátor, Ohmov zákon, Obvod jednosmerného elektrického prúdu, Magnetické pole, Lorenzova sila, určenie elementárneho náboja, Elektromagnetická indukcia, Vzájomná indukcia, vlastná indukcia, Výroba elektrickej energie pokusy; Vlastnosti svetla, Odraz svetla, Zrkadlo, Refrakcia, Disperzia-rozptyl, Optické nástroje a rôzne názorné príklady využitia fyziky v živote. Používateľská licencia pre učiteľa na prezentáciu na interaktívnej tabuli umožňuje učiteľovi plný prístup k interaktívnemu obsahu a vzdelávacím aplikáciám (súčasťou je aj viac ako 80 3D vzdelávacích videoscén) pomocou používateľského mena a hesla.
1 260,00 € Pridať
26. 1F200004A - Učiteľský interfejs k drôtovým senzorom COACH
Interfejs pre učiteľa na pripojenie senzorov pomocou prepájacích káblov, umožňuje samostatnú prácu v učebni a v teréne, alebo na pripojenie k počítaču a tabletu (prostredníctvom Wi-Fi/BlueTooth alebo USB kábla). Prenosné zariadenie so systémom Android má 5” farebný dotykový displej, má zabudovaný interný mikrofón a 3-osový senzor zrýchlenia. Na meranie je možné pripojiť až 4 senzory. HDMI port umožňuje prepojenie na interaktívnu tabuľu. Súčasťou sú 4 prepojovacie BT kábliky a spektrálna sonda - optické vlákno s vybavením na online skúmanie a zaznamenávanie spektrálnych charakteristík viditeľnej časti spektra zdrojov svetla. Merané veličiny je možné zobrazovať a spracovávať priamo v meracom paneli, na monitore počítača alebo na interaktívnej tabuli. K Interfejsu odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: SW pre interfejs - multilicencia 1F200023A, Sada drôtových senzorov pre fyziku - učiteľ 1F200005A, Sada drôtových senzorov pre biológiu - učiteľ 1B200003A, Sada drôtových senzorov pre Chémiu - učiteľ 1CH200011A.
1 800,00 € Pridať
27. 1F200005A - Sada drôtových senzorov COACH pre fyziku - učiteľ
Sada káblových senzorov pre fyziku - učiteľ obsahuje senzory: teploty (-40..150°C), sily (-5..5,-50..50N), tlaku/barometrický senzor - dvojrozsahový (0..130kPa, 0..700kPa), svetla trojrozsahový (0..1500lx, 0..15000lx, 0..150000lx), pohybu (0,2..6m), napätia (-10..10V) a prúdu (-500..500 mA), senzor optická brána s meracou kladkou, senzor rádioaktivity (alfa, beta, gama), náboja (-5..5, -25..25, -100..100 nC), magnetického poľa (-100..500mT, -10..50mT), teploty – termočlánok (-20..110,-200..1300), zrýchlenia – akcelerometer (-25g..25g), zvuku a 1 x sadu prepojovacích káblikov. K Sade drôtových senzorov odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs k drôtovým senzorom 1F200004A, SW k interfejsu - multilicencia 1B199056A.
2 862,00 € Pridať
28. 1F200018A - Sada drôtových senzorov COACH pre fyziku - žiak
Sada káblových senzorov pre fyziku pre jednu skupinu žiakov obsahuje senzory: teploty (-40..150°C), sily (-5..5,-50..50N), tlaku/barometrický senzor - dvojrozsahový (0..130kPa, 0..700kPa), svetla trojrozsahový (0..1500lx, 0..15000lx, 0..150000lx), pohybu (0,2..6m), napätia (-10..10V) a prúdu (-5..5 A), senzor optická brána s meracou kladkou, 1 x sadu prepojovacích káblikov. K Sade drôtových senzorov odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs k drôtovým senzorom 1F200004A, SW k interfejsu - multilicencia 1B199056A.
1 458,00 € Pridať
29. 1F200023A - SW pre interfejs k drôt. senzorom COACH - 5-ročná multilic.
Softvér pre Interfejs k drôtovým senzorom umožňuje zobrazenie údajov zo senzorov, vytváranie grafov v reálnom čase, synchronizované video nahrávanie experimentu a ponúka nástroje na spracovanie údajov, možnosť ukladania a zdieľania súborov. Súčasťou sú inštruktážne aktivity pre učiteľov a žiakov v zmysle ŠVP pre ročníky 6. až 9. ročníky ZŠ s inovovanou metodikou v digitálnej forme. Multilicencia softvéru v slovenskom a anglickom jazyku, platnosť multilicencie je 5 rokov. Pre všetky počítače školy aj pre žiakov doma. Pre všetky typy zariadení Windows, Mac, Android, iOS, Chrome. K sofvéru odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs k drôtovým senzorom 1F200004A, Sada drôtových senzorov pre fyziku - učiteľ 1F200005A, Sada drôtových senzorov pre biológiu - učiteľ 1B200003A, Sada drôtových senzorov pre Chémiu - učiteľ 1CH200011A.
1 620,00 € Pridať
30. 1F200025A - Učiteľský interfejs k bezdrôtovým senzorom PASCO
Datalogger pre učiteľa je interfejs na pripojenie kompatibilných bezdrôtových senzorov a drôtových senzorov. Umožňuje samostatnú prácu v učebni a v teréne. Prenosné zariadenie so systémom Android, s 8” plnofarebnou dotykovou obrazovkou (1280 x 800 pixelov), konektivitou Wi-Fi, Bluetooth 5.0 a USB. Obsahuje integrované senzory napätia a termočlánok. Špeciálne puzdro poskytuje ochranu vrátane odolnosti voči vlhkosti. Umožňuje export dát do aplikácií tretích strán. Nainštalované sú aplikácie na zber, analýzu a zdieľanie údajov; základná aplikácia pohybových grafov a aplikácia na analýzu emisných a absorpčných spektier. Súčasťou je aj spektrálna sonda - optické vlákno s vybavením na online skúmanie a zaznamenávanie spektrálnych charakteristík viditeľnej časti spektra zdrojov svetla. Merané veličiny je možné zobrazovať a spracovávať priamo v meracom paneli, na monitore počítača alebo na interaktívnej tabuli. Datalogger je kompatibilný len so sadami bezdrôtových senzorov.
1 800,00 € Pridať
31. 1F200026B - Sada bezdrôtových senzorov PASCO pre Fyziku - učiteľ
Sada bezdrôtových Bluetooth senzorov na fyziku pre učiteľa. Sada obsahuje bezdrôtové senzory: 1ks senzor teploty, 1 ks senzor osvetlenia a farby svetla, 1 ks senzor napätia, 1 ks senzor prúdu, 1 ks senzor pohybu a vzdialenosti, 1 ks senzor zrýchlenia trojosový a senzor sily, 1 ks barometrický senzor a senzor tlaku plynu, 1 ks senzor termočlánok, 1 ks senzor magnetického poľa, 1 ks optická brána, 1 ks pohybový vozík na skúmanie kinematiky a dynamiky s vrtuľovým pohonom, 1 ks senzor zvuku. Sada obsahuje 1 trvalú licenciu ovládacieho softvéru kompatibilného so senzormi, minimálne 40 vzorových úloh, metodiku a nutné minimálne vybavenie pre fyzikálne experimenty: sada pružín (0,5N/1N/2N/3N/5N), statívová súprava so svorkou a statívovými tyčami, sada závaží 10x20g. Sada je výhradne kompatibilná so súvisiacimi produktami: Učiteľský interfejs bezdrôtových senzorov PASCO.
3 000,00 € Pridať
32. 1F200027B - Žiacka sada bezdrôtových senzorov PASCO pre Fyziku
Sada bezdrôtových Bluetooth senzorov na fyziku pre žiakov. Sada obsahuje bezdrôtové senzory: 1ks senzor teploty, 1 ks senzor osvetlenia a farby svetla, 1 ks senzor napätia, 1 ks senzor prúdu, 1 ks senzor pohybu a vzdialenosti, 1 ks barometrický senzor a senzor tlaku plynu, 1 ks senzor magnetického poľa, 1 ks pohybový vozík na skúmanie kinematiky a dynamiky s vrtuľovým pohonom. Sada obsahuje 1 trvalú licenciu ovládacieho softvéru kompatibilného so senzormi, minimálne 40 vzorových žiackych úloh, metodiku a nutné minimálne vybavenie pre fyzikálne experimenty: sada pružín (0,5N/1N/2N/3N/5N), statívová súprava so svorkou a statívovými tyčami, sada závaží 10x20g. Sada je výhradne kompatibilná so súvisiacimi produktami: Učiteľský interfejs bezdrôtových senzorov PASCO.
2 262,00 € Pridať
33. 1F200028A - AKTIVITY v pracovných listoch Fyzika pre gymnáziá a SOŠ. ŠKOLSKÁ LICENCIA
Balík digitálnych publikácií AKTIVITY v pracovných listoch pre gymnáziá a SOŠ ŠKOLSKÁ LICENCIA PLUS. Škola získa prístup k digitálnemu obsahu balíka 6 okruhov fyziky: Sila a pohyb, Vlastnosti kvapalín a plynov, Magnetizmus, Elektrina, Periodické deje, EM žiarenie a častice mikrosveta. Trvalá licencia, určená pre žiakov a učiteľov fyziky - škola má nárok na toľko LICENČNÝCH KÓDOV, koľko je v škole ŽIAKOV a UČITEĽOV fyziky. Licencie sa doručujú na školu elektronicky, aktivujú sa cez internet a sú viazané na konkrétnu hardvérovú konfiguráciu počítača.
2 928,00 € Pridať
34. 1K200001C - Hovoriace učebnice angličtiny pre 1. ročník

Učebnica (vrátane pera a pracovného zošita) pozostáva zo šiestich modulov, ktoré sú koncipované tematicky ako úvodný kurz anglického jazyka. Moduly zohľadňujú kognitívnu úroveň žiaka mladšieho školského veku. Učebnica obsahuje množstvo riekaniek a úloh. Počúvaním a opakovaním jazykových štruktúr umožňuje efektívne učenie sa vizuálnym, auditívnym aj kinestetickým spôsobom. Hovoriaca učebnica Click 1. Interactive English má spolu aj s pracovným zošitom odporúčaciu doložku ministerstva školstva. Témy: Colours, Numbers (1 – 10), My family, My toys, Animals, Clothes, Seasons, Sports, Food, Birthday, Holidays (Christmas, New Year, Easter) UPOZORNENIE: Kniha sa predáva bez hovoriaceho pera. Hovoriace pero Geniuso číta všetky hovoriace knihy s logom Geniuso, resp. IRS, takže si ho stačí kúpiť raz. Témy: Colours, Numbers (1 – 10), My family, My toys, Animals, Clothes, Seasons, Sports, Food, Birthday, Holidays (Christmas, New Year, Easter)

55,80 € Pridať
35. 1K200002C - Hovoriace učebnice angličtiny pre 2. ročník

Učebnica (vrátane pera a pracovného zošita) pozostáva zo šiestich modulov, zameraných na postupné rozširovanie tematickej slovnej zásoby a jazykových štruktúr. Po každých dvoch moduloch sú pre žiakov pripravené hravé aktivity, pri ktorých si žiaci zábavnou formou zopakujú učivo. Učebnica obsahuje charakteristické znaky slovenského etnika (zvyky a sviatočné tradície), ako aj základné geografické osobitosti Slovenska. Hovoriaca učebnica Click 2. Interactive English má spolu aj s pracovným zošitom odporúčaciu doložku Ministerstva školstva. Témy: Family, Body, In the ZOO, On the farm, In the jungle, My house, At school, Clothes, I can do that, Seasons, Numbers (1 – 50), How do you go to school, How do you go on holiday, Fruit and vegetables, Holidays

55,80 € Pridať
36. 1K200003C - Hovoriace učebnice angličtiny pre 3. ročník

Hovoriaca učebnica angličtiny pre žiakov 3. ročníka ZŠ (vrátane pera a pracovného zošita). Britská výslovnosť a intonácia - 2120 nahrávok, 84 strán. Rýchle porozumenie hovoreného slova. Žiaka celou učebnicou sprevádzajú postavičky, ktoré kontextuálne používajú príslušnú slovnú zásobu a jazykové štruktúry. Množstvo zaujímavých úloh, ako aj rôzne jazykové hry umožňujú žiakovi hravou formou aplikovať slovnú zásobu a jazykové štruktúry. Hovoriaca učebnica Click 3. Interactive English má spolu aj s pracovným zošitom odporúčaciu doložku Ministerstva školstva. Témy: Greetings, My family, Days of the week, Time, Weather, A human body, Farm, The ZOO, Alphabet, My house, My room, Classroom instructions, Sports and activities, Months of the year

55,80 € Pridať
37. 1K200004C - Hovoriace učebnice angličtiny pre 4. ročník

Učebnica (vrátane pera a pracovného zošita) je koncipovaná ako dobrodružný príbeh detí, ktoré zároveň reprezentujú rôzne krajiny sveta. Príslušná slovná zásoba a jazykové štruktúry sú vsadené do kontextu podľa tematických okruhov. Učebnica obsahuje aj množstvo diktátov, ktoré slúžia na precvičovanie riadeného písania žiakov mladšieho školského veku. Hovoriaca učebnica Click 4. Interactive English má spolu aj s pracovným zošitom odporúčaciu doložku ministerstva školstva. Témy: Welcome to Slovakia, Personal information, The body, Health, The Kingdom story, The Castle school, In the classroom, Jobs, Food and drinks, In a restaurant, Sports, Activities, My free time, Hobbies, Birthday party, Clothes and fashion, Bratislava, Phone calls, Writing emails

55,80 € Pridať
38. 1NB200018A - Pracovisko pre 2 žiakov pre robotiku
Rozmer 1400x1400x850mm, materiál 18 mm laminovaná drevotrieska s 2 mm ABS hrnou, mobilny na 4 kolieskach s brzdou. Obsahuje 2x výsuvný panel pre notebook, skrinku s dvierkami a policový diel so 4-mi plastovými zásuvkami. Pracovná plocha prispôsobená pre prácu s programovateľnými systémami. Stoly je možné kombinovať. Farebné prevedenie podľa vzorkovníka.
2 166,00 € Pridať
39. 1NB200019A - Stôl žiacky - počítačový
Rozmer 750x600x760 mm, stôl s uzamykateľným výklopom na monitor do 27", klávesnicu a myš. Masívna kovová konštrukcia na kolieskach opatrených brzdou so spevneným prepojom. Pracovná doska 18 mm laminovaná drevotrieska. Stoly je možné spájať do hniezd. Pripojenie na 230 V pomocou flexibilného kábla. Duálne použitie stola ako pre "bežné" činnosti, tak aj ako pracovný stôl PC. Po zatvorení je k dispozícii celá pracovná plocha. Krycia doska s monitorom sa otvorí pomocou plynovej vzpery a je nastaviteľná pre prácu bez oslnenia. Klávesnicu je odnímateľná.
420,00 € Pridať
40. 1T200005A - Sada Základy elektrických obvodov

Sada poskytuje úvod do problematiky elektrických obvodov a magnetizmu. Pomocou funkčných dielov sady žiaci plnia cvičenia, a súčasne získavajú praktické poznatky z oblasti elektriny a elektrických obvodov. Sada obsahuje súbor cvičení s inštrukciami pre učiteľa, a doplňujúcimi informáciami o danej téme pre učiteľov. V sade sú obsiahnuté min. nasledovné témy: základy elektriny, jednoduché elektrické komponenty, jednoduché obvody, vodiče a izolanty, dvojcestné spínače, sériové a paralelné zapojenie, vlastnosti a vodivosť materiálov, magnetizmus, symboly, elektrické snímače. Sada pozostáva zo základnej dosky a samostatných blokov, ktoré je možné skladať do elektrických obvodov, bez nutnosti použitia prepojovacích káblov medzi jednotlivými blokmi. Sada je dodávaná v prehľadných úložných boxoch. Pre 2 žiakov.

834,00 € Pridať
41. 1T200007A - Sada na programovanie pre 1. stupeň

Sada na programovanie pre žiakov 1. stupňa základných škôl je určená pre začiatočníkov, postupne žiakov hravou formou oboznamuje s princípmi programovania cez zaujímavé úlohy z reálneho života. Žiaci sa cez zábavné a zaujímavé riešenia učia základy programovania, a cez jednoduché grafické prostredie vedia naprogramovať stavebnice bez znalosti informatiky alebo programovania. Sada obsahuje 4ks stavebnice pre začiatočníkov v dvoch úrovniach obťažnosti, každá sada sa skladá z min. 280 dielov, z nich. min. 250 stavebných dielikov, 2 riadiace jednotky, 6 motorov, 2 batériové systémy, 12 senzorov. Súčasťou sady je grafická zbierka cvičení s min. 25 lekciami, ktorá popisuje dané cvičenie, a súčasne princípy daného cvičenia aplikovateľné v reálnom živote. Programovanie je možné od programovania cez ikony, resp. logických blokov pre starších žiakov. Sada je určená pre skupinu 4 - 8 žiakov.

2 664,00 € Pridať
42. 1T200008A - Sada na programovanie pre 2. stupeň

Sada na programovanie pre žiakov 2. stupňa základných škôl je určená pre žiakov so skúsenosťami v základných programovacích prostrediach, pomocou týchto sád sa žiaci postupne učia programovať tradičnými formami cez jednoduché úlohy a kódy, kde programujú zariadenia a algoritmy použiteľné v každodennom živote. Napriek vyššej náročnosti na programovanie žiaci používajú najmä svoje logické myslenie a hravou formou riešia jednotlivé úlohy. Sada obsahuje 4ks stavebnice pre mierne pokročilých programátorov v dvoch úrovniach obťažnosti, každá sada sa skladá z min. 200 dielov, z nich. min. 160 stavebných dielikov, 2 riadiace jednotky, 8 motorov, 2 batériové systémy, 25 senzorov. Súčasťou sady je grafická zbierka cvičení s min. 30 lekciami, ktorá popisuje dané cvičenie, a súčasne princípy daného cvičenia aplikovateľné v reálnom živote. Programovanie je možné od programovania cez ikony, programovanie formou logických blokov, až po programovací jazyk Python. Sada je určená pre skupinu 4 - 8 žiakov.

4 020,00 € Pridať
43. 1VT199021A - Knižnično-informačný systém

Knižničný SW pre obsluhu, evidenciu a vyhodnocovanie zápožičiek a prácu knihovníka.

Komplexný knižničný evidenčný výpožičný systém pozostáva z modulov:

DATABÁZA TITULOV Systém vyhľadáva podľa mena autora, názvu titulu alebo ISBN a ľahko ho pridá do vlastnej knižnice z databázy viac ako 200 000 titulov.

KATALOGIZÁCIA Každý titul je vybavený svojim čiarovým kódom, ktorý sa využije v automatizovanom výpožičnom protokole a pri ďalšej manipulácii s ním.

VÝPOŽIČNÝ PROTOKOL Systém rieši evidenciu užívateľov a výpožičiek. Možnosť tvorby kategórií a rôznej dĺžky výpožičky.

WWW KATALÓG Softvér umožňuje ONLINE vystavenie databázy titulov pre registrovaných návštevníkov knižnice.

1 135,20 € Pridať
44. 1VT199022A - Čítačka čiarových kódov
Ručný laserový snímač čiarových kódov so šírkou záberu 49mm pri hlave snímača, rýchlosťou snímania 72 skenov/sek. a programovateľný pomocou kódov alebo sériovým rozhraním s programom MetroSet.
90,00 € Pridať
45. 1VT199023C - Multifunkčné zariadenie (Kopírka, skener, tlačiareň)
Technológia tlače atramentová, formát A4, tlač, kopírka, skener, fax, pripojenie na LAN aj cez WiFi, dotykový displej, 2 zásobníky papiera.
637,20 € Pridať
46. 1VT199024B - Televízor
LED LCD TV uhlopriečka 40", Full HD, 2xHDMI, USB, vlastný stojan
454,80 € Pridať
47. 1VT199025A - DVD prehrávač
Stolný DVD prehrávač, podporované formáty SVCD, DivX, MP3, WMA-CD, MPEG-4, JPEG
114,00 € Pridať
48. 1VT199026B - Dataprojektor
Dataprojektor DLP 3D ready s natívnym rozlíšením XGA a podporou 1080p na vstupe, svetelný výkon 3200 ANSI lumenov, životnosťou lampy 8000 hodín., HDMI vstupom a hlučnosťou 30dB a hmotnosťou 2kg.
625,20 € Pridať
49. 1VT199027A - Premietacie plátno
Premietacie plátno odolné, matné, rozmer 180x180 cm, čierny okraj, manuálne rolovanie, inštalácia na stenu alebo na strop.
170,40 € Pridať
50. 1VT200002C - Interaktívny projektor s projekčnou tabuľou výšk. nastav.

Interaktívny dataprojektor s ovládaním dvoma interaktívnymi perami, s podporou 3D zobrazovania, technológia s natívnym rozlíšením min. WXGA (1280x800), podporované rozlíšenie min. FHD (1920 x 1080), svetelným výkonom min. 3300 ANSI lumenov a kontrastom min. 10 000:1. Hodnota Throw ratio max. 0,48:1, vertikálna korekcia lichobežníkového skreslenia min. +/-7°. Zabudované reproduktory min. 2x8W, konektivita min. HDMI, VGA-In, VGA-Out, RJ45, RS-232 a Audio-In (Mini Jack). Interaktivita zabezpečená 2 interaktívnymi perami a držiakom s uchytením na tabuľu, ktoré sú súčasťou projektora. Požaduje sa záruka min. 5 rokov na projektor a min. 1 rok (max. 1000 hod.) na lampu. Tabuľa - min. rozmery 360x120cm, otvárateľná s keramickým povrchom, ktorý má veľmi tvrdý a oteruvzdorný povrch na popis kriedou, na časté použitie v školách, orámované eloxovaným hliníkovým rámom, so zaoblenými plastovými rohmi farby sivej alebo bielej – konštrukcia štandard. Stred keramický, magnetický a projekčný - biely - určený na popis fixami, krídla keramický, magnetický povrch - biely - určený na popis fixami, zdvíhací mechanizmus a odkladacia polička/madlo. Vzdialenosť kotviacich bodov na stenu - min. 100 cm, max. 130 cm.

 

3 468,00 € Pridať
51. 1VT200003C - Notebook pre učiteľa + aplikačný SW

Notebook s min. 15,6" Full HD displej, 8GB RAM, 500GB SSD , 2xUSB 3.0, 1xHDMI, čítačka SD kariet, WiFi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth, podpora USB-C docking support. Súčasťou sady je dockovacia stanica kompatibilná s notebookom, pripojenie min. 2x DP, 1x HDMI, 1x RJ-45, 1x 3,5mm jack, 2x USB 2.0, 2x USB-C, USB klávesnica a myš. Aplikačný softvér: vizuálna knižnica obsahujúca výukové interaktívne 3D modely vrátane popisu jednotlivých častí, zvýraznenia, otáčania a priblíženia ľubovoľnej časti modelu s možnosťou priameho prepojenia s Microsoft Office. Dostupné knižnice: Ľudské telo, Biológia rastlín, Biológia zvierat, Chémia, Fyzika, Geológia, Paleontológia, Geometria. Licencia na min. 5 rokov.

1 724,00 € Pridať
52. 1VT200004C - PC SET pre žiaka
PC s parametrami: dvojjadrový procesor Intel, 2,4GHz, RAM 4GB, SSD 128GB, Ethernet LAN 10/100/1000, konektivita 1xUSB 3.0, HDMI, audio 3,5mm Jack, RJ-45, OS: WINDOWS 11 LED monitor 22,5", 16:9, HDMI konektor, USB klávesnica + myš.
606,00 € Pridať
53. 1VT200006C - Vizualizér

- 8MP Dokumentárna kamera s rozlíšením min. 3200x2400 - nahrávanie videa min. 1080p30 - automatické zaostrovanie - zabudovaný akumulátor s výdržou min. 10 hod. - pripojenie min. USB, wifi, Bluetooth - párovanie s mobilnými zariadeniami, podpora iOS, Android - ľahko skladný, transportné rozmery max. (VxŠxH) 330x120x115 mm - hmotnosť max. 1,25 kg - súčasťou je anotačný SW umožňujúci skenovanie obrazu, jeho následné spracovanie a export, podporuje funkciu editácie skenovaných dokumentov priamo v tele dokumentu – úprava textov, kopírovanie textu do schránky a následný vloženie do textového editora, podpora kódovania UTF-8, podpora a identifikácia slovenskej diakritiky v SW.

654,00 € Pridať
54. 1VT200008C - Žiacky tablet
Uhlopriečka min. 10,2", displej 1980x1080, telo z vysoko odolného plastu alebo kovu, 8C procesor min. 2,2GHz, min. 3GB RAM, pamäť min. 64 GB, Wi-Fi, automatická funkcia Hotspot, 3D priestorový zvuk, kapacita batérie min. 7000 mAh s dobou používania min. 11 hod., stylus, RGB senzor. Súčasťou je ochranný obal pokrývajúci celý povrch tabletu s integrovaným držiakom na lavicu.
522,00 € Pridať
55. 1VT200009C - Učiteľský notebook s dokovacou stanicou
Notebook s min. 15,6" Full HD displej, 8GB RAM, 500GB SSD , 2xUSB 3.0, 1xHDMI, čítačka SD kariet, WiFi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth, podpora USB-C docking support. Súčasťou sady je dockovacia stanica kompatibilná s notebookom, pripojenie min. 2x DP, 1x HDMI, 1x RJ-45, 1x 3,5mm jack, 2x USB 2.0, 2x USB-C, USB klávesnica a myš.
1 302,00 € Pridať
56. 1VT200012C - Kancelársky SW, ďalší e-learning softvér
Kancelársky balík - akademická licencia pre školy pre 17 staníc (učiteľský PC + 16 žiackych staníc); e-learning softvér mozaBOOK Classroom s licenciou na 5 rokov - licencia pre učiteľa (resp. interaktívnu tabuľu) a pre všetky žiacke zariadenia v učebni. Zaškolenie k dodanému SW mozaBOOK Classroom v slovenskom jazyku oficiálne certifikovaným lektorom od jeho výrobcu.
4 998,00 € Pridať
57. 1VT200013C - Žiacky notebook
Notebook/tablet displej 14", FHD displej (1920x1080), 4GB RAM, 256GB SSD, WiFi, Bluetooth, USB 3.0, OS WIN 11 pre vzdelávacie prostredie, príslušenstvo - myš.
471,60 € Pridať
58. 1VT200014C - Multifunkčné zariadenie - kopírovací stroj kancelársky

Multifunkčné zariadenie farebné (tlač/kopírovanie/skenovanie) technológia tlače LED, formát tlače: A3, rýchlosť tlače/kopírovania: min. 34 str. A4/min., automatická duplexná tlač, automatické obojstranné skenovanie, rozlíšenie tlače min. 1200x1200 dpi, mesačná záťaž: min. 70 000 str., kapacita vstupných zásobníkov: min. 300 listov, rozhranie: 100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0, podporované operačné systémy: MS Windows 10 a vyššie, ovládanie - dotykový panel.

2 856,00 € Pridať
59. 1VT200015A - Zázemie pre učiteľov (2ks notebook + multifunkčná tlačiareň)
Zázemie pre učiteľov (2ks notebook + multifunkčná tlačiareň) - Notebook 15,6" matný displej, RAM 8GB, úložný priestor 256GB SSD, OS, WIN 11, WiFi, Bluetooth Tlačiareň s multifunkciou: technológia tlače atramentová, formát A4, tlač, kopírka, skener, fax, pripojenie na LAN aj cez WiFi, dotykový displej, 2 zásobníky papiera.
1 932,00 € Pridať
60. 1VT200016B - PC SET pre učiteľa
PC s min. parametrami: procesor min. 2,4GHz, RAM min. 8GB, SSD 256GB, Ethernet LAN 10/100/1000, WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth, konektivita min. : 3xUSB 3.0, HDMI, audio 3,5mm Jack, RJ-45, OS: WINDOWS 11 LED monitor min. 21,5", 16:9, HDMI konektor USB klávesnica + myš.
690,00 € Pridať
61. 1VT200019C - Mobilná interaktívna podlaha

Interaktívny projekčný systém podlahy je hardvérovo-softvérové riešenie obsahujúce projektor, ovládaciu jednotku a kameru so SW. Je možné zmeniť akúkoľvek podlahu alebo stôl zmeniť na interaktívnu plochu a premietať na ňu akýkoľvek dynamický interaktívny obsah.

Rozlíšenie projektora 1024*768, napájanie 230V. Jas závisí od svetelnosti v miestnosti. Využitie interaktívnej podlahy je na učenie, tréning, terapie alebo zábavu.

2 820,00 € Pridať
62. 1VT200020B - Sada na ozvučenie učebne

Sada obsahuje:

1x AV receiver s výkonom 100 W, min. impedancia 4 Ohm, 2x repro. výstup, 1x výstup pre subwoofer, RCA/Cinch 4x vstup a 1x výstup, 1x anténny vstup, 1x slúchadlový výstup, Bluetooth, FM Tuner a RDS, diaľkové ovládanie

1x Reproduktory aktívne, výkon 80 W, frekvenčný rozsah od 57 do 260000 Hz, 2-pásmové, optický digi audio, RCA (cinch), Bluetooth

1x CD prehrávač, CD-DA, CD-R/RW, USB, podpora MP3. WMA, FLAC, AAC, LPCM, funkcia Pure direct, diaľkový ovládač.

1 194,00 € Pridať
63. 1VT200023A - Softvér k interaktívnemu zariadeniu pre učiteľa
Softvér k interaktívnemu projektoru. Vizuálna knižnica obsahujúca výučbové interaktívne 3D modely vrátane popisu jednotlivých častí, zvýraznenia, otáčania a priblíženia ľubovoľnej časti modelu s možnosťou priameho prepojenia s MS Office. Dostupné knižnice: Ľudské telo, Biológia rastlín, Biológia zvierat, Chémia, Fyzika, Geológia, Paleontológia, Geometria. Licencia na 5 rokov.
867,00 € Pridať
64. 1VT200024B - Interaktívny displej na mobilnom stojane

Riešenie pozostáva z: Uhlopriečka displeja min. 190 cm, rozlíšenie 4K, 2x stylus, presnosť dotyku max. 1mm, interná pamäť: 64 GB, operačná pamäť 6 GB, Komunikácia min. BlueTooth 5.0, Wifi, OPS Slot, SD card reader, RJ-45. Zabudované reproduktory min. 2x18W, subwoofer 1x15W, ozvučenie s ovládaním hlasitosti priamo integrované do tela panelu. Automatické rozpoznanie stylusov, prsta a dlane (režim mazania). Režim prirodzeného písania uľahčujúci každodennú prácu (Možnosť oprieť sa dlaňou o obrazovku pri písaní). Ochrana pred neoprávneným použitím - prihlasovanie min. cez heslo, aplikáciu, QR kód, RFID, USB pripojenie z notebooku. Personalizácia pracovnej plochy pre každého oprávneného používateľa po prihlásení a vytvorené cloudové úložisko pre každého učiteľa - možnosť prihlásiť sa bez nutnosti prenosu vlastného PC, zdieľanie uložených dokumentov na ľubovoľnom zariadení. Súčasťou zariadenia je SW na tvorbu výukových materiálov - multilicencia pre všetky PC v učebni. Súčasťou je databáza kvalitných výukových prostriedkov (obrázky, hudba, kolekcia, pozadia). Multilicencia pre učiteľov na prípravu interaktívnych podkladov. Lokalizácia do slovenského jazyka. Výškovo nastaviteľného posuvu na obrazovku: rozsah zdvihu min. 65 cm, kompaktný dizajn skrytý za obrazovkou, čierny textúrovaný povrch, patentovaný systém vyvažovania pružín, rýchle, jednoduché a plynulé nastavenie výšky. Oceľový aplikačný rám, kryt s práškovým náterom a mobilného stojanu pre Výškovo nastaviteľný posuv na obrazovku: Oceľový rám s práškovým nástrekom, stredová časť nastaviteľná v piatich intervaloch, 2 pevné a 2 otočné gumené kolieska nezanechávajúce stopy. Brzda na otočných kolesách. Rukoväť pre bezpečnú a jednoduchú obsluhu. Otvory v zadnom ráme pre vedenie káblov.

7 128,00 € Pridať
65. 1VT200034A - 3D tlačiareň s príslušenstvom

3D tlačiareň s technológiou tlače FDM, českým menu, celokovovým telom, auto-leveling funkciou a 5" farebným dotykovým displejom. Súčasťou dodávky je spotrebný materiál na tlač (5kg filamentov rôznych farieb). - rozmery tlače: 320 x 320 x 400 mm; - patentovaná tlačová tryska 0,4 mm; - počet tlačových hláv: 1x pre filamenty 1,75 mm; - tlačová podložka: flexibilná PEI; - automatické nastavenie podložky: 9 x 9 bodov; - rozlíšenie tlače: +- 0,1mm; - rýchlosť tlače: 1 - 600 mm/s; - vyhotovenie: odolné celokovové telo; - podporované súbory tlače: STL, STP, OBJ, G-CODE; - konektivita: USB, SD karta, LAN; - senzor konca filamentu; - senzor výpadku el. prúdu; - tlačové materiály: PLA, TPU, PETG, PET-CF; - WIFI a kamera.

1 356,00 € Pridať