Jazyková učebňa je navrhnutá na 16 žiakov, čomu je prispôsobený počet žiackych stolov, zariadení a softvérových licencií. Na výber máte možnosť pylónovej tabule so zabudovaným dotykovým displejom, alebo klasickú krídlovú tabuľu s interaktívnym projektorom. Pri sadách hovoriacich učebníc sme navrhli 1 sadu pre každého žiaka, tak, aby sa žiaci vedeli s učebnicami samostatne pripravovať aj v domácom prostredí.

Jazykovú učebňu odporúčame koncipovať s pevnými pracovnými stanicami (PC).