Učebňa biológie > Pomôcky

         
1. 1B199002A - Triedna sada nástenných biologických tabúľ
Súbor 4 ks obrazov na biológiu v slovenskom jazyku, s rozmerom 100 x 140 cm, laminované so závesnými lištami a s háčikmi na zavesenie. Obsiahnuté témy: Biosignály a ľudské telo, Rastliny, Živočíchy, Neživá príroda.
534,00 € Pridať
2. 1B200001A - Interaktívny vyučovací balík Biológia - Ľudské telo
Sada pre obsahový štandard Životné procesy v ľudskom organizme. Používateľské licencie pre jednu triedu. Výukový interaktívny program pre 16 žiakov na oboznámenie sa s funkciami ľudského tela, pre pochopenie fungovanie orgánov. 3D animácie, pomôcka pri ukážke procesov, ktoré sú bez prezentácie ťažko pochopiteľné (napr.: nervová sústava, obehová sústava a činnosť srdca). Tematické okruhy: Stavba ľudského tela, Koža, Pohybová sústava, Tráviaca sústava, Dýchacia sústava, Obehová sústava, Vylučovacia sústava, Zmyslové orgány, Hormonálna sústava, Rozmnožovanie. Používateľská učiteľská licencia umožňuje učiteľovi plný prístup k interaktívnemu obsahu a vzdelávacím aplikáciam (viac ako 80 3D vzdelávacích videoscén, napr. Fonácia, Prenos signálu, Reflex bolesti, Patelárny reflex, Kortikálna organizácia reči, Limbický systém, Zmysel pre rovnováhu, Elektrický systém srdca, Anatomické roviny, osi a smery, Čistenie zubov) vďaka funkcii prihlásenia na rôznych zariadeniach (počítači, interaktívnej tabuli, notebooku, tablete alebo mobile) pomocou používateľského mena a hesla.
1 260,00 € Pridať
3. 1B200002A - Interaktívny vyučovací balík Biológia - Zoológia
Sada pre obsahový štandard Ekosystém pre 1. a 2. cyklus ŠVP. Používateľské licencie pre jednu triedu. Výukový interaktívny program pre 16 žiakov na oboznámenie sa s domácimi a divými zvieratami a ich mláďatami; vývoj a rozdiel medzi cicavcami a vtákmi. Témy: Domáce zvieratá, Porovnanie cicavcov a vtákov, Zvieratá a ich mláďatá, Časti tela, Vtáky, Ryby, Obojživelníky, Plazy. Používateľská učiteľská licencia umožňuje učiteľovi plný prístup k interaktívnemu obsahu a vzdelávacím aplikáciám (viac ako 80 3D vzdelávacích videoscén, napr. Rak riečny, Eugléna zelená, Slimák záhradný, Delfín skákavý, Krt obyčajný, Mravec lesný, Rozmanitosť orgánov detekujúcich svetlo, Sokol rároh) vďaka funkcii prihlásenia na rôznych zariadeniach (počítači, interaktívnej tabuli, notebooku, tablete alebo mobile) pomocou používateľského mena a hesla.
1 260,00 € Pridať
4. 1F200004A - Učiteľský interfejs k drôtovým senzorom COACH
Interfejs pre učiteľa na pripojenie senzorov pomocou prepájacích káblov, umožňuje samostatnú prácu v učebni a v teréne, alebo na pripojenie k počítaču a tabletu (prostredníctvom Wi-Fi/BlueTooth alebo USB kábla). Prenosné zariadenie so systémom Android má 5” farebný dotykový displej, má zabudovaný interný mikrofón a 3-osový senzor zrýchlenia. Na meranie je možné pripojiť až 4 senzory. HDMI port umožňuje prepojenie na interaktívnu tabuľu. Súčasťou sú 4 prepojovacie BT kábliky a spektrálna sonda - optické vlákno s vybavením na online skúmanie a zaznamenávanie spektrálnych charakteristík viditeľnej časti spektra zdrojov svetla. Merané veličiny je možné zobrazovať a spracovávať priamo v meracom paneli, na monitore počítača alebo na interaktívnej tabuli. K Interfejsu odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: SW pre interfejs - multilicencia 1F200023A, Sada drôtových senzorov pre fyziku - učiteľ 1F200005A, Sada drôtových senzorov pre biológiu - učiteľ 1B200003A, Sada drôtových senzorov pre Chémiu - učiteľ 1CH200011A.
1 800,00 € Pridať
5. 1B200003A - Sada drôtových senzorov COACH pre biológiu - učiteľ
Sada káblových senzorov pre učiteľa obsahuje senzory: 1 ks senzor teploty (-40..150°C), 1 ks senzor CO2 (100 000 ppm), 1 ks senzor O2 vo vzduchu (0..100%), 1 x senzor EKG, senzor krvného tlaku, 1x senzor zvuku so zabudovaným stetoskopom, 1 x senzor UVA, 1 x senzor UVB, 1 x senzor spirometer, 1 x sada prepojovacích káblikov. K Sade drôtových senzorov odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs k drôtovým senzorom 1F200004A, SW k interfejsu - multilicencia 1B199056A.
2 520,00 € Pridať
6. 1B200004A - Sada drôtových senzorov COACH pre biológiu - žiaci
Sada káblových senzorov pre pre jednu skupinu žiakov obsahuje senzory: 1 ks senzor teploty (-40..150°C), 1 ks senzor CO2 (5 000 ppm), 1 ks senzor O2 vo vzduchu (0..100%), 1 x senzor EKG, senzor krvného tlaku, 1x senzor zvuku so zabudovaným stetoskopom, 1 x sada prepojovacích káblikov. K Sade drôtových senzorov odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs k drôtovým senzorom 1F200004A, SW k interfejsu - multilicencia 1B199056A.
1 740,00 € Pridať
7. 1B199010A - Kostra človeka - model
Demonštračný model ľudskej kostry v životnej veľkosti na biológiu - časť anatómia. Model je z odolného hygienicky nezávadného plastu, vhodného pre školské prostredie. Kostra je pohyblivá v kĺboch, nohy sú odnímateľné. Model obsahuje nervové vetvy, vertebrálne tepny, herniáciu lumbárnych invertebrálnych diskov. Lebka má pohyblivú sánku, prierez vo vrchnej časti a 3 odnímateľné spodné zuby. Výška modelu 180 cm, dodávaný je so stojanom na kolieskach. Súčasťou modelu je SW na určovanie častí ľudského tela.
462,00 € Pridať
8. 1B199003A - Triedna sada anatomických modelov
9 ks demonštračných 3D modelov na biológiu - časť Anatómia, zložená z: rozoberateľné ľudské torzo (10 častí, výška 85cm), model srdca, model kože, model oka, model mozgu, model lebky, model ucha, model panvy muža, model panvy ženy. Každý z modelov je z odolného plastu, vhodný pre školské prostredie, v rozmedzí 20 cm - 80 cm, na podstavci, s popisom častí v slovenskom jazyku.
1 374,00 € Pridať
9. 1B199004A - Triedna sada botanických modelov
Triedna sada 6 ks demonštračných 3D modelov na biológiu - časť Botanika, v zložení: kvet zemiaka, kvet jablone, kvet čerešne, kvet hrachu, kvet repky olejnej, model rastlinnej bunky. Každý z modelov je z odolného plastu, vhodný pre školské prostredie, v trojnásobnom alebo väčšom prevedení, na podstavci, s popisom častí v slovenskom jazyku.
1 710,00 € Pridať
10. 1B199005A - Triedna sada zoologických modelov
Triedna sada 10 ks demonštračných 3D modelov na biológiu - časť Zoológia, v zložení: had, ryba, malý cicavec, vták, žaba, netopier, včela, motýľ, diapsid, model živočíšnej bunky. Každý z modelov je z odolného plastu, vhodného pre školské prostredie, v životnej veľkosti alebo väčšie a s popisom jednotlivých častí v slovenskom jazyku.
1 644,00 € Pridať
11. 1B199006A - Triedna sada biologických modelov
Triedna sada 5 ks demonštračných 3D modelov na biológiu - časť Neživá príroda, s témami: Kolobeh látok v ekosystéme, Vesmír, História Zeme - model Pangea, sada 12 ks rôznych skamenelín rastlín a živočíchov v samostatnom obale, Zem - sada 20 ks rôznych minerálov a hornín. Každý z modelov je z odolného plastu vhodnom pre školské prostredie, s popisom jednotlivých častí v slovenskom jazyku.
576,00 € Pridať
12. 1B200012A - Fonendoskop obojstranný binaurálny, triedna sada
Fonendoskop obojstranný binaurálny, s dvoma sadami hadičiek. Umôžňuje pre dvojicu bádateľov súčasne počúvať fyziologickú činnosť srdca, pľúc a iných vnútorných orgánov človeka. Triedna sada pre 8 dvojíc žiakov určená pre obsahový štandard Stavba a funkcie štruktúr, orgánov a orgánových sústav organizmov.
276,00 € Pridať
13. 1B199007A - Resuscitačná figurína na CPR
Školská demonštračná CPR figurína na nácvik resuscitácie s možnosťou vyhodnocovania procesu resuscitácie na prenosnom zariadení s uhlopriečkou 11". Softvér na ovládanie figuríny je v slovenskom jazyku. Výstup z procesu resuscitácie je možné archivovať, vyhodnocovať a ďalej spracovávať aj na PC. Figurína umožňuje testovanie správnosti resuscitačných aktivít. Funkčnosť figuríny: nastaviteľný úklon hlavy, ventil proti spätnému nadýchnutiu, pulz na krčnej tepne, zmena zreníc po úspešnej resuscitácii, dvíhanie a klesanie hrudníka pri nádychu a výdychu. Kontrola hĺbky vdychu, správneho umiestnenia rúk a správne vyvinutého tlaku v procese resuscitácie. Súčasťou dodávky je videomanuál v slovenčine a prostriedky na zabezpečenie hygienickej bezpečnosti žiakov pri nácviku dýchania z úst do úst: 4 ks vreckovej resuscitačnej masky s jednocestným ventilom a filtrom a 100 ks ochranných rukavíc.
1 902,00 € Pridať
14. 1B199008A - Model na nácvik Heimlichovho manévra
Model torza v životnej veľkosti na nácvik procesov brušného/hrudného tlaku na vyfukovanie (Heimlichov manéver) a uvoľnenie úst a blokovaných dýchacích ciest od cudzieho telesa. Materiál torza je príjemný, realistický s anatomickým rozhraním rebier, mečovitého výbežku a krčnej ryhy. Model obsahuje aj upchávajúce objekty a je dodaný vrátane trička a ľahkej prenosnej tašky.
834,00 € Pridať
15. 1B199009A - Model novorodenca na nácvik KPR so sadou hygienickej bezpečnosti
Figurína dieťaťa na nácvik Heimlichovho manévra, KPR (kardiopulmonálna resuscitácia) a dýchanie z úst do úst. Figurína má realistické anatomické znaky ako ohryzok, krčnú artériu, pupok, hrudný kôš, umožňuje záklon hlavy/zdvihnutie brady, umývateľnú hlavu možno čistiť a dezinfikovať. Pľúcne vaky sú vymeniteľné. Súčasťou modelu sú aj prostriedky na zabezpečenie hygienickej bezpečnosti žiakov pri nácviku dýchania z úst do úst: resuscitačné PVC rúška s netkanou textíliou v stredovej časti (50 ks), 4 ks vreckovej resuscitačnej masky s jednocestným ventilom a filtrom a 100 ks ochranných rukavíc.
264,00 € Pridať
16. 1B199011A - Triedna sada pre simuláciu úrazov
Základná sada pre simuláciu úrazov - demonštračná - obsahuje dostatok materiálu na vytvorenie rôznych rán. Sada slúži aj na demonštráciu triedenia ranených, rýchlu identifikáciu zranenia alebo úrazu. Sada obsahuje jednu krvácajúcu ranu zo zásobníkom a pumpičkou - komplikovanú otvorenú zlomeninu holennej kosti; jednu fľašu koagulantu na vytvorenie umelej krvi, jedno balenie krvného prášku na prípravu 3,7 l umelej krvi, nekrvácajúce rany ako 12 rôznych samolepiacich tržných rán a otvorených zlomenín, vosk simulujúci zranenie, jedno balenie rozbitého plexiskla, ktoré po vložení do vosku imituje sklo v rane, 4 krémové farby - biela, modrá, hnedá a červená, lepiacu tyčinku, jeden rozprašovač, tri lekárske lopatky/špachtle. Celá sada je uložená v kufríku s váhou 2,5 kg.
516,00 € Pridať
17. 1B200014B - Sada Zmyslové vnímanie
Sada určená pre obsahový štandard Vzájomné prepojenia orgánových sústav človeka. Prístrojová súprava pre vyšetrenie fyziológie zmyslov, umožňujúca prevádzať rôzne pokusy ohľadne reflexov, sluchu, zraku a hmatu - pokusy: Hmatové vnímanie, Citlivosť kože na teplo a chlad, Slepá škvrna, Optické a haptické klamy, Farebné videnie, Mihotavé farby a postefekt pohybu, Prenos obrazu do mozgu pomocou spätných okuliarov, Smerové počutie, Počutie vlastných telesných zvukov. Sada musí obsahovať minimálne: kufrík s penovými vložkami, prístroj pre smerové počúvanie, rezonančná trubka, obkročné hmatadlo, matová tyčinka, sonda teplo – chlad, súprava priehľadných plastových karet pre geometricky-optický klam, testovacia karta „Slepá škvrna“, okuliare, neprepúšťajúce svetlo s nadstavcami, 2 optické hranoly pre okuliare, motor, s reguláciou, vrátane napájacieho zdroja, sada vzorovacích kotúčov (min. 3ks) a 2ks celokovového chrómovaného neurologického kladivka s vyberateľnou ihlou a štetčekom.
660,00 € Pridať
18. 1B200017A - Sada Civilizačné choroby a imunita
Sada určená pre obsahový štandard Vplyv životného štýlu človeka a životného prostredia na jeho zdravie - Civilizačné choroby a imunita obsahuje: Model Vírus HIV (na podstavci, miliónkrát zväčšený model, rozmer 18x13x13cm) a model DNA z 22 častí; Model Žalúdok s vredom (na podstavci, rozmer 14x10x17cm); Model Rakovina kože (rozmer 14x10x11,5 cm); Model Bedrové stavce - platnička s herniou; Model osteoporózy – 3 stavce v reze; Model Zubný kaz (10-násobné zväčšenie, rozmer 12 x 6x 3,5 cm); Model ochorenia močového mechúra a prostaty (rozmer 12 x 10 x 16 cm); Model Aterosklerózy ľudskej tepny (4 prierezy, rozmer 14 x 18 x 13 cm); Model Diabetes ( 4-dielny model, rozmer min. 8,9 x 5,1 x 5,4 cm); Model Obezita (rozmer 8,9 x 15,2 x 8,9 cm).
1 116,00 € Pridať
19. 1B200018B - Sada Následky nezdravého životného štýlu
Sada určená pre obsahový štandard Vplyv životného štýlu človeka a životného prostredia na jeho zdravie - Následky nezdravého životného štýl obsahuje 3D panelové modely znázorňujúce následky vplyvu alkoholu, fajčenia a drog na ľudské telo. Panely sú uložené v prenosnom kufríku. Rozmer jednotlivých panelov po rozložení: 71x68 cm.
3 420,00 € Pridať
20. 1B200019A - Sada na pozorovanie difúzie, osmózy a Brownovho pohybu
Sada určená pre obsahový štandard Životné procesy rastlín a živočíchov na pozorovanie procesu difúzie, osmózy a Brownovho pohybu obsahuje : - Aparatúru na pozorovanie difúzie a osmózy (trubica v tvare U s polopriepustnou membránou, 2 ks bezdrôtového senzoru na meranie zmeny tlaku 0–400 kPa a objemu spôsobené osmotickým pohybom vody cez polopriepustnú membránu z hypotonického roztoku na hypertonický roztok); - Model pre Brownov pohyb molekúl (priehľadná komora obsahujúca 48 oceľových guľôčok, vibračná doska, piest (napájanie 6V/1A ), generátor vibrácií (rozmer 100 x 120 mm) a generátor funkcií so zosilovačom (0,05 Hz - 50 kHz) a sada bezpečnostných prepojovacích vodičov).
2 178,00 € Pridať
21. 1B200020A - Sada Dedičnosť a premenlivosť
Sada je určená pre obsahový štandard Dedičnosť a premenlivosť a obsahuje : - 4 modely DNA pre štvorice žiakov na modelovanie dvojitej skrutkovice dĺžky 22 párov báz, výška po zložení min. 42cm; - 4 modely syntézy RNA proteínov pre štvorice žiakov na modelovanie 24 párov báz, rozmer po zložení min. 11cm; - 4 modely DNA-RNA pre štvorice žiakov na modelovanie dvojitej skrutkovice dĺžky 12 párov báz DNA s transkripciou do RNA, výška po zložení min. 50cm; - Model znázorňujúcúci Mendelove zákony dedičnosti na príklade zŕn kukurice, akrylátový hranol, rozmer: min. 140x64x18 mm; - Súpravu 4 autozómov a 3 pohlavných chromozómov, ktorá znázorňuje procesy bunkového delenia (mitóza, meióza), oplodnenia a distribúcie pridružených alel; - Súpravu na štúdium chromozómov a modelov DNA v štyroch priehľadných guliach s priemerom 120mm; - Súpravu v kufríku 35 x 25 x 12 cm na modelovanie chromozómov, obsahuje min. 600 guličiek a min. 20 magnetických centromér a 20 centriol na vytváranie prevliekacích modelov; - Súpravu na štúdium genetického kódu, ktorá znázorňuje komplementarita jednotlivých reťazcov - replikáciu DNA, kodón: základnú jednotku génov a syntézu bielkovín z messenger RNA - 4 súpravu pre štvorice žiakov na modelovanie genetického kódu rôznych procesov a genetických diagnóz v mierke 1/4400, napr. oplodnenie, mitóza, meiózy, karyotypy chromozomálnych abnormalít (trizómia 21, Turner a Klinefelterov syndróm).
1 872,00 € Pridať
22. 1B200021A - Sada Evolúcia
Sada je určená pre obsahový štandard Evolúcia obsahuje : - Strategická evolučná hra s témami: prirodzený výber, adaptívna radiácia, selekcia, šance na prežitie mutácií, selekčný efekt (predátor-korisť) a základný princíp zakladateľa. Študenti simulujú prirodzený výber farebnými kameňmi na vybraných environmentálnych podložkách. Postavia sa proti sebe ako konkurenční predátory a ich korisť (farebné žetóny) sa predtým rozloží na hraciu podložku. Sledujú šance na prežitie jednotlivých jedincov v populácii a rozvoj v ďalšej generácii; - nástennú prezentáciu zoraďujúca skupiny živočíchov, priebeh tektonických dejov, 26 hornín a 9 fosílií a odliatkov v časovej chronologickej osi dejín našej planéty. Rozmery: šírka 65 x výška 90 cm; - Sada pre výrobu odliatkov fosílií : 6 foriem (amonit, tribolit, krinoid (ostnokožec), pazúr dinosaura, zub žraloka a pazúr medveďa); - Sada 14 fosílií - rôzne geologické obdobia obsahuje min.: amonit, 3 rôzne vzorky brachiopodov, 1 belemnit rostra (jura), fosílne drevo, morský ježko, numulity, žraločí zub (miocén); - Sada modelov antropologických lebiek Australopitheca Boisei (rozmery 18x18x22,5 cm), neandertálskeho človeka (22x16x22,5 cm), človeka kromaňonského (21,5x15x24,5 cm) a 3-dielny model lebky moderného človeka (18 x 19 x 12 cm) s aplikáciou rozšírenej reality.
2 580,00 € Pridať
23. 1B199016A - Pozorovanie planktónu
Sada pre obsahový štandard Stavba a funkcie štruktúr, orgánov a orgánových sústav organizmov: súbor planktónových sietí obsahuje 6 ks rôznych komponentov (sieť s rúčkou dlhou 50cm, lupa, nádoba na pozorovanie, štetec, pinzeta, špionážne zrkadlo). Materiál: odolný plast vhodný pre školské prostredie.
90,00 € Pridať
24. 1B200015A - Botanika v praxi - sada na pozorovanie rastlín
Sada určená pre obsahový štandard Stavba a funkcie štruktúr, orgánov a orgánových sústav organizmov na pozorovanie rastlín obsahuje : Priehľadná pestovateľská nádoba na zeminu, (rozmer 30 x 19 x 4 cm); 4ks miniskleník s vetracími otvormi (rozmer 37x23x18 cm); Drevený lis na rastliny s upínacím valcom (rozmer rozmer 25x40 cm); 4ks drevený lis na rastliny s upínacou skrutkou (rozmer 18x18 cm); 4ks stolová asferická lupa s pinzetou (priemer lupy min. 24 mm, 8-násobné zväčšenie, dĺžka pinzety min. 110mm); Akrylátový model žilnatiny listov rastlín (rozmer min. 164x78x18 mm); 5 Akrylátových modelov znázorňujúcich vývoj poľnohospodárskych a technických plodín od semienka (bavlna, fazuľa, hrach, pšenica, kukurica, rozmer min. 135 x 78 x 18 mm); 2 modely štruktúry stonky jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových rastlín (40-násobné zvôčšenie); 12 magnetov (rozmer každého max.20x20 cm) znázorňujúcich životný cyklus rôznych rastlín.
750,00 € Pridať
25. 1B199017A - Kľúče na určovanie
Sada pre obsahový štandard Stavba a funkcie štruktúr, orgánov a orgánových sústav organizmov. Základná súprava kľúčov na určovanie biologických druhov - rastlín, zvierat a nerastov v prenosnom kufríku s popruhom.
228,00 € Pridať
26. 1B200013A - Prístrojová sada na pozorovanie fotosyntézy
Sada určená pre obsahový štandard Životné procesy rastlín a živočíchov na pozorovanie procesu fotosyntézy, napríklad vo vodných rastlinách. Prístrojová sada na pozorovanie fotosyntézy obsahuje : - Súpravu na zachytávanie kyslíka produkovaného vodnými rastlinami do skúmaviek, ktorá skúma ako fotosyntéza závisí od intenzity svetla a jeho vlnovej dĺžky, obsahu CO2 vo vode, teploty vody a rôznych ďalších parametrov. Súprava obsahuje: kadička 1L, lievik, 2 gumené zátky, 4 zberné nádobky, 4 farebné filtre (modrý, žltý, červený, zelený), 4 šedé filtre, digitálny manuál. - Súpravu na bezdrôtové meranie kyslíka O2 rozpusteného vo vode vyprodukovaného vodnými rastlinami (elodea). Súprava obsahuje : dvojitá vonkajšia a vnútorná akrylová komora, vrchnák s otvormi, bezdrôtový senzor rozpusteného kyslíka vo vode a zdroj infračerveného svetla.
1 740,00 € Pridať
27. 1B200008B - Pozorovanie hmyzu v prírode - triedna sada
Obsah triednej sady na pozorovanie hmyzu v prírode: Kufríková sada 24 lúp na pozorovanie prírody s dvojnásobným zväčšením, možnosťou pripojenia nádobky s otvormi na vetranie, s priemerom 50 mm na pozorovanie drobného hmyzu, rastlín a hornín. 4 lapače hmyzu s rukoväťou a posuvným mechanizmom. 2 sieťky na chytanie hmyzu. 4 nádoby na počúvanie zvukov hmyzu, okuliare simulujúce ako vidí hmyz, ekosystém Lesné mravenisko.
528,00 € Pridať
28. 1B199066A - Kliešť obyčajný - 3D model
Model kliešťa (replika v pomere 25:1), rozmery: 12x12x2 cm, na informačnom paneli s témou Ekosytém - parazity spôsobujúce rôzne ochorenia organizmov a prevencie pred šírením rôznych ochorení. Spĺňa obsahové štandardy Stavba a funkcie štruktúr, orgánov a orgánových sústav organizmov.
120,00 € Pridať
29. 1B200016A - Sada preparovaných modelov
Sada určená pre obsahový štandard Stavba a funkcie štruktúr, orgánov a orgánových sústav organizmov. Vypreparované modely zvierat - vrana, sojka, drozd, holub (prípadne iný druh), hraboš a modely nôh rôznych druhov zvierat s kopytami - koňa, prasaťa a ovce s oddelenými kopytami.
1 680,00 € Pridať
30. 1B200005C - Mikroskop učiteľský s displejom
Učiteľský biologický mikroskop: Digitálny biologický mikroskop s LCD 7" obrazovkou s vysokým rozlíšením, 1920x1080 pixelov a 30 fps (video) a 1844x1080 pixelov (foto). Revolverový nosič s achromatickými objektívmi 4x, 10x a 40x. Hrubé a jemné zaostrovanie, Abbeho kondenzor 1,25 N.A kondenzor, vopred centrovaný, zaostriteľný s irisovou clonou. Mechanický stolík StagErase™, 125x125 mm s rozsahom pohybu XY 62x24 mm. Vernierova stupnica na 2 osiach s prenosťou 0,1 mm. Osvetlenie 1W LED s reguláciou jasu a teplotou farby 6 300 K - brightfield pozorovanie.
582,00 € Pridať
31. 1B200006C - Triedna sada žiackych mikroskopov pre 16 žiakov
Sada žiackych mikroskopov pre skupinu 16 žiakov obsahuje: 16x Binokulárny biologický miroskop s 30° sklonom s možnosťou 360°otáčania. Revolverový nosič s achromatickými objektívmi 4x, 10x a 40x. Hrubé a jemné zaostrovanie, Abbeho kondenzor 1,25 N.A kondenzor, vopred centrovaný, zaostriteľný s irisovou clonou. Mechanický stolík StagErase™, 125x125 mm s rozsahom pohybu XY 62x24 mm. Vernierova stupnica na 2 osiach s prenosťou 0,1 mm. Osvetlenie 1W LED s reguláciou jasu a teplotou farby 6 300 K - brightfield pozorovanie.
5 400,00 € Pridať
32. 1B199012A - Sada mikropreparátov - učiteľská
Sada preparátov pre učiteľa s témami: Organizácia živej hmoty organizmov obsahuje 1 sadu preparátov s témou Ľudské telo, 1 sadu preparátov s témou Rozmnožovanie rastlín, 1 sadu preparátov s témou Rozmnožovanie živočíchov, 1 sadu preparátov s témou Parazity a 1 sadu preparátov s témou Život vo vode. Každá sada obsahuje 10 ks rôznych jednotlivých preparátov z uvedených tém.
102,00 € Pridať
33. 1B200007C - Triedna sada preparačných nástrojov s príslušenstvom
Sada preparačných nástrojov pre skupinu 16 žiakov obsahuje: 4x preparačná sada obsahujúca 1x nožnice špicaté, 1x pinzeta tupá, 1x skalpel s čepeľou 35 mm, 1x sklapel s čepeľou 15 mm, 1x nožnice, 1x pinzeta špicatá, 1x pitevná ihla a 1x lancet; 10x podložné mikroskopické sklíčka, 76x26x1 mm, 50 ks/bal.; 1x krycie mikroskopické sklíčka, 20x20 mm, 1000 ks/bal., a 5x obal na mikroskopické sklíčka, pre 100 ks podložných sklíčok.
360,00 € Pridať
34. 1B200011C - Digitálna váha - sada
Presné digitálne váhy s kapacitou váženia 2000g, stupnica 0,01g, rozmer váž. plochy 120x155 mm. Hmotnosť je možné merať v gramoch, unciach, karátoch, librách, funkcia počítania kusov, kalibračné funkcie 1kg závažím (súčasťou bal.), napájanie pomocou adaptéra AC 110-220V, alebo na batérie, ktoré sú súčasťou balenia. Váhy sú dodané spolu so sadou závaží 500g v zložení (1x závažie 200g, 2x závažie 100g, 1x závažie 50g, 2x závažie 20g, 1x závažie 10g, 1x kliešte) a 1x hodinovým sklíčkom o priemere 60 mm a 100 mm.
216,00 € Pridať
35. 1F199005A - Laboratórne podnosy
Sada laboratórnych podnosov pre učiteľa - jeden podnos v rozmere 400x300x40 mm a druhý podnos s rozmerom 250x250x40 mm, s teplotnou odolnosťou do 50°C a chemickou odolnosťou pre materiály PS.
48,00 € Pridať
36. 1B200009C - Ochranné prostriedky pre učiteľa - Biológia
Sada ochranných prostriedkov pre učiteľa obsahuje: 1x ochranné polykarbonátové pracovné okuliare; 1x ochranný pracovný štít; 1x ochranný pracovný plášť, veľkosť podľa požiadavky S-XXL, 1x ochranné nitrilové rukavice, veľkosť podľa požiadavky S-XL, 100 ks/bal. a 1x ochranné rukavice, veľkosť podľa požiadavky S-L, 1 ks/bal.
120,00 € Pridať
37. 1B200010C - Ochranné prostriedky pre žiakov - Biológia
Sada ochranných pomôcok pre skupinu 16 žiakov obsahuje: 24x ochranných polykarbonátových pracovných okuliarov, 16x ochranných pracovných plášťov, veľkosť podľa požiadavky S-XXL, 5x ochranné nitrilové rukavice, veľkosť podľa požiadavky S-XL, 100 ks/bal.
1 068,00 € Pridať
38. 1B200023C - Lekárnička uzamykateľná s poličkami s náplňou štandard
Lekárnička veľká drevená závesná s rozmermi : 400 x 330 x 130 mm. Obsah lekárničky: Dezinfekčný roztok s rozprašovačom, Ajatin 1, Gáza hydrofilná skladaná, sterilná 7,5 x 7,5 cm / 5 ks, Obväz hydrofilný, sterilný 6 cm x 5 m, Obväz hydrofilný, sterilný 10 cm x 5 m, Obväz hotový s 1 vankúšikom, 2 ks, Obväz hotový s 2 vankúšikmi, 2 ks, Obväz pružne elastický 6 cm x 4 m, Obväz pružne elastický 10 cm x 4 m, Obväz gumový škrtiaci 40 mm x 700 mm, Šatka trojrohá z netkaného textilu, 96 x 96 x 136 cm, Náplasť hladká 2,5 cm x 5 m, Náplasť s vankúšikom 4 cm x 8 cm, 6 ks, Náplasť s vankúšikom 2 x 8 mm, 8 ks, Vata obväzová skladaná 50 g, Tampóny s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, 2 ks, Resuscitačné rúško s ventilom 1ks, Izotermická fólia 1500 x 2000 mm/ 1400 x 2200 mm, Rukavice gumové jednorázové, pár, Rúško z PVC, 20 x 20 cm, hrúbka 05 mm, Utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, Nožnice nehrdzavejúce, CE ( DIN 13164 ), dĺžka 15 cm, Zatváracie špendlíky 40 mm, 4 ks, Teplomer digitálny v púzdre, Pinzeta, nerez, Krieda biela, označenie nehody, Karta prvej pomoci.
84,00 € Pridať
39. 1B199001A - Mikroskop učiteľský s displejom a SW na spracovanie obrazu
Digitálny kombinovaný mikroskop so zabudovaným CMOS senzorom s rozlíšením 1280x1024 pixelov, Binokular. hlavica v 35° uhle s 360° rotáciou, Širokouhlový okulár WF10X/18mm, Achromat. objektív DIN 4X, 10X, 40X, 100x(olej), Hrubé a jemné zaostrovanie, Abbeho kondenzor 1,25 N.A kondenzor, Irisová clona s držiakom filtrov, Osvetlenie LED s kontrolou intenzity, Napájanie 220V-240V, USB 2.0 PC pripojenie, Operačný SW na spracovanie obrazu s plugin architektúrou v slovenskom jazyku. Funkcie: forierová analýza, meranie, automatické vyplňovanie formulárov z databázy, importovanie mierok v reálnom rozmere, binárne funkcie v živom móde/odčítavanie dvoch obrazov/, komparácie.  Príslušenstvo: ručný mikrotóm so sklenenou plošinou, vnútorným klipom pre upevnenie zariadenia a nožom, jednotka pre spracovanie obrazu s min. 11.6" obrazovkou, HDMI výstup na projektor a klávesnicu.
1 640,40 € Pridať
40. 1B199052A - Školský mikroskop žiacky s príslušenstvom

Žiacky monokulárny mikroskop s maximálnym zväčšením 400x a minimálne s revolverovou hlavicou s tromi achromatickými objektívmi so zväčšením 4x, 10x, 40x, širokouhlým okulárom WF 10x, s hrubým doostrovaním, spodným osvetlením, napájaním 230V (AC ) s výstupom 5V(DC)/800 mA, s možnosťou napájania aj cez solárny článok, ktorý má byť súčasťou dodávky. Minimálne požadované príslušenstvo k mikroskopu: 5 ks biologických stabilných preparátov, 1 ks farbiaca tekutina min. 0,02 ml, 1 hárok čistiacich obrúskov, sada podložných a krycích sklíčok, pipeta, pinzeta, skúmavka.

318,00 € Pridať
41. 1B199083B - SW k interfejsu bezdrôt. senzorov PASCO - učiteľské licencie
Učiteľské licencie ovládacích softvérov bezdrôtových senzorov pre PC s OS Windows alebo MacOS. Jednoužívateľská trvalá licencia na zber dát zo senzorov a ich vizualizáciu prostredníctvom ukazovateľa hodnoty, meradla, grafu a tabuľky. Jednoužívateľská trvalá licencia na podrobnú analýzu dejov, vhodná pre stredné školy. Súčasťou dodávky je učiteľská 5-ročná licencia na prístup k 3D vzdelávacím aplikáciám na rôznych zariadeniach.
984,00 € Pridať
42. 1B200022A - Solárny mikroskop
Monokulárny mikroskop s max. zväčšením 400 x, revolverová hlavica s troma achromatickými objektívmi so zväčšením 4x, 10x, 40x, štandardný širokouhlý okulár WF 10x, hrubé doostrovanie, spodné osvetlenie, napájané solárnym článkom.
252,00 € Pridať
43. 1B200024B - Sada bezdrôtových senzorov PASCO pre Biológiu - učiteľ
Sada bezdrôtových Bluetooth senzorov na biológiu pre učiteľa. Sada obsahuje bezdrôtové senzory: 1 ks senzor teploty, 1 ks senzor CO2, 1 ks senzor O2, 1 ks senzoru hluku, 1 ks senzor EKG, 1 ks senzor krvného tlaku, 1 ks multifunkčnej meteorologickej jednotky so statívom a anemometrickou lopatkou, ktorá obsahuje senzory: Teplota prostredia, Barometrický tlak, Rýchlosť vetra, Smer vetra, Relatívna vlhkosť, Absolútna vlhkosť, Rosný bod, Pocitová teplota, Index tepelnej záťaže, Okolité osvetlenie (lux), UV index, Žiarenie, Zemepisná šírka, Zemepisná dĺžka, Nadmorská výška, Magnetický a Zemepisný smer a GPS. Sada obsahuje 1 trvalú licenciu ovládacieho softvéru kompatibilného so senzormi, minimálne 40 vzorových úloh, metodiku a nutné minimálne vybavenie pre biologické experimenty: mikrováhy 2000g/0,1g, binaurálny stetoskop, vedecký plášť a ochranné okuliare. Sada je výhradne kompatibilná so súvisiacimi produktami: Učiteľský interfejs bezdrôtových senzorov PASCO.
2 340,00 € Pridať
44. 1B200025B - Žiacka sada bezdrôtových senzorov PASCO pre Biológiu
Sada bezdrôtových Bluetooth senzorov na biológiu pre žiakov. Sada obsahuje bezdrôtové senzory: 1 ks senzor teploty, 1 ks senzor CO2, 1 ks senzor O2, 1 ks senzor EKG, 1 ks senzor krvného tlaku, 1 ks multifunkčnej meteorologickej jednotky, ktorá obsahuje senzory: Teplota prostredia, Barometrický tlak, Rýchlosť vetra, Smer vetra, Relatívna vlhkosť, Absolútna vlhkosť, Rosný bod, Pocitová teplota, Index tepelnej záťaže, Okolité osvetlenie (lux), UV index, Žiarenie, Zemepisná šírka, Zemepisná dĺžka, Nadmorská výška, Magnetický a Zemepisný smer a GPS. Sada obsahuje 1 trvalú licenciu ovládacieho softvéru kompatibilného so senzormi, minimálne 40 vzorových žiackych úloh, metodiku a nutné minimálne vybavenie pre žiacke biologické experimenty: binaurálny stetoskop, vedecký plášť a ochranné okuliare. Sada je výhradne kompatibilná so súvisiacimi produktami: Učiteľský interfejs bezdrôtových senzorov PASCO.
2 004,00 € Pridať
45. 1F200002A - Výučbový softvér 3D interaktívnych modelov
Výučbový prezentačný softvér, určený pre výučbu na interaktívnej tabuli, ale aj pre domáce štúdium a online vzdelávanie na počítači, notebooku alebo tablete. Program podporuje funkcie dotykovej obrazovky a používateľské rozhranie možno prispôsobiť veľkosti displeja. Prístup k interaktívnemu obsahu (min. 1200 3D interaktívnych modelov, min. 100 vzdelávacích videí, nástroje na kreslenie, animované úlohy) a vzdelávacím aplikáciám. Používateľská licencia na jedno zariadenie, ale umožňuje prihlásenie na rôznych platformách (počítač, interaktívna tabuľa, notebook, tablet alebo mobil).
522,00 € Pridať
46. 1F200023A - SW pre interfejs k drôt. senzorom COACH - 5-ročná multilic.
Softvér pre Interfejs k drôtovým senzorom umožňuje zobrazenie údajov zo senzorov, vytváranie grafov v reálnom čase, synchronizované video nahrávanie experimentu a ponúka nástroje na spracovanie údajov, možnosť ukladania a zdieľania súborov. Súčasťou sú inštruktážne aktivity pre učiteľov a žiakov v zmysle ŠVP pre ročníky 6. až 9. ročníky ZŠ s inovovanou metodikou v digitálnej forme. Multilicencia softvéru v slovenskom a anglickom jazyku, platnosť multilicencie je 5 rokov. Pre všetky počítače školy aj pre žiakov doma. Pre všetky typy zariadení Windows, Mac, Android, iOS, Chrome. K sofvéru odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs k drôtovým senzorom 1F200004A, Sada drôtových senzorov pre fyziku - učiteľ 1F200005A, Sada drôtových senzorov pre biológiu - učiteľ 1B200003A, Sada drôtových senzorov pre Chémiu - učiteľ 1CH200011A.
1 620,00 € Pridať
47. 1F200024A - Žiacky interfejs k drôt. senzorom COACH + experim. vybavenie
Interfejs pre žiaka na pripojenie drôtových senzorov pomocou prepájacích káblov; umožňuje samostatnú prácu v teréne alebo v učebni na pripojenie k počítaču a tabletu (prostredníctvom BlueTooth alebo USB kábla). Interfejs má 2 senzorové vstupy, zabudované aktuátory bzučiak a RGB LED diódu. Súčasťou sú 4 prepojovacie BT kábliky a sada nevyhnutého experimentálneho vybavenia (sada pružín (0,5N/1N/2N/3N/5N), statívová súprava so svorkou a statívovými tyčami, sada závaží 10x20g, sada 2 silikónových hadičiek (L=100cm, rôznych priemerov) a dvoch kompatibilných striekačiek (20, 120 ml), 2 zaťažiteľné vozíčky, dutá medená a plastová rúrka s magnetom na experimenty s magnetickou indukciou, sada 10 prepojovacích káblov s krokosvorkami, digitálna vrecková váha 2000 g/0,1 g). K Interfejsu odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: SW pre interfejs - multilicencia 1F200023A, Sada drôtových senzorov pre fyziku - žiak 1F200012A, Sada drôtových senzorov pre biológiu - žiak 1B200004A, Sada drôtových senzorov pre Chémiu - žiak 1CH200012A.
804,00 € Pridať
48. 1F200025A - Učiteľský interfejs k bezdrôtovým senzorom PASCO
Datalogger pre učiteľa je interfejs na pripojenie kompatibilných bezdrôtových senzorov a drôtových senzorov. Umožňuje samostatnú prácu v učebni a v teréne. Prenosné zariadenie so systémom Android, s 8” plnofarebnou dotykovou obrazovkou (1280 x 800 pixelov), konektivitou Wi-Fi, Bluetooth 5.0 a USB. Obsahuje integrované senzory napätia a termočlánok. Špeciálne puzdro poskytuje ochranu vrátane odolnosti voči vlhkosti. Umožňuje export dát do aplikácií tretích strán. Nainštalované sú aplikácie na zber, analýzu a zdieľanie údajov; základná aplikácia pohybových grafov a aplikácia na analýzu emisných a absorpčných spektier. Súčasťou je aj spektrálna sonda - optické vlákno s vybavením na online skúmanie a zaznamenávanie spektrálnych charakteristík viditeľnej časti spektra zdrojov svetla. Merané veličiny je možné zobrazovať a spracovávať priamo v meracom paneli, na monitore počítača alebo na interaktívnej tabuli. Datalogger je kompatibilný len so sadami bezdrôtových senzorov.
1 800,00 € Pridať