Učebňa biológie > Pomôcky

         
1. 1F200004A - Interfejs k drôtovým senzorom COACH
Interfejs na pripojenie senzorov pomocou prepájacích káblov, umožňuje samostatnú prácu v učebni a v teréne, alebo na pripojenie k počítaču a tabletu (prostredníctvom Wi-Fi/BlueTooth alebo USB kábla). Prenosné zariadenie so systémom Android má 5” farebný dotykový displej, má zabudovaný interný mikrofón a 3-osový senzor zrýchlenia. Na meranie je možné pripojiť až 4 senzory. HDMI port umožňuje prepojenie na interaktívnu tabuľu. Súčasťou je spektrálna sonda-optické vlákno a vybavenie na online skúmanie a zaznamenávanie spektrálnych charakteristík viditeľnej časti spektra zdrojov svetla. Merané veličiny je možné zobrazovať a spracovávať priamo v meracom paneli, na monitore počítača alebo na interaktívnej tabuli. K Interfejsu odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: SW k interfejsu - multilicencia 1B199056A, Sada drôtových senzorov pre fyziku - učiteľ 1F200005A, Sada drôtových senzorov pre biológiu - učiteľ 1B200003A, Sada drôtových senzorov pre Chémiu - učiteľ 1CH200011A.
1 800,00 € Pridať
2. 1B199056A - SW k interfejsu (k drôtovým senzorom) - 5-ročná multilicencia
Softvér pre Interfejs k drôtovým senzorom umožňuje zobrazenie údajov zo senzorov, vytváranie grafov v reálnom čase, synchronizované video nahrávanie experimentu a ponúka nástroje na spracovanie údajov, možnosť ukladania a zdieľania súborov. Súčasťou sú inštruktážne aktivity pre učiteľov a žiakov v zmysle ŠVP pre ročníky 6. až 9. ročníky ZŠ s inovovanou metodikou v digitálnej forme. Multilicencia softvéru v slovenskom a anglickom jazyku, platnosť multilicencie je 5 rokov. K sofvéru odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs k drôtovým senzorom 1F200004A, Sada drôtových senzorov pre fyziku - učiteľ 1F200005A, Sada drôtových senzorov pre biológiu - učiteľ 1B200003A, Sada drôtových senzorov pre Chémiu - učiteľ 1CH200011A.
976,80 € Pridať
3. 1B200003A - Sada drôtových senzorov COACH pre biológiu - učiteľ
Sada káblových senzorov pre učiteľa obsahuje senzory: 1 ks senzor teploty (-40..150°C), 1 ks senzor CO2 (100 000 ppm), 1 ks senzor O2 vo vzduchu (0..100%), 1 x senzor EKG, senzor krvného tlaku, 1x senzor zvuku so zabudovaným stetoskopom, 1 x senzor UVA, 1 x senzor UVB, 1 x senzor spirometer, 1 x sada prepojovacích káblikov. K Sade drôtových senzorov odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs k drôtovým senzorom 1F200004A, SW k interfejsu - multilicencia 1B199056A.
1 992,00 € Pridať
4. 1B200004A - Sada drôtových senzorov COACH pre biológiu - žiaci
Sada káblových senzorov pre pre jednu skupinu žiakov obsahuje senzory: 1 ks senzor teploty (-40..150°C), 1 ks senzor CO2 (100 000 ppm), 1 ks senzor O2 vo vzduchu (0..100%), 1 x senzor EKG, senzor krvného tlaku, 1x senzor zvuku so zabudovaným stetoskopom, 1 x sada prepojovacích káblikov. K Sade drôtových senzorov odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs k drôtovým senzorom 1F200004A, SW k interfejsu - multilicencia 1B199056A.
1 350,00 € Pridať
5. 1B199082A - Interfejs BT k bezdrôtovým senzorom na zber dát
Interfejs kompatibilný s bezdrôtovou sadou senzorov. Zobrazovacia jednotka obsahuje 3 ks základných senzorov (senzor teploty, senzor osvetlenia, senzor napätia), modul-grafické rozhranie umožňuje pripojenie senzorov k PC pomocou USB alebo Bluetooth, kompatibilný SW so všetkými bežnými operačnými systémami (Windows, Mac, iOS, Android, Chrome). Merané veličiny je možné zobrazovať a spracovávať priamo v zobrazovacej jednotke, na monitore počítača alebo na interaktívnej tabuli. K Interfejsu BT k bezdrôtovým senzorom odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Ovládací SW 1B199083A, Sada bezdrôtových senzorov senzorov pre fyziku - učiteľ 1F199063C, Sada BT bezdrôtových senzorov pre biológiu - učiteľ 1B199086C, Sada BT bezdrôtových senzorov pre chémiu - učiteľ 1B199084C a Sada bezdrôtových senzorov na Environmentálnu výchovu 1EN200012A.
1 521,60 € Pridať
6. 1B199083A - Ovládací SW k interfejsu BT bezdrôtových senzorov - multilicencia
SW interfejsu bezdrôtových senzorov - multilicencia. Školská licencia ovládacieho softvéru v CZ, kompatibilného s bezdrôtovými senzormi na zber dát a ich vizualizáciu prostredníctvom ukazovateľa hodnoty, meradla, grafu a tabuľky s možnosťou zdieľania spoločnej pracovnej úlohy. K ovládaciemu sofvéru odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs BT k bezdrôtovým senzorom na zber dát 1B199082A, Sada bezdrôtových senzorov senzorov pre fyziku - učiteľ 1F199063C, Sada BT bezdrôtových senzorov pre biológiu - učiteľ 1B199086C, Sada BT bezdrôtových senzorov pre chémiu - učiteľ 1B199084C a Sada bezdrôtových senzorov na Environmentálnu výchovu 1EN200012A.
976,80 € Pridať
7. 1B199086C - Sada BT bezdrôtových senzorov pre biológiu - učiteľ
Sada bezdrôtových senzorov na biológiu pre učiteľa kompatibilná s interfejsom BT na zber dát a softvérom k interfejsu BT a obsahuje senzory: 1 ks Senzor CO2 (0..10000ppm), 1 ks Senzor O2 vo vzduchu (0..100%), 1 ks Senzor rádioaktívneho žiarenia, 1x Senzor zvuku, 1 x Senzor EKG, 1 x Senzor srdcového tepu-pás. K Sade bezdrôtových senzorov odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs BT k bezdrôtovým senzorom na zber dát 1B199082A, Ovládací SW 1B199083A.
2 168,40 € Pridať
8. 1B199087C - Sada BT bezdrôtových senzorov pre biológiu - žiak
Sada bezdrôtových senzorov na biológiu pre žiaka kompatibilná s interfejsom BT na zber dát a softvérom k interfejsu BT a obsahuje senzory: 1 ks Senzor CO2 (0..5000ppm), 1 x Senzor rádioaktivného žiarenia, 1 x Senzor EKG, 1 x Senzor srdcového tepu-pásu. Pre skupinu max. 4 žiakov. K Sade bezdrôtových senzorov odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs BT k bezdrôtovým senzorom na zber dát 1B199082A, Ovládací SW 1B199083A.
1 557,60 € Pridať
9. 1B200001A - Interaktívny vyučovací balík Biológia - Ľudské telo a jeho funkcie
Sada pre obsahový štandard Životné procesy v ľudskom organizme. Výukový interaktívny program na oboznámenie sa s funkciami ľudského tela, pre pochopenie fungovanie orgánov. 3D animácie, pomôcka pri ukážke procesov, ktoré sú bez prezentácie ťažko pochopiteľné (napr.: nervová sústava, obehová sústava a činnosť srdca). Tématické okruhy: Stavba ľudského tela, Koža, Pohybová sústava, Tráviaca sústava, Dýchacia sústava, Obehová sústava, Vylučovacia sústava, Zmyslové orgány, Hormonálna sústava, Rozmnožovanie. Používateľské licencie pre jednu triedu (16 žiakov + učiteľ).
1 200,00 € Pridať
10. 1B200002A - Interaktívny vyučovací balík Biológia - Zoológia
Sada pre obsahový štandard Ekosystém pre 1. a 2. cyklus ŠVP. Výukový interaktívny program na oboznámenie sa s domácimi a divými zvieratami a ich mláďatami; vývoj a rozdiel medzi cicavcami a vtákmi. Témy: Domáce zvieratá, Porovnanie cicavcov a vtákov, Zvieratá a ich mláďatá, Časti tela, Vtáky, Ryby, Obojživelníky, Plazy. Používateľské licencie pre jednu triedu (16 žiakov + učiteľ).
1 200,00 € Pridať
11. 1F200002A - Výučbový softvér 3D interaktívnych modelov
Výučbový prezentačný softvér, určený pre výučbu na interaktívnej tabuli, ale aj pre domáce štúdium a online vzdelávanie na počítači, notebooku alebo tablete. Program podporuje funkcie dotykovej obrazovky a používateľské rozhranie možno prispôsobiť veľkosti displeja. Prístup k interaktívnemu obsahu (min. 1200 3D interaktívnych modelov, min. 100 vzdelávacích videí, nástroje na kreslenie, animované úlohy) a vzdelávacím aplikáciám. Používateľská licencia na jedno zariadenie, ale umožňuje prihlásenie na rôznych platformách (počítač, interaktívna tabuľa, notebook, tablet alebo mobil).
522,00 € Pridať
12. 1B199002A - Triedna sada nástenných biologických tabúľ
Súbor 4 ks obrazov na biológiu v slovenskom jazyku, s rozmerom 100 x 140 cm, laminované so závesnými lištami a s háčikmi na zavesenie (S obsiahnutými témami Biosignály a ľudské telo, Rastliny, Živočíchy a Neživá príroda)
534,00 € Pridať
13. 1B199003A - Triedna sada anatomických modelov
Triedna sada 9 ks demonštračných 3D modelov na biológiu - časť anatómia, zložená z: rozoberateľné ľudské torzo (10 častí, výška 85cm), model srdca, model kože, model oka, model mozgu, model lebky, model ucha, model panvy muža, model panvy ženy. Každý z modelov je z odolného plastu, vhodný pre školské prostredie, v rozmedzí 20 cm - 80 cm, na podstavci, s popisom častí v slovenskom jazyku.
1 372,80 € Pridať
14. 1B199004A - Triedna sada botanických modelov
Triedna sada 6 ks demonštračných 3D modelov na biológiu - časť botanika, v zložení: kvet zemiaka, kvet jablone, kvet čerešne, kvet hrachu, kvet repky olejnej, model rastlinnej bunky. Každý z modelov je z odolného plastu, vhodný pre školské prostredie, v trojnásobnom alebo väčšom prevedení, na podstavci, s popisom častí v slovenskom jazyku.
1 708,80 € Pridať
15. 1B199005A - Triedna sada zoologických modelov
Triedna sada 10 ks demonštračných 3D modelov na biológiu - časť zoológia, v zložení: had, ryba, malý cicavec, vták, žaba, netopier, včela, motýľ, diapsid, model živočíšnej bunky. Každý z modelov je z odolného plastu, vhodného pre školské prostredie, v životnej veľkosti alebo väčšie a s popisom jednotlivých častí v slovenskom jazyku.
1 646,40 € Pridať
16. 1B199006A - Triedna sada biologických modelov
Triedna sada 5 ks demonštračných 3D modelov na biológiu - časť neživá príroda, s témami: Kolobeh látok v ekosystéme, Vesmír, História Zeme - model Pangea, sada 12 ks rôznych skamenelín rastlín a živočíchov v samostatnom obale, Zem - sada 20 ks rôznych minerálov a hornín. Každý z modelov je z odolného plastu vhodnom pre školské prostredie, s popisom jednotlivých častí v slovenskom jazyku.
572,40 € Pridať
17. 1B199007A - Resuscitačná figurína na CPR
Školská demonštračná CPR figurína na nácvik resuscitácie s možnosťou vyhodnocovania procesu resuscitácie na prenosnom zariadení s uhlopriečkou 11". Softvér na ovládanie figuríny je v slovenskom jazyku. Výstup z procesu resuscitácie je možné archivovať, vyhodnocovať a ďalej spracovávať aj na pc. Figurína umožňuje testovanie správnosti resuscitačných aktivít. Funkčnosť figuríny: nastaviteľný úklon hlavy, ventil proti spätnému nadýchnutiu, pulz na krčnej tepne, zmena zreníc po úspešnej resuscitácii, dvíhanie a klesanie hrudníka pri nádychu a výdychu. Kontrola hĺbky vdychu, správneho umiestnenia rúk a správne vyvinutého tlaku v procese resuscitácie. Súčasťou dodávky je videomanuál v slovenčine.
1 900,80 € Pridať
18. 1B199008A - Model na nácvik Heimlichovho manévra
Model torza v životnej veľkosti umožňujúci precvičovať brušný/hrudný tlak procesov spätného vyfukovania (Heimlichov manéver) a uvoľnenie úst na vyčistenie blokovaných dýchacích ciest. Materiál torza navodzuje hmatateľnú realitu s anatomickým rozhraním rebier, mečovitého výbežku a krčnej ryhy. Model obsahuje aj zapchávajúce objekty a je dodaný vrátane trička a ľahkej prenosnej tašky.
759,60 € Pridať
19. 1B199009A - Model na nácvik CPR - novorodenec
Figurína dieťaťa na nácvik CPR (KPR), umožňuje nácvik Heimlichovho manévra, KPR a dýchanie z úst do úst. Obsahuje realistické anatomické znaky.
262,80 € Pridať
20. 1B199010A - Kostra človeka - model
Demonštračný model ľudskej kostry v životnej veľkosti na biológiu - časť anatómia. Model je z odolného hygienicky nezávadného plastu, vhodného pre školské prostredie. Kostra je pohyblivá v kĺboch, nohy sú odnímateľné. Model obsahuje nervové vetvy, vertebrálne tepny, herniáciu lumbárnych invertebrálnych diskov. Lebka má pohyblivú sánku, prierez vo vrchnej časti a 3 odnímateľné spodné zuby. Výška modelu 180 cm, dodávaný je so stojanom na kolieskach. Súčasťou modelu je SW na určovanie častí ľudského tela.
460,80 € Pridať
21. 1B199011A - Triedna sada pre simuláciu úrazov
Základná sada pre simuláciu úrazov - demonštračná - obsahuje dostatok materiálu na vytvorenie rôznych rán. Sada slúži aj na demonštráciu triedenia ranených, rýchlu identifikáciu zranenia alebo úrazu. Sada obsahuje jednu krvácajúcu ranu zo zásobníkom a pumpičkou - komplikovanú otvorenú zlomeninu holennej kosti; jednu fľašu koagulantu na vytvorenie umelej krvi, jedno balenie krvného prášku na prípravu 3,7 l umelej krvi, nekrvácajúce rany ako 12 samolepiacich rôznych tržných rán a otvorených zlomenín, vosk simulujúci zranenie, jedno balenie rozbitého plexiskla, ktoré po vložení do vosku imituje sklo v rane, 4 krémové farby - biela, modrá, hnedá a červená, lepiacu tyčinku, jeden rozprašovač, tri lekárske lopatky/špachtle. Celá sada je uložená v kufríku s váhou 2,5 kg.
519,60 € Pridať
22. 1B199017A - Kľúče na určovanie
Sada pre obsahový štandard Stavba a funkcie štruktúr, orgánov a orgánových sústav organizmov - základná súprava kľúčov na určovanie biologických druhov - rastlín, zvierat a nerastov v prenosnom kufríku s popruhom.
228,00 € Pridať
23. 1B200015A - Botanika v praxi - sada na pozorovanie rastlín
Sada určená pre obsahový štandard Stavba a funkcie štruktúr, orgánov a orgánových sústav organizmov na pozorovanie rastlín obsahuje : Priehľadná pestovateľská nádoba na zeminu, (rozmer 30 x 19 x 4 cm); Miniskleník s vetracími otvormi (rozmer 37x23x18 cm); Drevený lis na rastliny s upínacím valcom (rozmer rozmer 25x40 cm); Drevený lis na rastliny s upínacími skrutkami (rozmer 18x18 cm); Stolová asferická lupa (priemer min. 24 mm, 8-násobné zväčšenie); Akrylátový model žilnatiny listov rastlín (rozmer min. 164x78x18 mm); 5 Akrylátových modelov znázorňujúcich vývoj poľnohospodárskych a technických plodín od semienka (rozmer min. 135 x 78 x 18 mm); 2 modely štruktúry stonky jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových rastlín (40-násobné zvôčšenie); 12 magnetov (rozmer každého max.20x20 cm) znázorňujúcich životný cyklus rôznych rastlín.
720,00 € Pridať
24. 1B200008B - Pozorovanie hmyzu v prírode - triedna sada
Obsah triednej sady na pozorovanie hmyzu v prírode: Kufríková sada 24 lúp na pozorovanie prírody s dvojnásobným zväčšením, možnosťou pripojenia nádobky s otvormi na vetranie, s priemerom 50 mm na pozorovanie drobného hmyzu, rastlín a hornín. 4 lapače hmyzu s rukoväťou a posuvným mechanizmom. 2 sieťky na chytanie hmyzu. 4 nádoby na počúvanie zvukov hmyzu, okuliare simulujúce ako vidí hmyz, ekosystém Lesné mravenisko.
522,00 € Pridať
25. 1B199016A - Pozorovanie planktónu
Sada pre obsahový štandard Stavba a funkcie štruktúr, orgánov a orgánových sústav organizmov - súbor planktónových sietí obsahuje 6 ks rôznych komponentov (sieť s rúčkou dlhou 50cm, lupa, nádoba na pozorovanie, štetec, pinzeta, špionážne zrkadlo). Materiál odolný plast vhodný pre školské prostredie.
78,00 € Pridať
26. 1B199066A - Kliešť obyčajný - 3D model
Model kliešťa (replika v pomere 25:1), rozmery: 12x12x2 cm, na informačnom panely s témou Ekosytém - parazity spôsobujúce rôzne ochorenia organizmov a prevencie pred šírením rôznych ochorení. Spĺňa obsahové štandardy Stavba a funkcie štruktúr, orgánov a orgánových sústav organizmov.
120,00 € Pridať
27. 1B200016A - Sada preparovaných modelov
Sada určená pre obsahový štandard Stavba a funkcie štruktúr, orgánov a orgánových sústav organizmov. Vypreparované modely zvierat - vrana, sojka, drozd, holub (prípadne iný druh), hraboš a modely typov nôh koňa, prasaťa, ovce s oddelenými kopytami.
1 680,00 € Pridať
28. 1B200013A - Prístrojová sada na pozorovanie fotosyntézy
Sada určená pre obsahový štandard Životné procesy rastlín a živočíchov na pozorovanie procesu fotosyntézy, napríklad vo vodných rastlinách. Prístrojová sada na pozorovanie fotosyntézy obsahuje : - Súpravu na zachytávanie kyslíka produkovaného vodnými rastlinami do skúmaviek, ktorá skúma ako fotosyntéza závisí od intenzity svetla a jeho vlnovej dĺžky, obsahu CO2 vo vode, teploty vody a rôznych ďalších parametrov. Súprava obsahuje: kadička 1L, lievik, 2 gumené zátky, 4 zberné nádobky, 4 farebné filtre (modrý, žltý, červený, zelený), 4 šedé filtre, digitálny manuál. - Súpravu na bezdrôtové meranie kyslíka O2 rozpusteného vo vode vyprodukovaného vodnými rastlinami (elodea). Súprava obsahuje : dvojitá vonkajšia a vnútorná akrylová komora, vrchnák s otvormi, bezdrôtový senzor rozpusteného kyslíka vo vode a zdroj infračerveného svetla.
1 740,00 € Pridať
29. 1B200019A - Prístrojová sada na pozorovanie difúzie, osmózy a Brownovho pohybu
Sada určená pre obsahový štandard Životné procesy rastlín a živočíchov na pozorovanie procesu difúzie, osmózy a Brownovho pohybu obsahuje : - Aparatúru na pozorovanie difúzie a osmózy (trubica v tvare U s polopriepustnou membránou, 2 ks bezdrôtového senzoru na meranie zmeny tlaku 0–400 kPa a objemu spôsobené osmotickým pohybom vody cez polopriepustnú membránu z hypotonického roztoku na hypertonický roztok); - Model pre Brownov pohyb molekúl (priehľadná komora obsahujúca 48 oceľových guľôčok, vibračná doska, piest ( napájanie 6V/1A ), generátor vibrácií (rozmer 100 x 120 mm) a generátor funkcií so zosilovačom (0,05 Hz - 50 kHz).
2 202,00 € Pridať
30. 1B200012A - Fonendoskop obojstranný binaurálny, triedna sada
Fonendoskop obojstranný binaurálny, s dvoma sadami hadičiek. Umôžňuje pre dvojicu bádateľov súčasne počúvať fyziologickú činnosť srdca, pľúc a iných vnútorných orgánov človeka. Triedna sada pre 8 dvojíc žiakov určená pre obsahový štandard Stavba a funkcie štruktúr, orgánov a orgánových sústav organizmov.
240,00 € Pridať
31. 1B200014C - Sada Zmyslové vnímanie
Sada určená pre obsahový štandard Vzájomné prepojenia orgánových sústav človeka. Prístrojová súprava pre vyšetrenie fyziológie zmyslov, umožňujúca prevádzať rôzne pokusy ohľadne sluchu, zraku a hmatu - pokusy: Hmatové vnímanie, Citlivosť kože na teplo a chlad, Slepá škvrna, Optické a haptické klamy, Farebné videnie, Mihotavé farby a postefekt pohybu, Prenos obrazu do mozgu pomocou spätných okuliarov, Smerové počutie, Počutie vlastných telesných zvukov. Sada musí obsahovať minimálne: kufrík s penovými vložkami, prístroj pre smerové počúvanie, rezonančná trubka, obkročné hmatadlo, matová tyčinka, sonda teplo – chlad, súprava priehľadných plastových karet pre geometricky-optický klam, testovacia karta „Slepá škvrna“, okuliare, neprepúšťajúce svetlo s nadstavcami, 2 optické hranoly pre okuliare, motor, s reguláciou, vrátane napájacieho zdroja, sada vzorovacích kotúčov (min. 3ks).
660,00 € Pridať
32. 1B200017A - Sada Civilizačné choroby a imunita
Sada určená pre obsahový štandard Vplyv životného štýlu človeka a životného prostredia na jeho zdravie - Civilizačné choroby a imunita obsahuje: Model Vírus HIV (na podstavci, miliónkrát zväčšený model, rozmer 18x13x13cm); Model Žalúdok s vredom (na podstavci, rozmer 14x10x17cm); Model Rakovina kože (rozmer 14x10x11,5 cm); Model Bedrové stavce - platnička s herniou; Model osteoporózy – 3 stavce v reze; Model Zubný kaz (10-násobné zväčšenie, rozmer 12 x 6x 3,5 cm); Model nezhubné zväčšenie prostaty (2-dielny model, rozmer 20 x 9 x 13 cm); Model Aterosklerózy ľudskej tepny (4 prierezy, rozmer 14 x 18 x 13 cm).
1 110,00 € Pridať
33. 1B200018A - Sada Následky nezdravého životného štýlu
Sada určená pre obsahový štandard Vplyv životného štýlu človeka a životného prostredia na jeho zdravie - Následky nezdravého životného štýl obsahuje 3D panelové modely znázorňujúce následky vplyvu alkoholu, fajčenia a drog na ľudské telo. Panely sú uložené v prenosnom kufríku. Rozmer jednotlivých panelov po rozložení 71x68 cm.
3 348,00 € Pridať
34. 1B200020A - Sada Dedičnosť a premenlivosť
Sada je určená pre obsahový štandard Dedičnosť a premenlivosť a obsahuje : - 4 modely DNA pre štvorice žiakov na modelovanie dvojitej skrutkovice dĺžky 22 párov báz, výška po zložení min. 42cm; - 4 modely syntézy RNA proteínov pre štvorice žiakov na modelovanie 24 párov báz, rozmer po zložení min. 11cm; - 4 modely DNA-RNA pre štvorice žiakov na modelovanie dvojitej skrutkovice dĺžky 12 párov báz DNA s transkripciou do RNA, výška po zložení min. 50cm; - Model znázorňujúcúci Mendelove zákony dedičnosti na príklade zŕn kukurice, akrylátový hranol, rozmer: min. 140x64x18 mm; - Súpravu 4 autozómov a 3 pohlavných chromozómov, ktorá znázorňuje procesy bunkového delenia (mitóza, meióza), oplodnenia a distribúcie pridružených alel; - Súpravu na štúdium chromozómov a modelov DNA v štyroch priehľadných guliach s priemerom 120mm; - Súpravu v kufríku 35 x 25 x 12 cm na modelovanie chromozómov, obsahuje min. 600 guličiek a min. 20 magnetických centromér a 20 centriol na vytváranie prevliekacích modelov; - Súpravu na štúdium genetického kódu, ktorá znázorňuje komplementarita jednotlivých reťazcov - replikáciu DNA, kodón: základnú jednotku génov a syntézu bielkovín z messenger RNA - 4 súpravu pre štvorice žiakov na modelovanie genetického kódu rôznych procesov a genetických diagnóz v mierke 1/4400, napr. oplodnenie, mitóza, meiózy, karyotypy chromozomálnych abnormalít (trizómia 21, Turner a Klinefelterov syndróm).
1 896,00 € Pridať
35. 1B200021A - Sada Evolúcia
Sada je určená pre obsahový štandard Evolúcia obsahuje : - Strategická evolučná hra s témami: prirodzený výber, adaptívna radiácia, selekcia, šance na prežitie mutácií, selekčný efekt (predátor-korisť) a základný princíp zakladateľa. Študenti simulujú prirodzený výber farebnými kameňmi na vybraných environmentálnych podložkách. Postavia sa proti sebe ako konkurenční predátory a ich korisť (farebné žetóny) sa predtým rozloží na hraciu podložku. Sledujú šance na prežitie jednotlivých jedincov v populácii a rozvoj v ďalšej generácii; - nástennú prezentáciu zoraďujúca skupiny živočíchov, priebeh tektonických dejov, 26 hornín a 9 fosílií a odliatkov v časovej chronologickej osi dejín našej planéty. Rozmery: šírka 65 x výška 90 cm; - Sada pre výrobu odliatkov fosílií : 6 foriem (amonit, tribolit, krinoid (ostnokožec), pazúr dinosaura, zub žraloka a pazúr medveďa); - Sada 14 fosílií - rôzne geologické obdobia obsahuje min.: amonit, 3 rôzne vzorky brachiopodov, 1 belemnit rostra (jura), fosílne drevo, morský ježko, numulity, žraločí zub (miocén); - Sada modelov antropologických lebiek Australopitheca Boisei (rozmery 18x18x22,5 cm), neandertálskeho človeka (22x16x22,5 cm), človeka kromaňonského (21,5x15x24,5 cm) a 3-dielny model lebky moderného človeka (18 x 19 x 12 cm) s aplikáciou rozšírenej reality.
2 706,00 € Pridať
36. 1B200005A - Mikroskop učiteľský s displejom
Učiteľský biologický mikroskop: Digitálny biologický mikroskop s LCD 7" obrazovkou s vysokým rozlíšením, 1920x1080 pixelov a 30 fps (video) a 1844x1080 pixelov (foto). Revolverový nosič s achromatickými objektívmi 4x, 10x a 40x. Hrubé a jemné zaostrovanie, Abbeho kondenzor 1,25 N.A kondenzor, vopred centrovaný, zaostriteľný s irisovou clonou. Mechanický stolík StagErase™, 125x125 mm s rozsahom pohybu XY 62x24 mm. Vernierova stupnica na 2 osiach s prenosťou 0,1 mm. Osvetlenie 1W LED s reguláciou jasu a teplotou farby 6 300 K - brightfield pozorovanie.
583,20 € Pridať
37. 1B200006A - Triedna sada žiackych mikroskopov pre 16 žiakov.
Sada žiackych mikroskopov pre skupinu 16 žiakov obsahuje: 16x Binokulárny biologický miroskop s 30° sklonom s možnosťou 360°otáčania. Revolverový nosič s achromatickými objektívmi 4x, 10x a 40x. Hrubé a jemné zaostrovanie, Abbeho kondenzor 1,25 N.A kondenzor, vopred centrovaný, zaostriteľný s irisovou clonou. Mechanický stolík StagErase™, 125x125 mm s rozsahom pohybu XY 62x24 mm. Vernierova stupnica na 2 osiach s prenosťou 0,1 mm. Osvetlenie 1W LED s reguláciou jasu a teplotou farby 6 300 K - brightfield pozorovanie.
5 587,21 € Pridať
38. 1B199012A - Sada mikropreparátov - učiteľská
Sada preparátov pre učiteľa s Témami Organizácia živej hmoty organizmov obsahuje 1 sadu preparátov s témou Ľudské telo, 1 sadu preparátov s témou Rozmnožovanie rastlín, 1 sadu preparátov s témou Rozmnožovanie živočíchov, 1 sadu preparátov s témou Parazity a 1 sadu preparátov s témou Život vo vode. Každá sada obsahuje 10 ks rôznych jednotlivých preparátov z uvedených tém.
99,60 € Pridať
39. 1B200007A - Triedna sada preparačných nástrojov s príslušenstvom
Sada preparačných nástrojov pre skupinu 16 žiakov obsahuje: 4x preparačná sada obsahujúca 1x nožnice špicaté, 1x pinzeta tupá, 1x skalpel s čepeľou 35 mm, 1x sklapel s čepeľou 15 mm, 1x nožnice, 1x pinzeta špicatá, 1x pitevná ihla a 1x lancet; 10x podložné mikroskopické sklíčka, 76x76x1 mm, 50 ks/bal.; 1x krycie mikroskopické sklíčka, 20x20 mm, 1000 ks/bal., a 5x obal na mikroskopické sklíčka, pre 100 ks podložných sklíčok.
409,74 € Pridať
40. 1B200011A - Digitálna váha - sada
Presné digitálne váhy s kapacitou váženia 2000g, stupnica 0,01g, rozmer váž. plochy 120x155 mm. Hmotnosť je možné merať v gramoch, unciach, karátoch, librách, funkcia počítania kusov, kalibračné funkcie 1kg závažím (súčasťou bal.), napájanie pomocou adaptéra AC 110-220V, alebo na batérie, ktoré sú súčasťou balenia. Váhy sú dodané spolu so sadou závaží 500mg v zložení (1x závažie 200g, 2x závažie 100g, 1x závažie 50g, 2x závažie 20g, 1x závažie 10g, 1x kliešte) a 1x hodinovým sklíčkom o priemere 60 mm a 100 mm.
237,40 € Pridať
41. 1F199005A - Laboratórne podnosy
Sada laboratórnych podnosov pre učiteľa - jeden podnos v rozmere 400x300x40 mm a druhý podnos s rozmerom 250x250x40 mm, s teplotnou odolnosťou do 50°C a chemickou odolnosťou pre materiály PS.
32,40 € Pridať
42. 1B200009A - Ochranné prostriedky pre učiteľa - Biológia
Sada ochranných prostriedkov pre učiteľa obsahuje: 1x ochranné polykarbonátové pracovné okuliare; 1x ochranný pracovný štít; 1x ochranný pracovný plášť, veľkosť podľa požiadavky S-XXL, 1x ochranné nitrilové rukavice, veľkosť podľa požiadavky S-XL, 100 ks/bal. a 1x ochranné rukavice, veľkosť podľa požiadavky S-L, 1 ks/bal.
110,02 € Pridať
43. 1B200010A - Ochranné prostriedky - biológia - triedna sada žiaci
Sada ochranných pomôcok pre skupinu 16 žiakov obsahuje: 16x ochranných polykarbonátových pracovných okuliarov, 16x ochranných pracovných plášťou, veľkosť podľa požiadavky S-XXL, 5x ochranné nitrilová rukavice, veľkosť podľa požiadavky S-XL, 100 ks/bal.
1 069,80 € Pridať
44. 1B199018A - Spotrebný materiál a vybavenie, biológia, učiteľ
Spotrebný materiál pre učiteľa - učebňa biochémie. Sada obsahuje: 1 ks – Jednorazové rúško, bal. 50ks, 1 ks – Lekárnička náplň Standard, 1 ks - Farbiaci roztok 100ml, 1 ks – Náhradný dýchací vak pre CPR figurínu, 1 ks – Filtračný papier - kruhový, 100mm, bal/100ks, 1 ks – Podložné mikroskopické sklíčka 26x76mm, bal. 50 ks
66,00 € Pridať
45. 1B200022A - Solárny mikroskop
Monokulárny mikroskop s max. zväčšením 400 x, revolverová hlavica s troma achromatickými objektívmi so zväčšením 4x, 10x, 40x, štandardný širokouhlý okulár WF 10x, hrubé doostrovanie, spodné osvetlenie, napájané solárnym článkom. Príslušenstvo dodávané k mikroskopu: 5 ks stabilných preparátov, 1ks farbiaca tekutina, 1 hárok čistiacich obrúskov, sada podložných a krycích sklíčok, pipeta, pinzeta, skúmavka.
252,00 € Pridať