Učebňa chémie > Pomôcky

         
1. 1B199030A - Triedna sada nástenných chemických tabúľ
Súbor 4 ks obrazov na chémiu v slovenskom jazyku, s rozmerom 110 x 140 cm, laminované so závesnými lištami a s háčikmi na zavesenie vrátane 16 ks tabuliek A4 pre žiakov z každej témy (obsiahnuté témy: Periodická sústava prvkov, Pokyny na prácu v laboratóriu, Chemické látky: Oxidy a halogenidy). Táto sada je určená pre obsahový štandard Periodická sústava prvkov.
480,00 € Pridať
2. 1CH200014A - Interak. balík Chémia - Stavba a skup. látok - triedna lic.
Sada pre obsahový štandard pre obsahový štandard Stavba atómu. Používateľské licencie pre jednu triedu. Výučbový interaktívny program pre žiakov rozoberá základy chémie, ktorý prezentujú vedomosti o stavbe atómu a o chemických väzbách vznikajúcich medzi atómami a stavbu molekúl. Obsahuje animácie udalostí, ktoré sa odohrávajú na úrovni molekúl (napr. vznik väzieb) a na schopnosť atómov zlučovať sa. Tematické okruhy: Plyny, Kvapaliny (charakteristika, rozpustnosť, saturácia), Pevné látky (kryštalické mriežky atómové, iónové, kovové, molekulárne, uhlíkové) . Súčasťou je aj používateľská učiteľská licencia, ktorá umožňuje učiteľovi plný prístup k interaktívnemu obsahu a vzdelávacím aplikáciám (viac ako 80 3D vzdelávacích videoscén) vďaka funkcii prihlásenia na rôznych zariadeniach (počítači, interaktívnej tabuli, notebooku, tablete alebo mobile) pomocou používateľského mena a hesla.
1 260,00 € Pridať
3. 1F200004A - Učiteľský interfejs k drôtovým senzorom COACH
Interfejs pre učiteľa na pripojenie senzorov pomocou prepájacích káblov, umožňuje samostatnú prácu v učebni a v teréne, alebo na pripojenie k počítaču a tabletu (prostredníctvom Wi-Fi/BlueTooth alebo USB kábla). Prenosné zariadenie so systémom Android má 5” farebný dotykový displej, má zabudovaný interný mikrofón a 3-osový senzor zrýchlenia. Na meranie je možné pripojiť až 4 senzory. HDMI port umožňuje prepojenie na interaktívnu tabuľu. Súčasťou sú 4 prepojovacie BT kábliky a spektrálna sonda - optické vlákno s vybavením na online skúmanie a zaznamenávanie spektrálnych charakteristík viditeľnej časti spektra zdrojov svetla. Merané veličiny je možné zobrazovať a spracovávať priamo v meracom paneli, na monitore počítača alebo na interaktívnej tabuli. K Interfejsu odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: SW pre interfejs - multilicencia 1F200023A, Sada drôtových senzorov pre fyziku - učiteľ 1F200005A, Sada drôtových senzorov pre biológiu - učiteľ 1B200003A, Sada drôtových senzorov pre Chémiu - učiteľ 1CH200011A.
1 800,00 € Pridať
4. 1CH200011A - Sada drôtových senzorov COACH pre Chémiu - učiteľ
Sada káblových senzorov pre učiteľa obsahuje senzory: 1 ks senzor teploty (-18..110°C) chemicky odolný, senzor pH 0-14 s elektródou, vlhkosti (0-100%), vodivosti (0...200, 0...2000. 0...20000 mikroS), slanosti (0..50 ppt), ORP (-450mV..450mV), senzor rádioaktivity (alfa, beta, gama), senzor kyslíka O2 (0-100%) na meranie oxidácie kovov, 1 x sada prepojovacích káblikov. K Sade drôtových senzorov odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs k drôtovým senzorom 1F200004A, SW k interfejsu - multilicencia 1B199056A.
1 914,00 € Pridať
5. 1CH200012A - Sada drôtových senzorov COACH pre Chémiu - žiaci
Sada káblových senzorov pre jednu skupinu žiakov obsahuje senzory: 1 ks senzor teploty (-18..110°C) chemicky odolný, senzor pH 0-14 s elektródou, vlhkosti (0-100%), vodivosti (0...200, 0...2000. 0...20000 mikroS), slanosti (0..50 ppt), ORP (-450mV..450mV), 1 x sada prepojovacích káblikov. K Sade drôtových senzorov odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs k drôtovým senzorom 1F200004A, SW k interfejsu - multilicencia 1B199056A.
1 176,00 € Pridať
6. 1B199026A - Ekologická sada s príslušenstvom
Ekologická sada obsahuje materiál na rozbor vody a pôdy a na meranie najdôležitejších látok, ktoré ovplyvňujú naše životné prostredie. Obal kufríka je pevný a vodotesný. Kufrík obsahuje: 80 stranový návod na použitie s farebnými ilustráciami, tabuľkami a podrobný preklad v slovenskom jazyku, sadu s roztokmi na 59 experimentov od pH 3 do pH 9; amónium 0,05 – 10 mg/l; dusitan 0,02 – 1,0 mg/l; dusičnan 10 – 80 mg/l; fosfát 0,5 – 6 mg/l, extrakčné tekutiny na analýzu pôdy, experimenty s dusičnanom, fosfátom a amóniom, kartu s farbami na porovnanie nameraných hodnôt, filtračnú trojnožku, vreckové zväčšovacie sklíčko s 2- a 4-násobným zväčšením, špeciálny nástroj na mikroorganizmy, vodeodolnú podložku na biologické experimenty, pomôcky ako sklíčka na vzorky, filtračný papier, laboratórne fľaše so širokým otvorom a kadičky, hárok veľkosti A2 na zapisovanie výsledkov meraní. Súčasťou sady je videomanuál pre prácu s ekologickým kufríkom. Táto sada je určená pre obsahový štandard Klasifikácia chemických reakcií.
558,00 € Pridať
7. 1B199025A - Sada 3D modelov na chémiu - učiteľ
Sada 3D modelov pre učiteľa je určená pre obsahový štandard Stavba atómu, je zložená z 8 ks demonštračných 3D modelov na chémiu v zložení: 1x interaktívny model atómu, 1x žiacky model atómu, 1x anorganická chémia, 1x organická chémia, 1x model Chloridu sodného, 1x tyčinkový a guličkový model Grafitu, 1x model Diamantu, 1x model síranu vápenatého. Každý z modelov je z odolného plastu vhodnom pre školské prostredie, s popisom jednotlivých častí v slovenskom jazyku.
1 110,00 € Pridať
8. 1B199046A - Sada 3D modelov na chémiu - žiak
Sada 3D modelov na chémiu pre žiakov je zložená z 3 ks demonštračných 3D modelov na chémiu v zložení: 1x interaktívny model atómu,1x anorganická chémia, 1x organická chémia. Každý z modelov je z odolného plastu vhodného pre školské prostredie, s popisom jednotlivých častí v slovenskom jazyku. Sada pre 2-4 žiakov. Táto sada je určená pre obsahový štandard Stavba atómu a Zlúčeniny uhlíka.
162,00 € Pridať
9. 1CH200013A - Triedna sada Modely chemických orbitálov
Sada je určená pre obsahový štandard Chemická väzba a obsahuje : - 4 stavebnice pre štvorice žiakov na vytvorenie 8 modelov molekulárnych orbitálov podľa elektrónovej repulznej teórie väzieb - 4 stavebnice pre štvorice žiakov na vytvorenie 14 modelov atómových s-orbitálov, p-orbitálov a d-orbitálov - 4 stavebnice pre štvorice žiakov na vytvorenie 4 modelov molekulových orbitálových väzieb aromatických uhľovodíkov, nasýtených a nenasýtených uhľovodíkov - 4 stavebnice pre štvorice žiakov na vytvorenie 14 rôznych molekulárnych modelov podľa teórie VSEPR - 4 stavebnice pre štvorice žiakov na vytvorenie modelov komplexných iónov s farebne rozlíšenými atómami - 1 demonštračnú súpravu na zostavenie veľkých molekulárnych tvarov s jednoduchými, dvojitými a trojitými väzbami, izomérov s jadrami atómov vo veľkosti 4,4 cm - 1 model Monoatomický ión s LED diódami indikujúcimi náboj iónu pri strate alebo zachytení elektrónu
1 740,00 € Pridať
10. 1B200011C - Digitálna váha - sada
Presné digitálne váhy s kapacitou váženia 2000g, stupnica 0,01g, rozmer váž. plochy 120x155 mm. Hmotnosť je možné merať v gramoch, unciach, karátoch, librách, funkcia počítania kusov, kalibračné funkcie 1kg závažím (súčasťou bal.), napájanie pomocou adaptéra AC 110-220V, alebo na batérie, ktoré sú súčasťou balenia. Váhy sú dodané spolu so sadou závaží 500g v zložení (1x závažie 200g, 2x závažie 100g, 1x závažie 50g, 2x závažie 20g, 1x závažie 10g, 1x kliešte) a 1x hodinovým sklíčkom o priemere 60 mm a 100 mm.
216,00 € Pridať
11. 1F199005A - Laboratórne podnosy
Sada laboratórnych podnosov pre učiteľa - jeden podnos v rozmere 400x300x40 mm a druhý podnos s rozmerom 250x250x40 mm, s teplotnou odolnosťou do 50°C a chemickou odolnosťou pre materiály PS.
48,00 € Pridať
12. 1CH200001C - Sada laboratórny stojan + kahan + príslušenstvo
Laboratórny stojan s príslušenstvom obsahuje 3 rôzne kruhy na varenie s priemermi 70, 100 a 130mm, 1 držiak na chladič, 2 držiaky bez svorky a 6 dvojitých svoriek, kovovú základňu, základovú tyč s výškou 750 mm. Chemický, sklenený liehový kahan s príslušenstvom. Sada obsahuje: 1 ks liehový kahan s objemom 150ml, sadu 10 náhradných knotov o priemere 5,5mm a dĺžke 200mm, 1ks laboratórnu trojnožku so sieťkou nad kahan, 1 l lieh na horenie a 1 ks univerzálnych teplovzdorných rukavíc.
216,00 € Pridať
13. 1CH200002C - Prístroj na určenie pH s príslušenstvom
Laboratórny pH tester s veľkým digitálnym displejom a so zabudovanou elektródou, rozsah merania: 0 až 14 pH, rozlíšenie: 0,01 pH, presnosť: ±0,2 pH, kalibrácia: 2-bodová, automatické rozpoznanie pufrov (4 a 7 / 7 a 10), náhradná elektróda, cca. 1000 hod. kontinuálneho merania. Súčasťou balenia sú: 2 sáčky po 20 mL pufru pH 4, 2 sáčky po 20 mL pufru pH 7, 2 sáčky po 20 mL pufru pH 10, 230 ml údržbového roztoku a pH papieriky v rozsahu pH 0-12, 100 ks/bal.
156,00 € Pridať
14. 1CH200003C - Triedna sada laboratórneho skla a laboratórnych pomôcok
Sada laboratórneho skla a pomôcok pre skupinu 10 žiakov obsahuje: 5x kadička vysoká s výlevkou 400ml, 5x kadička nízka s výlevkou 150ml, 5x kadička vysoká s výlevkou 250ml, 5x banka kúžeľová úzkohrdlá 250 ml, 5x banka s plochým dnom titračná 250 ml, 60x skúmavka s guľatým dnom priem. 12 mm s vyhrnutým okrajom, 5x pipeta delená 10 ml, 10x miska Petriho sklenená 90 mm, 5x valec odmerný vysoký 100 ml, 5x valec odmerný vysoký 250 ml, 5x valec odmerný vysoký 500 ml, 5x analytický lievik, 5 ks byreta objem 25 ml, 45x sklená tyčinka 4x200 mm a 45x sklenená tyčinka 4x300 mm, 5x stojan na 12 skúmaviek. Stojan na sušenie laboratórneho skla a pomôcok má kapacitu 55 miest a pozostáva z 2 častí - stojan a miska na zachytávanie vody, rozmery stojana (VxDxŠ) 64x36x14 cm.
828,00 € Pridať
15. 1CH200004C - Triedna sada chemikálií pre učebňu chémie
Súbor chemikálii obsahuje: 1l kyseliny chlorovodíkovej, 1l kyseliny dusičnej, 1l kyseliny sírovej, 1 kg hydroxidu sodného, 1 kg síranu meďnatého, 1 kg chloridu vápenatého, 1 kg uhličitanu vápenatého,200 g železo práškové, 200g hliník práškový, 500g zinok granulovaný, 500g zinku práškového, 1l peroxidu vodíka, 50g sodík, 200g horčík práškový, 1 kg síra, 500g oxid manganičitý, 1 kg hydroxid draselný, 250g jodid draselný, 500g uhličitan sodný, 1 kg manganistan draselný, 1kg hydrogénuhličitan sodný, 1l etanol, 1 kg glukóza, 1 kg fruktóza, 1 kg škrob, 1 kg kyselina citrónová. Súčasťou sady sú karty bezpečnostných údajov.
600,00 € Pridať
16. 1CH200005C - Sada na prípravu roztokov
Sada na prípravu roztokov obsahuje: 1x magnetické miešadlo s keramickým povrchom a ohrevom, rozmery 280x160x85 mm, rýchlosť miešania v rozsahu 0-1500 ot./min., teplota ohrevu nastaviteľná v rozmedzí do 340°C vrátane ochrany proti prehriatiu, objem 20 l; 1x sada magnetických miešadielok (1x 3x8mm, 1x 6x10 mm, 1x 4,5x12mm, 1x 4,5x15mm, 1x 7x20mm, 2x 8x25mm, 2x 8x30mm, 1x 8x40mm, 1x 8x45mm a 1x 10x60mm); 1x teplomer s rozsahom -10/200°C a 1x pipetovací nástavec pre 10 ml pipety.
432,00 € Pridať
17. 1CH200006C - Triedna sada plastových laboratórnych pomôcok
Sada plastových laboratórnych pomôcok obsahuje: 6x stička širokohrdlá PE, 250 ml; 1x sada lyžicových stierok plochých, PP, 18 cm, 10 ks/bal; 1x Pipeta Pasteur, 3ml (500ks)/1bal; 1x odmerka nízka s uchom, PP, 500 ml; 1x Lyžica na váženie, 250 ml; 1x Nádoba zásobná PE, s rukoväťou a uzáverom, 10 l; 3x kadička PP plastová, modrá graduácia, 100 ml; 3x kadička PP plastová, modrá graduácia, 250 ml; 3x kadička PP plastová, modrá graduácia, 500ml; 3x odmerný valec PP plastový, modrá graduácia, 100 ml; 3x odmerný valec PP plastový, modrá graduácia, 250 ml; 3x odmerný valec PP plastový, modrá graduácia, 500 ml a 6x lievik analytický rebrovaný, PP, 120 mm.
144,00 € Pridať
18. 1CH200007C - Sada na filtráciu
Sada na filtráciu obsahuje: 1x balík filtračného papiera, archy 500x500 mm s plošnou hmotnosťou 80 g/m2, 500 ks/bal., 10 kg; 10x filtračný papier kruhový, 100 mm, 100 ks/bal. a 4x pinzeta nerezová na filtračný papier, 125 mm.
216,00 € Pridať
19. 1CH200008A - Sada čistiacich kefiek
Sada čisitacich kefiek obsahuje: 1x nylonová kefa, priemer 6 mm, dĺžka 120 mm; 1x kefa z prírodných štetín, priemer 17 mm, dĺžka 170 mm; 1x kefa z prírodných štetín, priemer 25 mm, dĺžka 200 mm; 1x kefa z prírodných štetín, priemer 35 mm, dĺžka 240 mm, 1x kefa z prírodných štetín, priemer 40 mm, dĺžka 280 mm; 1x kefa z prírodných štetín, priemer 50 mm, dĺžka 310 mm; 1x kefa z prírodných štetín, priemer 50 mm, dĺžka 355 mm a 2x kefa z prírodných štetín, priemer 70 mm, dĺžka 600 mm.
24,00 € Pridať
20. 1CH200009C - Ochranné prostriedky pre učiteľa - Chémia
Sada ochranných prostriedkov pre učiteľa obsahuje: 1x ochranné polykarbonátové pracovné okuliare; 1x ochranný pracovný štít; 1x ochranný pracovný plášť, veľkosť podľa požiadavky S-XXL, 1x ochranné nitrilové rukavice, veľkosť podľa požiadavky S-XL, 100 ks/bal. a 1x ochranné rukavice, veľkosť podľa požiadavky S-L, 1 ks/bal.
120,00 € Pridať
21. 1CH200010C - Ochranné prostriedky pre žiakov - Chémia
Sada ochranných pomôcok pre skupinu 16 žiakov obsahuje: 16x ochranných polykarbonátových pracovných okuliarov, 16x ochranných pracovných plášťov, veľkosť podľa požiadavky S-XXL, 5x ochranné nitrilové rukavice, veľkosť podľa požiadavky S-XL, 100 ks/bal.
1 068,00 € Pridať
22. 1B200023C - Lekárnička uzamykateľná s poličkami s náplňou štandard
Lekárnička veľká drevená závesná s rozmermi : 400 x 330 x 130 mm. Obsah lekárničky: Dezinfekčný roztok s rozprašovačom, Ajatin 1, Gáza hydrofilná skladaná, sterilná 7,5 x 7,5 cm / 5 ks, Obväz hydrofilný, sterilný 6 cm x 5 m, Obväz hydrofilný, sterilný 10 cm x 5 m, Obväz hotový s 1 vankúšikom, 2 ks, Obväz hotový s 2 vankúšikmi, 2 ks, Obväz pružne elastický 6 cm x 4 m, Obväz pružne elastický 10 cm x 4 m, Obväz gumový škrtiaci 40 mm x 700 mm, Šatka trojrohá z netkaného textilu, 96 x 96 x 136 cm, Náplasť hladká 2,5 cm x 5 m, Náplasť s vankúšikom 4 cm x 8 cm, 6 ks, Náplasť s vankúšikom 2 x 8 mm, 8 ks, Vata obväzová skladaná 50 g, Tampóny s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, 2 ks, Resuscitačné rúško s ventilom 1ks, Izotermická fólia 1500 x 2000 mm/ 1400 x 2200 mm, Rukavice gumové jednorázové, pár, Rúško z PVC, 20 x 20 cm, hrúbka 05 mm, Utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, Nožnice nehrdzavejúce, CE ( DIN 13164 ), dĺžka 15 cm, Zatváracie špendlíky 40 mm, 4 ks, Teplomer digitálny v púzdre, Pinzeta, nerez, Krieda biela, označenie nehody, Karta prvej pomoci.
84,00 € Pridať
23. 10121-191022 - Chemický kufrík "Malý výskumník"
Jedinečná učebná pomôcka, vyrobená na mieru pre malých objaviteľov a výskumníkov. Kufrík obsahuje základné laboratórne vybavenie a spotrebný materiál pre vykonanie minimálne 15 bezpečných pokusov. Obsah kufríka: 6x kadičky, 1x odmerný valec, 2x lyžičky, 10x pipetky, 2x striekačky, 2x misky, 6x skúmavky, 10x filtračné papiere, 1x kefka, 1x stojan na skúmavky, chemikálie.
228,00 € Pridať
24. 1B199001A - Mikroskop učiteľský s displejom a SW na spracovanie obrazu
Digitálny kombinovaný mikroskop so zabudovaným CMOS senzorom s rozlíšením 1280x1024 pixelov, Binokular. hlavica v 35° uhle s 360° rotáciou, Širokouhlový okulár WF10X/18mm, Achromat. objektív DIN 4X, 10X, 40X, 100x(olej), Hrubé a jemné zaostrovanie, Abbeho kondenzor 1,25 N.A kondenzor, Irisová clona s držiakom filtrov, Osvetlenie LED s kontrolou intenzity, Napájanie 220V-240V, USB 2.0 PC pripojenie, Operačný SW na spracovanie obrazu s plugin architektúrou v slovenskom jazyku. Funkcie: forierová analýza, meranie, automatické vyplňovanie formulárov z databázy, importovanie mierok v reálnom rozmere, binárne funkcie v živom móde/odčítavanie dvoch obrazov/, komparácie.  Príslušenstvo: ručný mikrotóm so sklenenou plošinou, vnútorným klipom pre upevnenie zariadenia a nožom, jednotka pre spracovanie obrazu s min. 11.6" obrazovkou, HDMI výstup na projektor a klávesnicu.
1 640,40 € Pridať
25. 1B199083B - SW k interfejsu bezdrôt. senzorov PASCO - učiteľské licencie
Učiteľské licencie ovládacích softvérov bezdrôtových senzorov pre PC s OS Windows alebo MacOS. Jednoužívateľská trvalá licencia na zber dát zo senzorov a ich vizualizáciu prostredníctvom ukazovateľa hodnoty, meradla, grafu a tabuľky. Jednoužívateľská trvalá licencia na podrobnú analýzu dejov, vhodná pre stredné školy. Súčasťou dodávky je učiteľská 5-ročná licencia na prístup k 3D vzdelávacím aplikáciám na rôznych zariadeniach.
984,00 € Pridať
26. 1B200026B - Sada bezdrôtových senzorov PASCO pre Chémiu - učiteľ
Sada bezdrôtových Bluetooth senzorov na chémiu pre učiteľa. Sada obsahuje bezdrôtové senzory: 1 ks senzor teploty, 1 ks senzor tlaku, 1 ks senzor pH, 1 ks senzor O2, 1 ks senzor rozpusteného kyslíka vo vode, 1 ks senzor CO2 s vodotesnou objímkou na meranie rozpusteného CO2, 1 ks senzor vodivosti, 1 ks senzor kolorimeter a turbidimeter, 1 ks plochá pH elektróda a ORP elektróda. Sada obsahuje 1 trvalú licenciu ovládacieho softvéru kompatibilného so senzormi, minimálne 40 vzorových úloh, metodiku a nutné minimálne vybavenie pre chemické experimenty: 5 ks pipety 3ml, kalibračné roztoky 20ml pre pH senzor (4.01, 7.01, 10.01) a skladovací roztok 230ml, sada min. 10 skúmaviek v kruhovom stojane, 400ml kadička vysoká s výlevkou, 100 ks univerzálnych indikačných papierikov. Sada je výhradne kompatibilná so súvisiacimi produktami: Učiteľský interfejs bezdrôtových senzorov PASCO.
3 384,00 € Pridať
27. 1B200027B - Žiacka sada bezdrôtových senzorov PASCO pre Chémiu
Sada bezdrôtových Bluetooth senzorov na chémiu pre žiakov. Sada obsahuje bezdrôtové senzory: 1 ks senzor teploty, 1 ks senzor tlaku, 1 ks senzor pH, 1 ks senzor CO2 s vodotesnou objímkou na meranie rozpusteného CO2, 1 ks senzor vodivosti, 1 ks senzor kolorimeter a turbidimeter, 1 ks plochá pH elektróda a ORP elektróda. Sada obsahuje 1 trvalú licenciu ovládacieho softvéru kompatibilného so senzormi, minimálne 40 vzorových úloh, metodiku a nutné minimálne vybavenie pre chemické experimenty: 5 ks pipety 3ml, kalibračné roztoky 20ml pre pH senzor (4.01, 7.01, 10.01) a skladovací roztok 230ml, sada min. 10 skúmaviek v kruhovom stojane, 400ml kadička vysoká s výlevkou, 100 ks univerzálnych indikačných papierikov. Sada je výhradne kompatibilná so súvisiacimi produktami: Učiteľský interfejs bezdrôtových senzorov PASCO.
2 004,00 € Pridať
28. 1F200023A - SW pre interfejs k drôt. senzorom COACH - 5-ročná multilic.
Softvér pre Interfejs k drôtovým senzorom umožňuje zobrazenie údajov zo senzorov, vytváranie grafov v reálnom čase, synchronizované video nahrávanie experimentu a ponúka nástroje na spracovanie údajov, možnosť ukladania a zdieľania súborov. Súčasťou sú inštruktážne aktivity pre učiteľov a žiakov v zmysle ŠVP pre ročníky 6. až 9. ročníky ZŠ s inovovanou metodikou v digitálnej forme. Multilicencia softvéru v slovenskom a anglickom jazyku, platnosť multilicencie je 5 rokov. Pre všetky počítače školy aj pre žiakov doma. Pre všetky typy zariadení Windows, Mac, Android, iOS, Chrome. K sofvéru odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs k drôtovým senzorom 1F200004A, Sada drôtových senzorov pre fyziku - učiteľ 1F200005A, Sada drôtových senzorov pre biológiu - učiteľ 1B200003A, Sada drôtových senzorov pre Chémiu - učiteľ 1CH200011A.
1 620,00 € Pridať
29. 1F200024A - Žiacky interfejs k drôt. senzorom COACH + experim. vybavenie
Interfejs pre žiaka na pripojenie drôtových senzorov pomocou prepájacích káblov; umožňuje samostatnú prácu v teréne alebo v učebni na pripojenie k počítaču a tabletu (prostredníctvom BlueTooth alebo USB kábla). Interfejs má 2 senzorové vstupy, zabudované aktuátory bzučiak a RGB LED diódu. Súčasťou sú 4 prepojovacie BT kábliky a sada nevyhnutého experimentálneho vybavenia (sada pružín (0,5N/1N/2N/3N/5N), statívová súprava so svorkou a statívovými tyčami, sada závaží 10x20g, sada 2 silikónových hadičiek (L=100cm, rôznych priemerov) a dvoch kompatibilných striekačiek (20, 120 ml), 2 zaťažiteľné vozíčky, dutá medená a plastová rúrka s magnetom na experimenty s magnetickou indukciou, sada 10 prepojovacích káblov s krokosvorkami, digitálna vrecková váha 2000 g/0,1 g). K Interfejsu odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: SW pre interfejs - multilicencia 1F200023A, Sada drôtových senzorov pre fyziku - žiak 1F200012A, Sada drôtových senzorov pre biológiu - žiak 1B200004A, Sada drôtových senzorov pre Chémiu - žiak 1CH200012A.
804,00 € Pridať
30. 1F200025A - Učiteľský interfejs k bezdrôtovým senzorom PASCO
Datalogger pre učiteľa je interfejs na pripojenie kompatibilných bezdrôtových senzorov a drôtových senzorov. Umožňuje samostatnú prácu v učebni a v teréne. Prenosné zariadenie so systémom Android, s 8” plnofarebnou dotykovou obrazovkou (1280 x 800 pixelov), konektivitou Wi-Fi, Bluetooth 5.0 a USB. Obsahuje integrované senzory napätia a termočlánok. Špeciálne puzdro poskytuje ochranu vrátane odolnosti voči vlhkosti. Umožňuje export dát do aplikácií tretích strán. Nainštalované sú aplikácie na zber, analýzu a zdieľanie údajov; základná aplikácia pohybových grafov a aplikácia na analýzu emisných a absorpčných spektier. Súčasťou je aj spektrálna sonda - optické vlákno s vybavením na online skúmanie a zaznamenávanie spektrálnych charakteristík viditeľnej časti spektra zdrojov svetla. Merané veličiny je možné zobrazovať a spracovávať priamo v meracom paneli, na monitore počítača alebo na interaktívnej tabuli. Datalogger je kompatibilný len so sadami bezdrôtových senzorov.
1 800,00 € Pridať