Učebňa enviro > Pomôcky

         
1. 1EN200002A - Sada na vodíkový pohon - vyrob si vlastné autíčko

Sada na vodíkový pohon obsahuje všetky súčiastky, ktoré sú potrebné na výrobu autíčka poháňaného pomocou vodíkového palivového článku. Prostredníctvom sady študenti získavajú zručnosti v oblasti ekológie, využívania alternatívnych zdrojov energie, vplyvu ľudského správania na životné prostredie, ale tiež základy fyzikálnych zákonov, elektriny, či chemických procesov. Sada obsahuje min. 8 palivových článkov, 8 sád hadičiek, 8ks kompletný podvozok s šasi, kolesami a montážnym materiálom, 8 striekačiek o objeme min. 4ml, 16 striekačiek o objeme min. 18ml, vhodné na skladovanie vodíka a kyslíka, 8 LED kontroliek so základnou doskou, 8 sád káblov krokodíl/banánik, 8ks prepojovacie káble, 8 balení batérií, 8 motorov s min. výstupným napätím 0,6V, 8 prevodoviek, 16 tlakových valcov, 16 plastových držiakov, 16 ochranných obalov na palivové články. Sada je zabalená v ochrannom boxe.

1 242,00 € Pridať
2. 1EN200003A - Triedna sada nástenných enviro tabúľ
Sada je určená pre obsahový štandard Možnosti zachovania a obnovy biodiverzity a ekosystémových služieb. Súbor 3 obrazov na Enviromentálnu výchovu v slovenskom jazyku, s rozmerom 110 x 140 cm, laminované so závesnými lištami a s háčikmi na zavesenie vrátane 16 ks tabuliek A4 pre žiakov z každej témy (obsiahnuté témy: Čistá voda - základ života, Odpad nemusí byť odpad, Vzduch a znečistené ovzdušie).
360,00 € Pridať
3. 1EN200001A - SW enviro, ekológia a životné prostredie + zbierka aktivít
Sada je určená pre obsahový štandard Možnosti zachovania a obnovy biodiverzity a ekosystémových služieb. Určená aj na vyučovanie iných predmetov v rámci prierezových tém, a ako inšpirácia na projektové vyučovanie a na rozvoj kritického myslenia sada obsahuje : - Zbierka aktivít z environmentálnej výchovy, školská licencia pre učiteľov s min. 18 aktivitami (kvalita ovzdušia, skleníkové plyny, uhlíková stopa, obnoviteľné zdroje energie, výkon a práca, fosílne palivá, bioply, plasty, energia v potravinách a ďalšie). - Program s min. 21 základnými kapitolami : Les, Pole, Vodné zdroje, Ľudské sídla, Kultúrna krajina, Voda, Ovzdušie, Pôda, Ekosystémy, Energia, Prírodné zdroje, Poľnohospodárstvo a doprava, Priemysel a životné prostredie, Odpady, Ochrana prírody, Krajina, Zapojenie verejnosti do riešenia problémov, Naša obec, Náš životný štýl, Aktuálny ekologický problém, Prostredie a zdravie, Nerovnomernosť života na zemi. Školská licencia pre učiteľov a inštalačné CD obsahuje ilustrované texty, spojovačky, krížovky, testy, výkladové slovníčky pojmov a návody k simulačným hrám.
468,00 € Pridať
4. 1EN200012A - Sada bezdrôtových senzorov PASCO na Environmentálnu výchovu
Sada bezdrôtových senzorov na Environmentálnu výchovu obsahuje vzájomne kompatibilné bezdrôtové senzory : vodivosti, senzor teploty, pH senzor, CO2 (0-100 000ppm), meteorologický senzor s GPS (zaznamenáva tieto parametre: Teplota okolia, Barometrický tlak, Rýchlosť vetra, Smer vetra, Relatívna vlhkosť, Absolútna vlhkosť, Rosný bod, Pocitová teplota, Index tepelnej záťaže, Okolité osvetlenie (lux), UV index, Žiarenie, Zemepisná šírka, Zemepisná dĺžka, Nadmorská výška, Rýchlosť, Magnetický smer, Zemepisný smer) , príslušenstvo k anemometru, USB Bluetooth adaptér na pripojenie senzorom k počítačom. Sada je určená pre obsahový štandard Možnosti zachovania a obnovy biodiverzity a ekosystémových služieb. Súčasťou je aj softvér SPARKvue ako učiteľská single licencia na zber, analýzu a zdieľanie údajov na každej platforme.
1 800,00 € Pridať
5. 1B199083B - SW k interfejsu bezdrôt. senzorov PASCO - učiteľské licencie
Učiteľské licencie ovládacích softvérov bezdrôtových senzorov pre PC s OS Windows alebo MacOS. Jednoužívateľská trvalá licencia na zber dát zo senzorov a ich vizualizáciu prostredníctvom ukazovateľa hodnoty, meradla, grafu a tabuľky. Jednoužívateľská trvalá licencia na podrobnú analýzu dejov, vhodná pre stredné školy. Súčasťou dodávky je učiteľská 5-ročná licencia na prístup k 3D vzdelávacím aplikáciám na rôznych zariadeniach.
984,00 € Pridať
6. 1B199026A - Ekologická sada s príslušenstvom
Ekologická sada obsahuje materiál na rozbor vody a pôdy a na meranie najdôležitejších látok, ktoré ovplyvňujú naše životné prostredie. Obal kufríka je pevný a vodotesný. Kufrík obsahuje: 80 stranový návod na použitie s farebnými ilustráciami, tabuľkami a podrobný preklad v slovenskom jazyku, sadu s roztokmi na 59 experimentov od pH 3 do pH 9; amónium 0,05 – 10 mg/l; dusitan 0,02 – 1,0 mg/l; dusičnan 10 – 80 mg/l; fosfát 0,5 – 6 mg/l, extrakčné tekutiny na analýzu pôdy, experimenty s dusičnanom, fosfátom a amóniom, kartu s farbami na porovnanie nameraných hodnôt, filtračnú trojnožku, vreckové zväčšovacie sklíčko s 2- a 4-násobným zväčšením, špeciálny nástroj na mikroorganizmy, vodeodolnú podložku na biologické experimenty, pomôcky ako sklíčka na vzorky, filtračný papier, laboratórne fľaše so širokým otvorom a kadičky, hárok veľkosti A2 na zapisovanie výsledkov meraní. Súčasťou sady je videomanuál pre prácu s ekologickým kufríkom. Táto sada je určená pre obsahový štandard Klasifikácia chemických reakcií.
558,00 € Pridať
7. 1EN200005A - Ekologický programovateľný skleník
Sada je určená pre obsahový štandard Interakcie v ekosystéme na pozorovanie rastu rastlín na navrhnutie, stavbu, programovanie a štúdium a vplyv mikroklimatických podmienok na rast rastlín. Aktivity, ktoré máte možnosť ovplyvniť svojou činnosťou: Naprogramovanie a kontrola imitácie slnečného dňa, ochladzovania mikrosystému, zavlažovania, cirkulácie vody v systéme. Súprava umožňuje študovať desiatky interakcií medzi rastlinami a environmentálnymi faktormi a blockly programovanie na zber údajov. Obsah súpravy : Softvér SPARKvue ako jednoužívateľská licencia na jednoduchý zber, analýzu a zdieľanie údajov na každej platforme. 1x špeciálna ekologická nádoba s objemom min 4,2 litra, senzor na prenos dát do ovládacej jednotky (viacúčelové zariadenie, ktoré meria intenzitu svetla, vlhkosť vzduchu, vonkajšiu teplotu a vlhkosť pôdy v systéme), 1x USB ventilátor na riadené ochladzovanie systému, 1x USB vodnú pumpu na riadené zavlažovanie systému, 1x programovateľné osvetlenie riadené osvetlenie systému, 1x modul napájania, 1x súprava príslušenstva (konektory, zátky a hadičky s 3-cestnými koncami na kvapkanie a riadením prietoku) 1 x Bluetooth ovládacia jednotka s akcelerometrom - riadiace centrum na programovanie aktivít.
1 848,00 € Pridať
8. 1EN200006A - Sada Ochrana vodných zdrojov
Sada je určená pre obsahový štandard Ekológia - ochrana prírody a obsahuje : - 1 x model rieky na znázornenie tvorby usadenín a erózie riečneho koryta (celkový rozmer 1100 x 250 x 300 mm) - 1 x model hladiny podzemnej vody na simuláciu modelu studne, rieky a ich kontaminácie (rozmer modelu 450mm x 250mm x 250mm, obsahuje 6 polkruhových nerezových modelov studne, gumenú hadicu na regulovaný prívod vody a Mohrova hadicová tlačka, podkladovú plastovú sieťku, pH senzor O8 x 76 mm s rozlíšením +/- 0,2 pH, decinormálna sóda; piesok a štrk nie sú súčasť dodávky) - 1 x model vodárne (celkový rozmer 600mm x 400mm, viaceré nádržky znázorňujú jednotlivé etapy čistenia vody) - 5 x model filtrácie vody (celkový rozmer 100 x 100 x 265 mm; obsahuje 3 stohovateľné filtračné nádoby, 1 zbernú nádobu s vrchnákom, filtračný materiál pre 5 skupín - štrk 2 x 230g, jemný piesok 2 x 200 g, aktívne uhlie 2 x 65g, 2 balenia po 100 ks filtračných papierov priemeru 100mm). - 1 x súprava na čistenie vody na experimenty, ktoré typy pôdy prepúšťajú alebo zadržiavajú vodu, znečistenie vody a vplyv na prírodu, princíp spojených nádob (rozmery balenia: 54 x 45 x 15cm, obsahuje materiál pre 15 pracovných skupín).
2 280,00 € Pridať
9. 1EN200007A - Sada Ochrana pôdy
Sada je určená pre obsahový štandard Ekológia - ochrana prírody a obsahuje : - 1 x súprava na analýzu pôdy v kufríku, ktorá umožňuje analyzovať hlavné parametre pôdy (fertilitu, štruktúru, typ pôdy a kontamináciu) - 1 x kufrík so sadou činidiel na analýzu pôdy (obsahuje všetky reagencie a príslušenstvo na prípravu extrakčných roztokov a stanovenie štruktúry pôdy, a vykonanie min. 60 testov s každým z činidiel na zistenie obsahu fosfátov (0,05-1,00 mg/l), draslíku (2-15 mg/l), amónia (0-400 mg/l), dusičnanov (0-500 mg/l), pH (2-9) a dusitanov (0-80 mg/l)) - 1 x geologické kladivo s držiakom na opasok a lupa 10x s priemerom 20mm - 1 x Sada na odber vzoriek (100 ks nádobiek (cca 60ml) integrovaných s naberacou lopatkou vo viečku).
2 040,00 € Pridať
10. 1EN200008A - Sada Kvalita ovzdušia
Sada je určená pre obsahový štandard Ekológia - ochrana prírody a obsahuje: - 1 x súprava na analýzu ovzdušia v kufríku umožňuje analyzovať účinky znečištenia vzduchu a fyzikálne vlastnosti (obsahuje laboratórne vybavenie ako Odmerný valec 100ml, Erlenmeyerova banka 100ml, kadička 250ml, sklenené trubice tvaru L 70x175 mm/70x70 mm, Petriho miska, 6 kvapátok, odmerná pipeta 10ml, špachtľa, gumená zátka s dvomi otvormi, 5x filtračný papier 42x32cm, hadička, lievik 100mm, aneroidný barometer, vlhkomer, nástenný teplomer -30..50°C, čerpadlo 12 L/hod., sada činidiel) - meracia Bluetooth stanica, ktorá farebne vizuálne indikuje kvalitu ovzdušia a priebežne v intervale päť minút meria znečisťujúce organické látky, vlhkosť s presnoťou 1%, teplotu s presnosťou 0.1°C, CO2 (400–5000 ppm), tlak s presnosťou 0.15hPa a závažné karcinogénne látky (radón).
966,00 € Pridať
11. 1EN200009A - Sada Interakcie rastlinného a živočíšneho ekosystému
Triedna sada pre obsahový štandard Interakcie v ekosystéme obsahuje : - 2 kufríky s nádobami na klíčenie rastlín a pozorovanie hmyzu, ktorý umožňuje nasledujúce experimenty : Klíčenie a rast rastlín, geotropizmus koreňov a výhonkov, fototropizmus listov a stebiel, vývoj od kvetu k plodu, význam rôznych faktorov pre rast rastlín, ako je voda, pôda, vzduch, teplo, svetlo a znečistenie vody, reakcie na svetelné a dotykové podnety, transpirácia v rastlinách, pozorovanie správania malých rýb a hmyzu. Určené pre 24 pracovných skupín; rozmer kufríka 54 x 45 x 15 cm. - 8 parenísk/miniskleníkov pre dvojice žiakov, rozmer miniskleníka 37x23x18 cm. Materiál plast, 2 vetracie otvory. - 8 ekosystémov Lesné mravenisko pre dvojice žiakov, (kontajner naplnený gélom na chytanie mravcov, drevená palička, semená tropických rastlín). - 24 pozorovacích nádobiek na hmyz a 8 lapačov pre dvojice žiakov na odchyt drobného hmyzu.
1 620,00 € Pridať
12. 1EN200010A - Sada Mapovanie ekosystému
Triedna sada pre obsahový štandard Možnosti zachovania a obnovy biodiverzity a ekosystémových služieb - Mapovanie ekosystémov obsahuje: - fotopascu so zabudovaným solárnym panelom 4400 mAh a WIFI pripojením; TFT Obrazovka 2" IPS 320x240(RGB); zorný uhol 60°; zorná vzdialenosť 20m; formát súborov Fotka: JPEG / video:MPEG-4; rozmery 143x107x95mm. - 8 ďalekohľadov pre dvojice žiakov so zväčšením/priemerom 8-17x25 a zorným poľom do 80m, futuristický dizajn, ramenný popruh, hmotnosť 300g - 8 mikroskopov s napájaním na batérie, so zväčšením 640 ×, vstavaným spodným LED osvetlením a 8 sád mikroskopických preparátov s témou Živé organizmy a znečistené životné prostredie (každá obsahuje min. 10 ks preparátov) pre dvojice žiakov; - 8 žiackých lúp s osvetlením pre dvojice žiakov, zväčšenie max. 5x, priemer bifokálnej šošovky 50mm.
1 794,00 € Pridať
13. 1EN200011A - Sada Kolobeh látok v ekosystéme
Triedna sada na modelovanie kolobehu látok (vody, uhlíka, dusíka) v prírode obsahuje: - simulátor uzavretého kolobehu vody na demonštráciu vyparovania a kondenzácie vodných pár, vodných zrážok a putovanie vody v rieke vlievajúcej sa do mora, rozmery: 21 x 31 x 12cm; súčasťou je IR zdroj svetla ako model Slnka; - model kolobehu vody na magnetickú tabuľu (obsahuje 6ks symboly / krajina - 57,5 x 37,9cm, voda - 57,4 x 15,8cm, slnko - 22cm, 3 mraky - 22,7 x 15,7cm, dážď a sneh - 18,5 x 9,2cm, 5ks šípka / 10,6 x 22,3 cm, 14ks textová karta / slovenčina / 15cm x 8,5cm x 4cm) - súprava na pozorovanie kolobehu uhlíka v prírode : funkčný model fotosyntézy vo vodných rastlinách v závislosti od intenzity svetla. Obsahuje: 5 nádob, štrbinový kryt, ktorý filtruje intenzitu dopadajúceho svetla po 25% a bezdrôtový senzor rozpusteného kyslíka vo vode (0..20 mg/l). Súčasťou je aj výučbový softvérový balík 3D interaktívnych modelov na porozumenie kolobehu uhlíka a dusíka v prírode. Používateľská učiteľská licencia umožňuje učiteľovi plný prístup k interaktívnemu obsahu a vzdelávacím aplikáciám vďaka funkcii prihlásenia na rôznych zariadeniach (počítači, interaktívnej tabuli, notebooku, tablete alebo mobile) pomocou používateľského mena a hesla.
2 268,00 € Pridať
14. 1EN200013A - Sada Nakladanie s odpadmi
Triedna sada pre obsahový štandard Dôsledky narušenia biotickej a/alebo abiotickej zložky ekosystému obsahuje: - 8 hier pre dvojice žiakov, hra s 35 fotografiami a kontajnermi na pochopenie správneho rozdelenia a triedenia odpadov; - 8 hier pre dvojice žiakov, hra obsahuje 44 kariet a ruletu na pochopenie kľúčových zásad ma zníženie spotreby a recyklácie; - 4 modely čističky odpadových vôd pre štvoricu žiakov; - 8 prenosných zberných košov na separovanie komunálneho odpadu, skla, plechoviek, tetrapakových obalov, papiera a plastu, z netkaného textilu/polypropylénu, rozmery každého koša 30x30x40cm, 36l.
1 554,00 € Pridať
15. 1EN200014B - Sada Spoznávanie hlasov zvierat
Triedna sada pre obsahový štandard Interakcie v ekosystéme na spoznávanie hlasov zvierat a druhov rýb pre Enviromentálnu učebňu sa skladá z : - učiteľská sada 3 guiro modelov obojživelníkov rôznych veľkostí a aktivity s pracovnými listami na spoznávanie hlasov zvierat žijúcich na Slovensku s nahrávkami 24 zvierat; - 8 hier Bingo pre dvojice žiakov na spoznávanie hlasov zvierat s 25 kartičkami; - 8 bzučiakov (priemer min. 8 cm) pre dvojice žiakov na spoznávanie zvukov hospodárskych zvierat; - sada na hranie a spoznávanie rýb obsahujúca PA podložku motívom príroda a voda (rozmer min. 140 x 200 cm) s protišmykovou spodnou stranou a spevnenými okrajmi pre väčšiu bezpečnosť detí a sadu 8 poznávacích modelov sladkovodných a morských rýb z antialergénnych materiálov napr. : Šťuka, 45 cm; Kapor obyčajný, 36 cm; Sumec, 115 cm; Pstruh hnedý, 35 cm; Zubáč, 77 cm; Jeseter, 125 cm; Kosatka, 118 cm; Treska 37 cm.
840,00 € Pridať
16. 1T199018A - Sada na znázornenie zdrojov obnoviteľnej energie

Stavebnica na znázornenie využitia alternatívnych zdrojov elektrickej energie obsahuje:
- veľkú vrtuľu a malú vrtuľu na veternú energiu,
- solárny článok,
- nádoby na vodu so zvonom na vodík a zvonom na kyslík,
- reverzné elektrolyzéry a palivový článok,
- LED diódy na overenie prítomnosti energie,
- prepojovacie členy, hadičky,
- stojan na vrtuľu,
- rôzne typy listov na veľkú vrtuľu,
- držiak na malú vrtuľu,
- ručné dynamo v priesvitnom plaste,
- palivový článok na etanol,
- 9 litrový zásobník na vodík,
- zostava s Peltierovým článkom,
- palivový článok na slanú vodu,
- merač energie,
- merací panel,
- CD so softvérom,
- autíčko na prezentáciu rôznych zdrojov energie, záťaž, superkapacitor.

Súčasťou sady je 1L destilovanej vody a 2ks prepojovacích káblov. Popisy častí a návod je v slovenskom jazyku. Pomocou stavebnice je možné vytvoriť 11 rôznych experimentov súvisiacich s obnoviteľnou energiou, ktoré slúžia na ukážku kompletného systému získavania čistej energie v zmenšenej mierke. Sada je určená pre dielňu.

1 704,00 € Pridať
17. 1B200022A - Solárny mikroskop
Monokulárny mikroskop s max. zväčšením 400 x, revolverová hlavica s troma achromatickými objektívmi so zväčšením 4x, 10x, 40x, štandardný širokouhlý okulár WF 10x, hrubé doostrovanie, spodné osvetlenie, napájané solárnym článkom.
252,00 € Pridať
18. 1B200023C - Lekárnička uzamykateľná s poličkami s náplňou štandard
Lekárnička veľká drevená závesná s rozmermi : 400 x 330 x 130 mm. Obsah lekárničky: Dezinfekčný roztok s rozprašovačom, Ajatin 1, Gáza hydrofilná skladaná, sterilná 7,5 x 7,5 cm / 5 ks, Obväz hydrofilný, sterilný 6 cm x 5 m, Obväz hydrofilný, sterilný 10 cm x 5 m, Obväz hotový s 1 vankúšikom, 2 ks, Obväz hotový s 2 vankúšikmi, 2 ks, Obväz pružne elastický 6 cm x 4 m, Obväz pružne elastický 10 cm x 4 m, Obväz gumový škrtiaci 40 mm x 700 mm, Šatka trojrohá z netkaného textilu, 96 x 96 x 136 cm, Náplasť hladká 2,5 cm x 5 m, Náplasť s vankúšikom 4 cm x 8 cm, 6 ks, Náplasť s vankúšikom 2 x 8 mm, 8 ks, Vata obväzová skladaná 50 g, Tampóny s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, 2 ks, Resuscitačné rúško s ventilom 1ks, Izotermická fólia 1500 x 2000 mm/ 1400 x 2200 mm, Rukavice gumové jednorázové, pár, Rúško z PVC, 20 x 20 cm, hrúbka 05 mm, Utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, Nožnice nehrdzavejúce, CE ( DIN 13164 ), dĺžka 15 cm, Zatváracie špendlíky 40 mm, 4 ks, Teplomer digitálny v púzdre, Pinzeta, nerez, Krieda biela, označenie nehody, Karta prvej pomoci.
84,00 € Pridať
19. 1B199001A - Mikroskop učiteľský s displejom a SW na spracovanie obrazu
Digitálny kombinovaný mikroskop so zabudovaným CMOS senzorom s rozlíšením 1280x1024 pixelov, Binokular. hlavica v 35° uhle s 360° rotáciou, Širokouhlový okulár WF10X/18mm, Achromat. objektív DIN 4X, 10X, 40X, 100x(olej), Hrubé a jemné zaostrovanie, Abbeho kondenzor 1,25 N.A kondenzor, Irisová clona s držiakom filtrov, Osvetlenie LED s kontrolou intenzity, Napájanie 220V-240V, USB 2.0 PC pripojenie, Operačný SW na spracovanie obrazu s plugin architektúrou v slovenskom jazyku. Funkcie: forierová analýza, meranie, automatické vyplňovanie formulárov z databázy, importovanie mierok v reálnom rozmere, binárne funkcie v živom móde/odčítavanie dvoch obrazov/, komparácie.  Príslušenstvo: ručný mikrotóm so sklenenou plošinou, vnútorným klipom pre upevnenie zariadenia a nožom, jednotka pre spracovanie obrazu s min. 11.6" obrazovkou, HDMI výstup na projektor a klávesnicu.
1 640,40 € Pridať
20. 1B199052A - Školský mikroskop žiacky s príslušenstvom

Žiacky monokulárny mikroskop s maximálnym zväčšením 400x a minimálne s revolverovou hlavicou s tromi achromatickými objektívmi so zväčšením 4x, 10x, 40x, širokouhlým okulárom WF 10x, s hrubým doostrovaním, spodným osvetlením, napájaním 230V (AC ) s výstupom 5V(DC)/800 mA, s možnosťou napájania aj cez solárny článok, ktorý má byť súčasťou dodávky. Minimálne požadované príslušenstvo k mikroskopu: 5 ks biologických stabilných preparátov, 1 ks farbiaca tekutina min. 0,02 ml, 1 hárok čistiacich obrúskov, sada podložných a krycích sklíčok, pipeta, pinzeta, skúmavka.

318,00 € Pridať
21. 1B200005C - Mikroskop učiteľský s displejom
Učiteľský biologický mikroskop: Digitálny biologický mikroskop s LCD 7" obrazovkou s vysokým rozlíšením, 1920x1080 pixelov a 30 fps (video) a 1844x1080 pixelov (foto). Revolverový nosič s achromatickými objektívmi 4x, 10x a 40x. Hrubé a jemné zaostrovanie, Abbeho kondenzor 1,25 N.A kondenzor, vopred centrovaný, zaostriteľný s irisovou clonou. Mechanický stolík StagErase™, 125x125 mm s rozsahom pohybu XY 62x24 mm. Vernierova stupnica na 2 osiach s prenosťou 0,1 mm. Osvetlenie 1W LED s reguláciou jasu a teplotou farby 6 300 K - brightfield pozorovanie.
582,00 € Pridať
22. 1B200006C - Triedna sada žiackych mikroskopov pre 16 žiakov
Sada žiackych mikroskopov pre skupinu 16 žiakov obsahuje: 16x Binokulárny biologický miroskop s 30° sklonom s možnosťou 360°otáčania. Revolverový nosič s achromatickými objektívmi 4x, 10x a 40x. Hrubé a jemné zaostrovanie, Abbeho kondenzor 1,25 N.A kondenzor, vopred centrovaný, zaostriteľný s irisovou clonou. Mechanický stolík StagErase™, 125x125 mm s rozsahom pohybu XY 62x24 mm. Vernierova stupnica na 2 osiach s prenosťou 0,1 mm. Osvetlenie 1W LED s reguláciou jasu a teplotou farby 6 300 K - brightfield pozorovanie.
5 400,00 € Pridať
23. 1EN200004A - Sada na skúmanie vplyvu vonk. prostredia na rastliny

Pomocou sady na skúmanie vplyvu svetla a vody na rastliny môžu študenti pozorovať, ako vplýva svetlo a vlhkosť prostredia na rast zeleniny a byliniek. Študenti využívajú semená jedlých byliniek a zeleniny, v priebehu času môžu pozorovať rast v prirodzenom prostredí, a zároveň špeciálnom inkubátore. Študenti pozorujú rozdiely v rýchlosti rastu, a tiež v kvalitu výsledného produktu. Sada umožňuje rast zeleniny do štádia tzv. mikrozeleniny - klíčky, ale tiež bežne používané domáce bylinky. Tieto subjekty výskumu predstavujú chutné a zdravé ingrediencie, ktoré môžu študenti za odmenu konzumovať. Sada obsahuje: - 5 sád na prirodzený rast zeleniny v zložení - min. 8 kvetináčov jednotlivých rastliniek, vzorky semien (bylinky, šalát, mikrozelenina) min. 8 rôznych druhov, substrát, nožnice na bylinky, rozprašovač - 5 sád inteligentných kvetináčov v zložení - Inteligentný kvetináč, zabudované osvetlenie s časovačom, automatické zavlažovanie, možnosť pestovať min. 5 rôznych druhov súčasne, min. 2 veľkosti nastavenia výšky kvetináča; Sada mikrozelenín (min. 5 rôznych druhov), substrát na pestovanie vlastných rastlín (min. 20 ), prírodné hnojivo min. 150g

3 168,00 € Pridať
24. 1F200025A - Učiteľský interfejs k bezdrôtovým senzorom PASCO
Datalogger pre učiteľa je interfejs na pripojenie kompatibilných bezdrôtových senzorov a drôtových senzorov. Umožňuje samostatnú prácu v učebni a v teréne. Prenosné zariadenie so systémom Android, s 8” plnofarebnou dotykovou obrazovkou (1280 x 800 pixelov), konektivitou Wi-Fi, Bluetooth 5.0 a USB. Obsahuje integrované senzory napätia a termočlánok. Špeciálne puzdro poskytuje ochranu vrátane odolnosti voči vlhkosti. Umožňuje export dát do aplikácií tretích strán. Nainštalované sú aplikácie na zber, analýzu a zdieľanie údajov; základná aplikácia pohybových grafov a aplikácia na analýzu emisných a absorpčných spektier. Súčasťou je aj spektrálna sonda - optické vlákno s vybavením na online skúmanie a zaznamenávanie spektrálnych charakteristík viditeľnej časti spektra zdrojov svetla. Merané veličiny je možné zobrazovať a spracovávať priamo v meracom paneli, na monitore počítača alebo na interaktívnej tabuli. Datalogger je kompatibilný len so sadami bezdrôtových senzorov.
1 800,00 € Pridať
25. 1T200006A - Sada na demonštráciu princípov smart domácnosti

Sada na demonštráciu princípov smart domácnosti predstavuje vizuálnu pomôcku pre ukážku princípov fungovania inteligentných zariadení v domácnosti. Žiaci si sériou pokusov vyskúšajú, ako funguje automatické zapínanie svetiel pomocou svetelných snímačov, ako napr. reagujú automatické rolety na tmu alebo svetlo, ako je možné, že dom alebo byt sa vie sám vykurovať. Sada pozostáva z hlavného panelu, na ktorom sú inštalované všetky akčné členy aj s popisom, ovládacieho zariadenia s dotykovou obrazovkou s uhlopriečkou min. 8", súčasťou je zbierka úloh pre študentov s širším opisom jednotlivých úloh pre učiteľa.

4 656,00 € Pridať
26. 1UP200060A - Hudobná výchova - Triedna sada nástenných tabúľ
Triedna sada 3 ks obrazov na Hudobnú výchovu (v slovenskom jazyku), s rozmerom min. 110 x 140 cm, laminované so závesnými lištami a s háčikmi na zavesenie. Obsiahnuté témy: Základy hudobnej náuky, Stupnice a Hudobné nástroje v symfonickom orchestri.
360,00 € Pridať
27. 1UP200063B - Geografia - Sada máp Kontinenty
Sada všeobecnogeografických máp kontinentov, každá s rozmerom min. 100x140cm: Európa, Afrika, Ázia, Austrália a Nový Zéland, Severná a Južná Amerika, Polárne oblasti (Arktída - Antarktída), Svet, Stavba zeme. Materiál: laminované mapy so závesnými lištami a s háčikmi na zavesenie.
960,00 € Pridať
28. 1UP200064B - Geografia - Sada máp Slovenská republika
Sada máp s témou Slovenská republika, každá s rozmerom min. 110x140cm: všeobecnogeografická spolu s mapou územného a správneho usporiadania SR, s mapou povodia tokov a mapou chránených krajinných oblastí a národných parkov; geologická mapa SR. Materiál: laminované mapy so závesnými lištami a s háčikmi na zavesenie.
240,00 € Pridať