(pre zväčšenie vizualizácie kliknite na obrázok)

Prírodovedná gramotnosť je charakterizovaná ako spôsobilosť používať prírodovedné poznatky, identifikovať a formulovať otázky a hľadať odpovede v podobe dôkazmi podložených záverov prepochopenie sveta a tvorbu rozhodnutí o svete, v ktorom žijeme, prírode a zmenách, ktoré v našom prostredí samovoľne aj v dôsledku ľudskej aktivity nastali a nastávajú.

Na základe cieľov a štandardov tejto vzdelávacej oblasti na rozvoj prírodovednej gramotnosti tak, aby žiaci boli schopní prepojiť vedomosti a kriticky uvažovať navrhujeme vzdelávacie sady pre dvojice žiakov alebo skupiny 4 žiakov. Vzdelávacie sady spĺňajú obsahový štandard výučby samostatných predmetov resp. integrujú viaceré prírodovedné disciplíny (Látky, Interakcie, Sily, Energia, Zem, Vesmír).