Učebňa fyziky > Pomôcky

         
1. 1F200019A - Triedna sada nástenných fyzikálnych tabúľ
Triedna sada nástenných fyzikálnych tabúľ spĺňa obsahové štandardy Interakcie, Sily, Energia a Vesmír a obsahuje 9 nástenných laminovaných plagátov so závesnými lištami a s háčikmi na zavesenie : - 5 plagátov s rozmermi 140x110cm a témami: Fyzikálne veličiny, Energia, Práca, Optika a Slnečná sústava; - 4 plagáty s rozmermi 100 x 70 cm a témami fyzikálnych zákonov (Pascalov, Archimedov, Ohmov a Sériové a paralelné zapojenie spotrebičov).
600,00 € Pridať
2. 1F200001A - Multimediálna učebnica fyziky - Komplet ZŠ
Multimediálna učebnica fyziky obsahuje kompletný prierez učivom fyziky pre základné školy. Učivo fyziky je spracované formou prezentácií. Súčasťou obsahu je aj prehľad stredoškolského učiva určený pre učiteľov. Každá prezentácia pokrýva jednu vyučovaciu hodinu. Všetky témy obsahujú animácie, náčrty, fotografie a zaujímavosti z histórie. Súčasťou sú aj problémové úlohy a testy, ktoré motivujú žiakov samostatne myslieť, aktívne uplatňovať osvojené poznatky a súvislosť faktov. Časovo neobmedzené licencie, určená pre učiteľov a študentov fyziky. Licencie sa doručujú na školu elektronicky. Aktivujú sa cez internet a sú viazané na konkrétnu hardvérovú konfiguráciu počítača.
960,00 € Pridať
3. 1F200003A - Interaktívny vyučovací balík Fyzika MEO
Interaktívny výučbový balík na predmet Fyzika. Používateľské licencie pre 16 žiakov umožňujú prístup k obsahu týchto tématických okruhov : Tematické okruhy: Rovnomerný priamočiary pohyb, Súradnicová sústava, Rovnomerne zrýchlený priamočiary pohyb, Rovnomerný krúživý pohyb, Štruktúra pohybov, Oscilačný pohyb I., Oscilačný pohyb II. , Pohyb vĺn I., Pohyb vĺn II., Tepelný pohyb; Úvod do Coulombovho zákona, Elektrické pole, Kondenzátor, Ohmov zákon, Obvod jednosmerného elektrického prúdu, Magnetické pole, Lorenzova sila, určenie elementárneho náboja, Elektromagnetická indukcia, Vzájomná indukcia, vlastná indukcia, Výroba elektrickej energie pokusy; Vlastnosti svetla, Odraz svetla, Zrkadlo, Refrakcia, Disperzia-rozptyl, Optické nástroje a rôzne názorné príklady využitia fyziky v živote. Používateľská licencia pre učiteľa na prezentáciu na interaktívnej tabuli umožňuje učiteľovi plný prístup k interaktívnemu obsahu a vzdelávacím aplikáciám (súčasťou je aj viac ako 80 3D vzdelávacích videoscén) pomocou používateľského mena a hesla.
1 260,00 € Pridať
4. 1F200002A - Výučbový softvér 3D interaktívnych modelov
Výučbový prezentačný softvér, určený pre výučbu na interaktívnej tabuli, ale aj pre domáce štúdium a online vzdelávanie na počítači, notebooku alebo tablete. Program podporuje funkcie dotykovej obrazovky a používateľské rozhranie možno prispôsobiť veľkosti displeja. Prístup k interaktívnemu obsahu (min. 1200 3D interaktívnych modelov, min. 100 vzdelávacích videí, nástroje na kreslenie, animované úlohy) a vzdelávacím aplikáciám. Používateľská licencia na jedno zariadenie, ale umožňuje prihlásenie na rôznych platformách (počítač, interaktívna tabuľa, notebook, tablet alebo mobil).
522,00 € Pridať
5. 1F200025A - Učiteľský interfejs k bezdrôtovým senzorom PASCO
Datalogger pre učiteľa je interfejs na pripojenie kompatibilných bezdrôtových senzorov a drôtových senzorov. Umožňuje samostatnú prácu v učebni a v teréne. Prenosné zariadenie so systémom Android, s 8” plnofarebnou dotykovou obrazovkou (1280 x 800 pixelov), konektivitou Wi-Fi, Bluetooth 5.0 a USB. Obsahuje integrované senzory napätia a termočlánok. Špeciálne puzdro poskytuje ochranu vrátane odolnosti voči vlhkosti. Umožňuje export dát do aplikácií tretích strán. Nainštalované sú aplikácie na zber, analýzu a zdieľanie údajov; základná aplikácia pohybových grafov a aplikácia na analýzu emisných a absorpčných spektier. Súčasťou je aj spektrálna sonda - optické vlákno s vybavením na online skúmanie a zaznamenávanie spektrálnych charakteristík viditeľnej časti spektra zdrojov svetla. Merané veličiny je možné zobrazovať a spracovávať priamo v meracom paneli, na monitore počítača alebo na interaktívnej tabuli. Datalogger je kompatibilný len so sadami bezdrôtových senzorov.
1 800,00 € Pridať
6. 1B199083B - SW k interfejsu bezdrôt. senzorov PASCO - učiteľské licencie
Učiteľské licencie ovládacích softvérov bezdrôtových senzorov pre PC s OS Windows alebo MacOS. Jednoužívateľská trvalá licencia na zber dát zo senzorov a ich vizualizáciu prostredníctvom ukazovateľa hodnoty, meradla, grafu a tabuľky. Jednoužívateľská trvalá licencia na podrobnú analýzu dejov, vhodná pre stredné školy. Súčasťou dodávky je učiteľská 5-ročná licencia na prístup k 3D vzdelávacím aplikáciám na rôznych zariadeniach.
984,00 € Pridať
7. 1F200026B - Sada bezdrôtových senzorov PASCO pre Fyziku - učiteľ
Sada bezdrôtových Bluetooth senzorov na fyziku pre učiteľa. Sada obsahuje bezdrôtové senzory: 1ks senzor teploty, 1 ks senzor osvetlenia a farby svetla, 1 ks senzor napätia, 1 ks senzor prúdu, 1 ks senzor pohybu a vzdialenosti, 1 ks senzor zrýchlenia trojosový a senzor sily, 1 ks barometrický senzor a senzor tlaku plynu, 1 ks senzor termočlánok, 1 ks senzor magnetického poľa, 1 ks optická brána, 1 ks pohybový vozík na skúmanie kinematiky a dynamiky s vrtuľovým pohonom, 1 ks senzor zvuku. Sada obsahuje 1 trvalú licenciu ovládacieho softvéru kompatibilného so senzormi, minimálne 40 vzorových úloh, metodiku a nutné minimálne vybavenie pre fyzikálne experimenty: sada pružín (0,5N/1N/2N/3N/5N), statívová súprava so svorkou a statívovými tyčami, sada závaží 10x20g. Sada je výhradne kompatibilná so súvisiacimi produktami: Učiteľský interfejs bezdrôtových senzorov PASCO.
3 000,00 € Pridať
8. 1F200027B - Žiacka sada bezdrôtových senzorov PASCO pre Fyziku
Sada bezdrôtových Bluetooth senzorov na fyziku pre žiakov. Sada obsahuje bezdrôtové senzory: 1ks senzor teploty, 1 ks senzor osvetlenia a farby svetla, 1 ks senzor napätia, 1 ks senzor prúdu, 1 ks senzor pohybu a vzdialenosti, 1 ks barometrický senzor a senzor tlaku plynu, 1 ks senzor magnetického poľa, 1 ks pohybový vozík na skúmanie kinematiky a dynamiky s vrtuľovým pohonom. Sada obsahuje 1 trvalú licenciu ovládacieho softvéru kompatibilného so senzormi, minimálne 40 vzorových žiackych úloh, metodiku a nutné minimálne vybavenie pre fyzikálne experimenty: sada pružín (0,5N/1N/2N/3N/5N), statívová súprava so svorkou a statívovými tyčami, sada závaží 10x20g. Sada je výhradne kompatibilná so súvisiacimi produktami: Učiteľský interfejs bezdrôtových senzorov PASCO.
2 262,00 € Pridať
9. 1F200004A - Učiteľský interfejs k drôtovým senzorom COACH
Interfejs pre učiteľa na pripojenie senzorov pomocou prepájacích káblov, umožňuje samostatnú prácu v učebni a v teréne, alebo na pripojenie k počítaču a tabletu (prostredníctvom Wi-Fi/BlueTooth alebo USB kábla). Prenosné zariadenie so systémom Android má 5” farebný dotykový displej, má zabudovaný interný mikrofón a 3-osový senzor zrýchlenia. Na meranie je možné pripojiť až 4 senzory. HDMI port umožňuje prepojenie na interaktívnu tabuľu. Súčasťou sú 4 prepojovacie BT kábliky a spektrálna sonda - optické vlákno s vybavením na online skúmanie a zaznamenávanie spektrálnych charakteristík viditeľnej časti spektra zdrojov svetla. Merané veličiny je možné zobrazovať a spracovávať priamo v meracom paneli, na monitore počítača alebo na interaktívnej tabuli. K Interfejsu odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: SW pre interfejs - multilicencia 1F200023A, Sada drôtových senzorov pre fyziku - učiteľ 1F200005A, Sada drôtových senzorov pre biológiu - učiteľ 1B200003A, Sada drôtových senzorov pre Chémiu - učiteľ 1CH200011A.
1 800,00 € Pridať
10. 1F200024A - Žiacky interfejs k drôt. senzorom COACH + experim. vybavenie
Interfejs pre žiaka na pripojenie drôtových senzorov pomocou prepájacích káblov; umožňuje samostatnú prácu v teréne alebo v učebni na pripojenie k počítaču a tabletu (prostredníctvom BlueTooth alebo USB kábla). Interfejs má 2 senzorové vstupy, zabudované aktuátory bzučiak a RGB LED diódu. Súčasťou sú 4 prepojovacie BT kábliky a sada nevyhnutého experimentálneho vybavenia (sada pružín (0,5N/1N/2N/3N/5N), statívová súprava so svorkou a statívovými tyčami, sada závaží 10x20g, sada 2 silikónových hadičiek (L=100cm, rôznych priemerov) a dvoch kompatibilných striekačiek (20, 120 ml), 2 zaťažiteľné vozíčky, dutá medená a plastová rúrka s magnetom na experimenty s magnetickou indukciou, sada 10 prepojovacích káblov s krokosvorkami, digitálna vrecková váha 2000 g/0,1 g). K Interfejsu odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: SW pre interfejs - multilicencia 1F200023A, Sada drôtových senzorov pre fyziku - žiak 1F200012A, Sada drôtových senzorov pre biológiu - žiak 1B200004A, Sada drôtových senzorov pre Chémiu - žiak 1CH200012A.
804,00 € Pridať
11. 1F200023A - SW pre interfejs k drôt. senzorom COACH - 5-ročná multilic.
Softvér pre Interfejs k drôtovým senzorom umožňuje zobrazenie údajov zo senzorov, vytváranie grafov v reálnom čase, synchronizované video nahrávanie experimentu a ponúka nástroje na spracovanie údajov, možnosť ukladania a zdieľania súborov. Súčasťou sú inštruktážne aktivity pre učiteľov a žiakov v zmysle ŠVP pre ročníky 6. až 9. ročníky ZŠ s inovovanou metodikou v digitálnej forme. Multilicencia softvéru v slovenskom a anglickom jazyku, platnosť multilicencie je 5 rokov. Pre všetky počítače školy aj pre žiakov doma. Pre všetky typy zariadení Windows, Mac, Android, iOS, Chrome. K sofvéru odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs k drôtovým senzorom 1F200004A, Sada drôtových senzorov pre fyziku - učiteľ 1F200005A, Sada drôtových senzorov pre biológiu - učiteľ 1B200003A, Sada drôtových senzorov pre Chémiu - učiteľ 1CH200011A.
1 620,00 € Pridať
12. 1F200005A - Sada drôtových senzorov COACH pre fyziku - učiteľ
Sada káblových senzorov pre fyziku - učiteľ obsahuje senzory: teploty (-40..150°C), sily (-5..5,-50..50N), tlaku/barometrický senzor - dvojrozsahový (0..130kPa, 0..700kPa), svetla trojrozsahový (0..1500lx, 0..15000lx, 0..150000lx), pohybu (0,2..6m), napätia (-10..10V) a prúdu (-500..500 mA), senzor optická brána s meracou kladkou, senzor rádioaktivity (alfa, beta, gama), náboja (-5..5, -25..25, -100..100 nC), magnetického poľa (-100..500mT, -10..50mT), teploty – termočlánok (-20..110,-200..1300), zrýchlenia – akcelerometer (-25g..25g), zvuku a 1 x sadu prepojovacích káblikov. K Sade drôtových senzorov odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs k drôtovým senzorom 1F200004A, SW k interfejsu - multilicencia 1B199056A.
2 862,00 € Pridať
13. 1F200018A - Sada drôtových senzorov COACH pre fyziku - žiak
Sada káblových senzorov pre fyziku pre jednu skupinu žiakov obsahuje senzory: teploty (-40..150°C), sily (-5..5,-50..50N), tlaku/barometrický senzor - dvojrozsahový (0..130kPa, 0..700kPa), svetla trojrozsahový (0..1500lx, 0..15000lx, 0..150000lx), pohybu (0,2..6m), napätia (-10..10V) a prúdu (-5..5 A), senzor optická brána s meracou kladkou, 1 x sadu prepojovacích káblikov. K Sade drôtových senzorov odporúčame zakúpiť súvisiace produkty: Interfejs k drôtovým senzorom 1F200004A, SW k interfejsu - multilicencia 1B199056A.
1 458,00 € Pridať
14. 1F199007A - Sada pre mechaniku - učiteľ
Učiteľská mechanická sada obsahuje komponenty, ktoré sú využiteľné s interfejsom pre senzory. Sada obsahuje 45 komponentov a umožňuje prezentovať 25 experimentov z mechaniky: napr. naklonená rovina, zákony páky, momenty a sily, sily pôsobiace na ramene páky, sila ako vektor, pohyb kyvadla, fyzikálne kyvadlo, pevné a pohyblivé kladky, Hookov zákon, rezonancie, ťažisko, trenie, princíp sily a jednoduchých strojov, pevná kladka, pohyblivé kladky, pokusy s trením, libela, kyvadlo a iné. Všetky komponenty sú prispôsobené na to, aby z nich bolo možné zostaviť pokusy na magnetickej tabuli.
1 077,00 € Pridať
15. 1F199008A - Multifunkčný model mechanického auta
Učebná pomôcka určená na znázornenie princípov mechaniky. Fyzikálne autíčko umožňuje meranie dĺžky telesa, demonštruje treciu silu, princíp rovnoramennej aj nerovnoramennej páky, jednoramennej páky, priamočiareho zrýchleneho aj spomaleného pohybu, priemernej rýchlosti, potenciálnej energie, hybnosti telesa, Newtonovho zákona sily, mechanickej práce, výkonu, premena polohovej energie na pohybovú, kladky a dvojitého kladkostroja. Súčasťou pomôcky je videomanuál v slovenčine.
678,00 € Pridať
16. 1F200009A - Sada silomerov
Sada obsahujúca 7 ks silomerov v balení vo forme vložky z penového materiálu, rozsah silomerov 0,2-100N, materiál odolný plast, kovová pružina.
168,00 € Pridať
17. 1F199009A - Sada objem a hmotnosť
Sada obsahujúca 17 ks komponentov využiteľných s interfejsom na zber dát. Sada obsahuje 7 ks silomerov v balení vo forme vložky z penového materiálu, rozsah silomerov 0,2-100N, materiál plast, kovová pružina, 1x balenie 4 ks kovových valcov pre pokusy s hustotou, materiál Al/Fe/Cu/Pb, hmotnosť 200g, priemer 25 mm, 1x balenie 6 ks rôznych materiálov na určenie hustoty vážením, materiál Al/Cu/Fe/Pb/Zn/drevo, rozmer 10x10x10 mm.
174,00 € Pridať
18. 1F199010A - Sada kladiek s príslušenstvom
Sada kladiek, ktoré sú využiteľné s interfejsom pre senzory obsahuje: 7 kovových kladiek s rôznymi priemermi, oceľové tyče 40cm, 25cm, 70cm, 1 ks dvojsvorka, 6 ks háčikov, 1 ks povraz 3 m, 1 ks pripevňovaciu skrutku, 1ks stojan s podstavcom s variabilnou možnosťou upevnenia kladiek, 1ks silomer s citlivosťou 0,2 N, sadu závaží (5g, 10g, 20g, 50g, 100g, 200g, 500g).
210,00 € Pridať
19. 1F199024A - Sada súprav na výučbu mechaniky pre skupinu žiakov
Sada dvoch žiackych mechanických súprav využiteľná so školským interfejsom pre senzory obsahuje 34 komponentov, ktoré umožňujú vykonanie týchto experimentov z mechaniky: pôsobenie sily, meranie sily, silomer, trecie sily, stabilita, ťažisko, rovnováha dvojramennej páky, dvojramenná páka, jednoramenná páka, mincier, pevná kladka, pohyblivá kladka, kladkostroj, naklonená rovina. Sada pre skupinu 2- 4 žiakov.
384,00 € Pridať
20. 1F199004A - Sada na termodynamiku - učiteľ
Učiteľská termodynamická sada vrátane 20-dielnej sady statívového Al stojana je využiteľná s interfejsom pre senzory. Sada obsahuje 40 komponentov a umožňuje prezentovať tieto experimenty na šírenie tepla: model teplomera, kalibrácia teplomera, bimetal, dĺžková rozťažnosť pevných látok, zmena objemu kvapalín, zmena objemu vzduchu pri konštantnom tlaku, zmena tlaku pri konštantnom objeme, vedenie tepla, prúdenie tepla, sálanie tepla, tepelná izolácia a experimenty na zmeny skupenstva: merná tepelná kapacita kvapalín, pevných látok, teplota topenia, chladiaca zmes, skupenské teplo tuhnutia, teplota varu, destilácia.
642,00 € Pridať
21. 1F199034A01 - Indukčný varič
Indukčný varič, jednoplatničkový, príkon 2000 W, plynule regulovateľný termostat, kontrolka prevádzky, ochrana proti prehriatiu.
150,00 € Pridať
22. 1F199006A - Sada Joulov kalorimeter
Sada pre termodynamiku obsahuje 1 ks propan-butanový plynový horák s ventilovou náhradnou náplňou s 230 g propan-butánovej zmesi EN417 v bezpečnostnej nádržke, 1 ks Joulovho kalorimetra s 3 špirálami a 2 ks laboratórnych liehových teplomerov so silikónovým dielom na uchytenie proti samovoľnému pohybu.
111,00 € Pridať
23. 1F199011A - Kvapalinový baroskop s príslušenstvom
Zariadenie slúži na vysvetlenie a meranie tlaku kvapalín. Balenie obsahuje senzor s priemerom min. 40 mm, otočný okolo svojej osi, upevnený na rúrke, manometer v tvare U na podstavci s vodným stĺpcom min. 200 mm a kadičku.
141,00 € Pridať
24. 1F199012A - Ručná výveva s príslušenstvom
Školská edukačná súprava pre pokusy s vákuom. Súprava obsahuje malú vákuovú nádobu s tesnením, manometer, spätný ventil, spojovaciu hadičku, ručnú vývevu (pumpu) a membránu s držiakom ako aplikovaný pokus účinkov tlaku vzduchu.
324,00 € Pridať
25. 1F199021A - Sada termodynamických súprav pre skupinu žiakov
Sada dvoch žiackych termodynamických súprav využiteľná s interfejsom pre senzory je dodávaná v stabilnom plastovom boxe. Každá sada obsahuje 22 komponentov, ako napr.: 2 ks liehové teplomery s 1° delením od -20 po 120 °C a 1 ks teplomer bez stupnice, bimetalový pás 20x160 mm, rozptylovú mriežku s keramickým stredom min. D = 80 mm, súčasťou súpravy je statív s podstavou, tyč s dĺžkou 350 mm. So súpravou je možné vykonať 12 experimentov ako napr.: model teplomera, na čo sa používa teplomer, vyparovanie a kondenzácia, tepelné žiarenie, absorbcia tepelného žiarenia, vedenie tepla, vedenie tepla vo vode, deformácia kovu pod vplyvom tepla, zmena objemu plynov, výroba pary teplom. Sada súprav je určená pre skupinu 2- 4 žiakov.
342,00 € Pridať
26. 1F199015A - Sada Elektrina, magnetizmus a ich vzáj. pôsobenie - učiteľ
Učiteľská elektromagnetická sada je využiteľná s interfejsom pre senzory. Sada obsahuje 30 komponentov a umožňuje prezentovať 50 experimentov z elektriny, elektrostatiky a magnetizmu, napr. tieto: Jednoduchý el. obvod, vodiče, nevodiče, sériové a paralelné zapojenie zdrojov a spotrebičov, pevný a pohyblivý spínač, Ohmov zákon, tepelná poistka, vedenie elektriny v kvapalinách, elektromagnet, relé, zvonček, meranie elektrických veličín, elektrický náboj, polarita el. náboja, elektrostatické sily, princíp a model elektroskopu, elektrostatický výboj, simulácia blesku, pohyb guličky medzi dvomi nabitými platňami, princíp kopírovacieho stroja, elektrostatický zvonček, elektromagnetická indukcia, merania na transformátore a model eletrodynamického meracieho systému.
1 668,00 € Pridať
27. 1F200008A - Zdroj bezpečného napätia
Zdroj stabilizovaného napätia a prúdu s tromi integrovanými okruhmi: DC jednosmerný zdroj 0-30V plynule nastaviteľný s nastaviteľným obmedzením prúdu 0-3A, AC striedavý zdroj diskrétny 3,6,9,12,15,18 V výstupný prúd 3A, DC jednosmerný zdroj pevný 12V s obmedzením 1A, Napájanie 230 V AC, ochrana proti preťaženiu a reset pre AC zdroj 4x LCD: napätie DC, prúd DC, napätie AC, prúd AC, CE certifikát pre bezpečné používanie /EMC a LV. Zdroj je kompatibilný na zapojenie do mobilných žiackych pracovísk.
471,00 € Pridať
28. 1F199016A - Prístroj na výrobu vysokého DC napätia
Prístroj na výrobu veľmi vysokých jednosmerných napätí pri elektrostatických pokusoch. Prístroj je elektrický aj manuálny. Napájanie: nízkonapäťový motor (napájacia jednotka 3 - 12 V) alebo ručné. Môže vytvoriť potenciálový rozdiel max. 300 kV a maximálne 10 cm iskry. Priemer konduktorovej gule 27 cm, ostatné vybavenie: elektrický vír, menšia konduktorová guľa na stojane, elektrické pierka, 2 vodiče (100 cm), ochranné okuliare.
552,00 € Pridať
29. 1F200007A - Prístroj na indikáciu elektrostat. napätí s príslušenstvom
Dvojica demonštračných elektroskopov. Celková výška: 33 cm. Veľkosť elekroskopu: 190 x 70 mm. 2 sady trecích tyčí na výrobu elektrostatických nábojov, každá sada obsahuje tyče z rôznych materiálov, : nylon, PVC, sklo, PP, plexisklo, PE a ebonit. Rozmer každej tyče : 10 x 150 mm. 2 sady trecích tkanín (materiál každej sady jelenica a hodváb) pre elektrostatické pokusy. 1 valcová dútnavka.
192,00 € Pridať
30. 1F199029A - Sada Elektrina a magnetizmus - žiaci
Žiacka sada pre skupinu žiakov využiteľná s interfejsom pre senzory obsahuje 4 súpravy s celkovým obsahom 80 komponentov vrátane magnetických streliek, vodičov a žiaroviek s objímkou. Súpravy umožňujú vykonať tieto experimenty: magnetické materiály, sila magnetov, vzájomné pôsobenie magnetických polí, siločiary magnetického poľa, vznášanie magnetov, magnetické pole Zeme, magnetický motor, polarizácia, model elektroskopu. Sada pre skupinu 4 žiakov.
474,00 € Pridať
31. 1F200006A - Sada Solárne Elektrické obvody - žiacka súprava
Žiacka sada Solárne Elektrické obvody obsahuje: - štyri 56-dielne stavebnice elektrických obvodov s volmetrom a s napájaním aj zo solárneho článku; - štyri 45-dielne stavebnice elektrických obvodov s volmetrom/ampérmetrom a s napájaním aj z fotovoltaického článku.
603,00 € Pridať
32. 1F200022A - Elektrický prúd pre 9. ročník ZŠ - výučbová sada
Zostava pre výučbu elektického prúdu podľa učebnice F pre 9. ročník ZŠ obsahujúca aspoň: modul zdroja jednosmerného napätia U 3,5V s ochranou proti skratu, modul na skladanie U troch batérií, 2 ks modul s objímkou žiarovky E10, modul s odporom 150ohm, modul s odporom 100ohm, 2 ks univerzálny modul pre zapojenie odporu, žiarovky, pre meranie závislosti odporu od dĺžky vodiča alebo iné merania, modul so spínačom, modul s vypínačom, modul s cievkou, Fe-jadro, odporový drôt, týčový magnet a buzola na pozorovanie Oerstevdov jav, zostava pre vedenie prúdu v kvapalinách, voltov článok s LED diódou, V,A-meter s 3,5 miestnym displejom s automatickou voľbou rozsahu, 10 ks spojovacie vodiče, 4 ks žiaroviek, 4 ks batérií AA, 1 ks batéria 4,5 V, drôtenka, vodiče a nevodiče.
720,00 € Pridať
33. 1T200005A - Sada Základy elektrických obvodov

Sada poskytuje úvod do problematiky elektrických obvodov a magnetizmu. Pomocou funkčných dielov sady žiaci plnia cvičenia, a súčasne získavajú praktické poznatky z oblasti elektriny a elektrických obvodov. Sada obsahuje súbor cvičení s inštrukciami pre učiteľa, a doplňujúcimi informáciami o danej téme pre učiteľov. V sade sú obsiahnuté min. nasledovné témy: základy elektriny, jednoduché elektrické komponenty, jednoduché obvody, vodiče a izolanty, dvojcestné spínače, sériové a paralelné zapojenie, vlastnosti a vodivosť materiálov, magnetizmus, symboly, elektrické snímače. Sada pozostáva zo základnej dosky a samostatných blokov, ktoré je možné skladať do elektrických obvodov, bez nutnosti použitia prepojovacích káblov medzi jednotlivými blokmi. Sada je dodávaná v prehľadných úložných boxoch. Pre 2 žiakov.

834,00 € Pridať
34. 1F199013A - Sada pre optiku - učiteľ
Učiteľská optická sada obsahuje 28 komponentov a umožňuje prezentovať tieto experimenty: odraz a lom svetla (snellov zákon), totálny odraz, geometrická konštrukcia obrazu pomocou význačných lúčov, funkcia zdravého ľudského oka, chyby oka a korekcie, funkcia základných optických prístrojov, fotoaparát, ďalekohľad a pod. Zloženie súpravy: 15 ks optických komponentov magneticky fixovateľných (napr. sadu spojok a rozptyliek, optické hranoly, zrkadlo rovinné, vypuklé, duté, 3 ks svetelné člny, sadu RGB filtrov, difrakčá mriežka) sadu 7 ks laminovaných pracovných listov magnetických, formát A3 s popisom v slovenskom jazyku, manuál a zbierku 22 úloh v slovenskom jazyku, 1 ks magnetická tabuľa formátu A2 s opierkou, 1 ks zdroj 5 paralelných lúčov (1x 532 nm, 4x 635 nm) s elektronickým prepínaním lúčov, 3 ks samostatných čiarových laserov s možnosťou vzájomného prepojenia DC prepojovacími káblami, 5 lúčový zdroj aj samostatné čiarové lasery spĺňajú požiadavky na triedu bezpečnosti 2 podľa STN EN 60825-1:2008-06, k zdroju a k laserom je dodané vyhlásenie o zhode a protokol s reálne nameranými hodnotami výkonu jednotlivých lúčov, 1 ks napájací zdroj, 1x zdroj bieleho svetla integrovaný do zdroja paralelných lúčov, umožňujúci demonštrovať rozklad svetla po prechode hranolom.
1 212,00 € Pridať
35. 10121-0412 - ESU GON PLUS s mag. tab. - Geometrická optika názorne PLUS

Doplňujúca sada 15-tich optických modelov umožňuje demonštrovať ďalšie javy z geometrickej optiky. Prechod lúča trojbokým hranolom, maximálna deviácia, vzduchové šošovky, demonštrácia vlastností indexu lomu prostredia na vzduchových šošovkách, demonštrácia rôznych optických prístrojov, hranolových sústav. Laserový zdroj svetla nie je súčasťou súpravy. Magnetickú tabuľa o rozmeroch 60x45 cm sa dodáva s opierkou.

342,00 € Pridať
36. 1F200016A - Astronomická optická sada
Astronomická optická sada obsahuje: - vzdelávaciu súpravu, ktorá vysvetľuje princípy optických javov a prístrojov a zahŕňa min. 7 tém (ako vidí ľudské oko, pohľad na oblohu, spektrum elektromagnetického žiarenia, albedo, astronomické ďalekohľady, hľadanie exoplanét zákrytovou metódou a premenné hviezdy); obsahuje LED zdroj bieleho svetla, 5-lúčový laserový zdroj svetla (625nm), optické prvky (šošovky, zrkadlá a pod.), 14 pracovných výkresov, magnetickú tabuľu. Všetky optické prvky súpravy sú podlepené magnetickou fóliou a uložené v kufríku. - 3D model planetária mechanicky zobrazujúci vzťah medzi Slnkom, Zemou a Mesiacom. Experimenty: Deň a noc; Ročné obdobia; Pohyb slnka po oblohe; Tiene; Fázy Mesiaca; Zatmenie Mesiaca a Slnka; Používanie slnečných hodín; Lunárne mesiace. Rozmery planetária: dĺžka 65 cm, výška 25 cm.
1 008,00 € Pridať
37. 10121-3005 - Hartlov optický kruh + Laser line box, červený

Obľúbená pomôcka pre vysvetlenie zákonu odrazu a lomu svetla (Snellov zákon) pri prechode cez rôzne optické prostredia. Základom je otočný kruh s uhlovou stupnicou, na nej položený polkruh z priehľadného materiálu a čiarový zdroj svetla Laser Line Box. Vďaka úzkej čiare vytvorenej laserom sú uhly lomu aj odrazu dokonale viditeľné a experiment sa stáva jasným a jednoduchým na pochopenie. Namiesto polkruhu môžete použiť kyvetu ( nie je súčasťou ) a merať zmenu indexu lomu pri rôznych koncentráciách roztokov. Súprava obsahuje: kovovú základňu s rotujúcim kruhom a uhlovou stupnicou, polkruhový priehľadný optický modul, laser line box LB1/635 červený s výkonom 1mW, napájací zdroj.

252,00 € Pridať
38. 10121-0602 - Laserová optická súprava LOS1 s magnetickou tabuľou

Súprava je zložená z rôznych optických a mechanických prvkov. Je určená k výuke vlnovej optiky. Jej použitím sa dajú názorne demonštrovať javy ako interferencia, difrakcia a lineárna polarizácia svetla, rekonštrukcia hologramu. Dodáva sa v kufríku z plastu. Obsahuje: laser LOS/635 červený s výkonom 1 mW ( trieda lasera II) zabudovaný do regulovateľného držiaka lasera, 2 ks 100% zrkadiel uchytených v justovateľných držiakoch, polopriepustné zrkadlo v držiaku, matnicu v držiaku, tienidlo v držiaku, polarizačný filter v objimke, kolimačnú šošovku v objimke, sadu filtrov a difrakčných mriežok, hologram v držiaku, napájací zdroj a puzdro na batérie . Držiaky sú k tabuli fixované magneticky. Súčasťou súpravy je magnetická tabuľa s gumenými nožičkami a manuál.

519,00 € Pridať
39. 10121-1111 - Demonštračná súprava vláknovej optiky 2

Demonštračná súprava vláknovej optiky má naviac dva nové moduly ktoré rozšírili možnosti využitia základnej súpravy o prenos video signálu. Všetky položky aj experimenty zo základnej sady sú zachované : zisťovanie optického signálu analógovým prijímačom, Tyndallov experiment, prenos a zosilnenie zvuku - elektrický signál je zmenený do optického signálu, zosilnený, zmenený naspäť do elektrického signálu a prijatý reproduktorom, útlm na spojoch vlákien, meranie s použitím mechanických nastaviteľných držiakov, prenos signálu z generátora frekvencie, útlm spôsobený ohybom vlákna s použitím špeciálnych valcov, optické senzory na zistenie hladiny tekutín, prenosný snímač umožňujúci sledovať zmeny optických signálov medzi dvoma oddelenými koncami optických vlákien, (môže byť použitý ako počítadlo prechádzajúcich predmetov), prenos signálu zo zdroja frekvencie, meranie hmotnosti s využitím optického vlákna, prenos digitálneho signálu jedným smerom medzi dvoma počítačmi cez USB port pomocou optických vlákien.

810,00 € Pridať
40. 1F199014A - Sada na miešanie farieb
Učiteľská sada na demonštráciu miešania farieb a základných vlastností svetla a svetelných zdrojov pomocou LED diód. Obsah súpravy: 1x sada rôznych svetelných zdrojov integrovaných do jedného celku (štvorcový RGB displej obsahujúci 36 ks LED (3x12 ks) monofarebných diód, regulácia jednotlivých RGB farieb ťahovým potenciometrom, 1x klasická žiarovka, 1x neónová trubica), sada 5 ks farebných a difúznych filtrov, sada 10 ks žiackych spektroskopov, 1x bezpečné napájanie 12V DC, 1x zbierka úloh v slovenskom jazyku. Súprava umožňuje vykonanie týchto experimentov: aditívne a subtraktívne skladanie farieb, rozptyl svetla, rozklad svetla na spektrálne zložky rôzne spôsoby vytvárania bieleho svetla, spektrálne porovnanie rôznych zdrojov svetla pomocou spektroskopov.
864,00 € Pridať
41. 1F199027A - Sada žiackych optických súprav pre skupinu žiakov
Sada žiackych optických súprav pre skupinu žiakov obsahuje 2 sady po 19 komponentoch, pričom každá umožňuje vykonanie týchto experimentov: odraz a lom svetla (snellov zákon), totálny odraz, geometrická konštrukcia obrazu pomocou význačných lúčov, funkcia zdravého ľudského oka, chyby oka a korekcie, funkcia základných optických prístrojov, fotoaparát, ďalekohľad. Každá súprava obsahuje 11 ks modelov optických komponentov (napr. sadu spojok a rozptyliek, optický hranol, zrkadlo rovinné, vypuklé, duté, 3 ks svetelný čln, sadu RGB filtrov, sadu 8 ks laminovaných pracovných listov formát A3 s popisom v slovenskom jazyku, manuál, zbierku 22 úloh v slovenskom jazyku a 1 ks zdroj 3 paralelných lúčov (1 x 532 nm, 2 x 635 nm) s elektronickým prepínaním predvolených lúčových pozícií, 3 lúčový zdroj spĺňa požiadavky na triedu bezpečnosti 2 podľa STN EN 60825-1:2008-06, k zdroju je priložené vyhlásenie o zhode a protokol s reálne nameranými hodnotami výkonu jednotlivých lúčov, 1 ks napájací zdroj, 1x zdroj bieleho svetla integrovaný do zdroja paralelných lúčov, umožňujúci demonštrovať rozklad svetla po prechode hranolom. Sada pre skupinu 2- 4 žiakov.
1 152,00 € Pridať
42. 1F200017A - Sada Optická žiacka lavica
Súprava obsahuje všetky diely na základné experimenty s geometrickou optikou. Všetky komponenty sú uložené v praktickom kufri s penovou vložkou. Optická lavica z plastu je trojdielna a je umiestnená v kufri. Rozmery: 1100 mm (dĺžka opt. lavice), 320 x 430 x 115 mm (úložný kufrík). Hmotnosť: 1,9 kg. Obsah dodávky: 1 optická lavica z plastu, 3dielna, 1 LED zdroj svetla (3W) so sieťovým adaptérom, 5 plastových jazdcov, 4 držiaky šošoviek pre 40mm šošovky a diarámčeky a upínací krúžok, 1 držiak na optický hranol, 1 premietacie tienidlo s mriežkou x 150 mm), 6 plastových šošoviek d=40 mm (f=-200/-100/+50/+100/+150/+250 mm), 8 plastových prvkov d=40 mm (5 clôn s otvormi, 3 štrbiny ), 1 úložný kufrík s vložkou z peny.
516,00 € Pridať
43. 10121-0312 - 5-lúčový laser LG5/635 - elektronik, červené lúče, zdroj

LG5/635 - elektronik je zdrojom 5-tich paralelných lúčov. Jednosmerné roztiahnutie lúčov cylindrickou šošovkou umožnilo získať na tabuli dobre viditeľné čiarové zdroje svetla. Zvyšuje komfort výuky geometrickej optiky. Nepotrebuje clonku na zakrývanie lúčov. Pomocou tlačidla sa prepína do predvolených módov: všetky lúče (1,2,3,4,5) svietia, tri lúče (1,3,5) svietia, tri lúče (2,3,4) svietia, jeden lúč (3) svieti. V kombinácií so súpravami GON alebo GON+ dokážete jednoducho vysvetliť geometrickú optiku, základné optické javy a princípy fungovania optických prístrojov. Napájací zdroj a batériové puzdro sú v cene. Špecifikácia: Typ laseru - dióda, vlnová dĺžka - 635nm, výstupný výkon/trieda lasera - Pmax < 1mW / II, vzdialenosť lúčov - 18 mm, rozmery - 112 x 62 x 32 mm, napájanie - 3V DC / 300 mA

288,00 € Pridať
44. 10121-0312/LED - 5-lúčový laser LG5/635/LED - červ. lúče, biela LED, zdroj

LG5/635 - elektronik je zdrojom 5-tich paralelných lúčov a bieleho svetla. Jednosmerné roztiahnutie lúčov cylindrickou šošovkou umožnilo získať na tabuli dobre viditeľné čiarové zdroje svetla. Zvyšuje komfort výuky geometrickej optiky. Nepotrebuje clonku na zakrývanie lúčov. Pomocou tlačidla sa prepína do predvolených módov: všetky lúče (1,2,3,4,5) svietia, tri lúče (1,3,5) svietia, tri lúče (2,3,4) svietia, jeden lúč (3) svieti. Integrovaná LED slúži ako zdroj bieleho svetla pre demonštráciu rozkladu svetla. V kombinácií so súpravami GON alebo GON+ dokážete jednoducho vysvetliť geometrickú optiku, základné optické javy a princípy fungovania optických prístrojov. Napájací zdroj a batériové puzdro sú v cene. Špecifikácia: Typ laseru - dióda, vlnová dĺžka - 635nm, výstupný výkon/trieda lasera - Pmax < 1mW / II, vzdialenosť lúčov - 18 mm, rozmery - 112 x 62 x 32 mm, napájanie - 3V DC / 300 mA

316,80 € Pridať
45. 10121-0342 - DUO 5-lúčový laser LG5/635, 520 - elektronik, so zdrojom

DUO LG5/635,520 laser je zdrojom 5-tich paralelných lúčov a bieleho svetla. Jednosmerné roztiahnutie lúčov cylindrickou šošovkou umožnilo získať na tabuli dobre viditeľné čiarové zdroje svetla. Na zvýraznenie optickej osi je pre stredný lúč použitý zelený laser, ostatné lúče sú červené. Nepotrebuje clonku na zakrývanie lúčov. Pomocou tlačidla sa prepína do predvolených módov: všetky lúče (1,2,3,4,5) svietia, tri lúče (1,3,5) svietia, tri lúče (2,3,4) svietia, jeden lúč (3) svieti. V kombinácií so súpravami GON alebo GON+ dokážete jednoducho vysvetliť geometrickú optiku, základné optické javy a princípy fungovania optických prístrojov. Napájací zdroj je v cene. Špecifikácia: Typ laseru - dióda, vlnová dĺžka - 635/520 nm, výstupný výkon/trieda lasera - Pmax < 1mW / II, vzdialenosť lúčov - 18 mm, rozmery - 112 x 62 x 32 mm, napájanie - 3V DC / 300 mA

312,00 € Pridať
46. 10121-0502 - Laser line box LB1/635, červený, so zdrojom

Laser Line Box LB1/635 je jednolúčový zdroj červeného svetla. Jednosmerné roztiahnutie lúča cylindrickou šošovkou umožnilo získať čiarový zdroj svetla dobre viditeľný na tabuli. Spojením viacerých laserov pomocou priloženého prepojovacieho DC kábla si môžete vytvoriť viaclúčový zdroj. Súčasťou dodávky je puzdro na batérie (2x 1,5 V batérie veľkosti AA), prepojovací DC kábel a napájací zdroj. Špecifikácie: typ lasera - dióda, vlnová dĺžka - 635nm, výstupný výkon / trieda lasera - Pmax < 1mW / II, rozmery - 80 x 25 x 20 mm, Napájanie - 3V DC / 50 mA

117,60 € Pridať
47. 10121-0512 - Laser line box LB1/520, zelený, so zdrojom

Laser Line Box LB1/520 je jednolúčový zdroj zeleného svetla. Jednosmerné roztiahnutie lúča cylindrickou šošovkou umožnilo získať čiarový zdroj svetla dobre viditeľný na tabuli. Zelená čiara je viditeľná aj za extrémnych podmienok. Spojením viacerých laserov pomocou priloženého prepojovacieho DC kábla si môžete vytvoriť viaclúčový zdroj. Súčasťou dodávky je puzdro na batérie (2x 1,5 V batérie veľkosti AA), prepojovací DC kábel a napájací zdroj. Špecifikácie: typ lasera - dióda, vlnová dĺžka - 520 nm, výstupný výkon / trieda lasera - Pmax < 1mW / II, rozmery - 80 x 25 x 20 mm, Napájanie - 3V DC / 200 mA

184,80 € Pridať
48. 1F200014A - Sada Zvuk, Vlnenie vo vzduchu a Vlnostroje
Triedna sada Vlnenie obsahuje : - Kufríková súprava umožňujúca experimenty k téme Zákony akustiky: výška tónu a oscilačná frekvencia, vizualizácia zvukového vlnenia, prenos zvuku cez rozličné médiá, vzájomný vzťah dĺžky, napätia a hrúbky struny nástroja a ich účinok na výšku tónu (monochord), dizajnové charakteristiky niektorých hudobných nástrojoch, rozdielne vnímanie zvuku, dĺžka zvukových platní a ich účinok na výšku tónu (zvonkohra). Rozmery : 54 x 45 x 15cm. Obsahuje materiál pre 15 pracovných skupín. - Štyri oceľové špirálové pružiny (natiahnuteľné min. do 9 m, priemer max. 75 mm) na demonštráciu stojatých vĺn, šírenia a odrazu vĺn. - Štyri dlhé pružiny (natiahnuteľné min. do 9 m, priemer max. 18 mm) na demonštráciu šírenia pozdĺžnych a priečnych vĺn. - 1 ks kľukový vlnostroj na prezentáciu longitudinálnych a transverzálnych vĺn (24-vačkový excentrický hriadeľ, rozmer min. 400 x 100 x 300 mm). - 1 ks ručný vlnostroj šírenia mechanických vĺn, odrazov a interferencií s 2 držadlami na každom konci (36 spriahnutých kyvadiel s 72 zotrvačníkmi, rozmery 1250 x 300mm). - štyri frekvenčné hadice. - 1 ks rakety na skúmanie frekvenčného posunu zvuku pohybujúceho sa objektu.
2 028,00 € Pridať
49. 1F200015A - Sada Zvuk a Vlnenie v kvapalinách a pevných látkach
Sada Vlnenie v kvapalinách a kovoch obsahuje: - vlnovú nádrž s LED stroboskopom (3W) na demonštráciu vlnenia v kvapalinách na ploche min. 30x30 cm s meniteľnou amplitúdou a frekvenciou 0-50Hz. - prístroj na zobrazenie Chladniho obrazcov na kovovej platni vrátane podstavca a externého vibračného generátora.
1 404,00 € Pridať
50. 1F200021A - Akustická rezonančná sada
Akustická rezonančná sada obsahuje : - 8-dielnu sadu krištáľových ladičiek (4. oktáva/ 432Hz) s dvomi sklenenými paličkami v odolnom kovovom kufríku; - tablet s 10palcovým displayom; - softvér na analýzu akustických frekvencií.
894,00 € Pridať
51. 1F199005A - Laboratórne podnosy
Sada laboratórnych podnosov pre učiteľa - jeden podnos v rozmere 400x300x40 mm a druhý podnos s rozmerom 250x250x40 mm, s teplotnou odolnosťou do 50°C a chemickou odolnosťou pre materiály PS.
48,00 € Pridať
52. 1F200010C - Ochranné prostriedky pre učiteľa - Fyzika
Sada ochranných prostriedkov pre učiteľa obsahuje: 1x ochranné polykarbonátové pracovné okuliare; 1x ochranný pracovný štít; 1x ochranný pracovný plášť, veľkosť podľa požiadavky S-XXL, 1x ochranné nitrilové rukavice, veľkosť podľa požiadavky S-XL, 100 ks/bal. a 1x ochranné rukavice, veľkosť podľa požiadavky S-L, 1 ks/bal.
120,00 € Pridať
53. 1F200013C - Ochranné prostriedky pre žiakov - Fyzika
Sada ochranných pomôcok pre skupinu 16 žiakov obsahuje: 24x ochranných polykarbonátových pracovných okuliarov, 16x ochranných pracovných plášťov, veľkosť podľa požiadavky S-XXL, 5x ochranné nitrilové rukavice, veľkosť podľa požiadavky S-XL, 100 ks/bal.
1 068,00 € Pridať
54. 1F200011B - Sada pre experimenty na fyziku - učiteľ
Spotrebný materiál pre učiteľa - učebňa fyziky: základná sada laboratórneho skla pre učebňu fyziky v zložení: Valec odmerný vysoký,B, biela grad.,100ml - 6ks, Kadička nízka s výlevkou 250ml - 6ks, Kadička vysoká s výlevkou,1000ml - 6ks, Striekačka 20 ml, jednorázová - 6ks, Skúmavka s guľ. dnom,VO,12/1,0x100mm - 6ks, Hadice PVC 25 / 30mm, bal.1m - 6ks, Zátka gumová kónická 12/8x20mm - 2ks, Hadice PVC 03 / 05mm, bal.1m - 6ks, Tlačka hadicová Mohrova - 6ks, základné chemikálie pre učebňu fyziky- 100g hliník práškový, 100g železo práškové, 1 kg kys. citronová, digitálna váha do 2000g a teplomer v rozsahu -10°C do +110°C.
432,00 € Pridať
55. 1F200012C - Sada pre experimenty na fyziku - žiaci
Sada spotrebného materiálu pre skupinu 10 žiakov - učebňa fyziky obsahuje: základná sada laboratórneho skla pre učebňu fyziky v zložení: Valec odmerný vysoký,B, biela grad.,100ml - 5ks, Kadička nízka s výlevkou 250ml - 5ks, Kadička vysoká s výlevkou,1000ml - 5ks, Striekačka 20 ml, jednorázová - 5ks, Skúmavka s guľ. dnom,VO,12/1,0x100mm - 5ks, Hadice PVC 25 / 30mm, bal.1m - 5ks, Zátka gumová kónická 12/8x20mm - 5ks, Hadice PVC 03 / 05mm, bal.1m - 5ks, Tlačka hadicová Mohrova - 5ks, základné chemikálie pre učebňu fyziky- 500g hliník práškový, 500g železo práškové, 1 kg kys. citronová a 5x teplomer v rozsahu -10°C do +110°C.
456,00 € Pridať
56. 1B200023C - Lekárnička uzamykateľná s poličkami s náplňou štandard
Lekárnička veľká drevená závesná s rozmermi : 400 x 330 x 130 mm. Obsah lekárničky: Dezinfekčný roztok s rozprašovačom, Ajatin 1, Gáza hydrofilná skladaná, sterilná 7,5 x 7,5 cm / 5 ks, Obväz hydrofilný, sterilný 6 cm x 5 m, Obväz hydrofilný, sterilný 10 cm x 5 m, Obväz hotový s 1 vankúšikom, 2 ks, Obväz hotový s 2 vankúšikmi, 2 ks, Obväz pružne elastický 6 cm x 4 m, Obväz pružne elastický 10 cm x 4 m, Obväz gumový škrtiaci 40 mm x 700 mm, Šatka trojrohá z netkaného textilu, 96 x 96 x 136 cm, Náplasť hladká 2,5 cm x 5 m, Náplasť s vankúšikom 4 cm x 8 cm, 6 ks, Náplasť s vankúšikom 2 x 8 mm, 8 ks, Vata obväzová skladaná 50 g, Tampóny s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, 2 ks, Resuscitačné rúško s ventilom 1ks, Izotermická fólia 1500 x 2000 mm/ 1400 x 2200 mm, Rukavice gumové jednorázové, pár, Rúško z PVC, 20 x 20 cm, hrúbka 05 mm, Utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, Nožnice nehrdzavejúce, CE ( DIN 13164 ), dĺžka 15 cm, Zatváracie špendlíky 40 mm, 4 ks, Teplomer digitálny v púzdre, Pinzeta, nerez, Krieda biela, označenie nehody, Karta prvej pomoci.
84,00 € Pridať
57. 10121-1103 - Leštiaca sada s optickými vláknami
Sada plastových optických vlákien POV (neobaľovaných, dĺžky 2,3,5 m a obaľovaného vlákna s priemerom 2 mm, jadro 1 mm) a leštiacich fólií vhodná na použitie k Demonštračnej súprave vláknovej optiky ako náhradná sada. Možno ju však použiť aj samostatne na rôzne experimenty z vláknovej optiky nesúvisiace s demonštračnou súpravou vláknovej optiky.
69,60 € Pridať
58. 1F200028A - AKTIVITY v pracovných listoch Fyzika pre gymnáziá a SOŠ. ŠKOLSKÁ LICENCIA
Balík digitálnych publikácií AKTIVITY v pracovných listoch pre gymnáziá a SOŠ ŠKOLSKÁ LICENCIA PLUS. Škola získa prístup k digitálnemu obsahu balíka 6 okruhov fyziky: Sila a pohyb, Vlastnosti kvapalín a plynov, Magnetizmus, Elektrina, Periodické deje, EM žiarenie a častice mikrosveta. Trvalá licencia, určená pre žiakov a učiteľov fyziky - škola má nárok na toľko LICENČNÝCH KÓDOV, koľko je v škole ŽIAKOV a UČITEĽOV fyziky. Licencie sa doručujú na školu elektronicky, aktivujú sa cez internet a sú viazané na konkrétnu hardvérovú konfiguráciu počítača.
2 928,00 € Pridať
59. 1T200006A - Sada na demonštráciu princípov smart domácnosti

Sada na demonštráciu princípov smart domácnosti predstavuje vizuálnu pomôcku pre ukážku princípov fungovania inteligentných zariadení v domácnosti. Žiaci si sériou pokusov vyskúšajú, ako funguje automatické zapínanie svetiel pomocou svetelných snímačov, ako napr. reagujú automatické rolety na tmu alebo svetlo, ako je možné, že dom alebo byt sa vie sám vykurovať. Sada pozostáva z hlavného panelu, na ktorom sú inštalované všetky akčné členy aj s popisom, ovládacieho zariadenia s dotykovou obrazovkou s uhlopriečkou min. 8", súčasťou je zbierka úloh pre študentov s širším opisom jednotlivých úloh pre učiteľa.

4 656,00 € Pridať
60. 400-22-0001 - Výučbový panel pre svetelné a zásuvkové obvody
Prenosná zostava pomôcok pre výuku merania v svetelných a zásuvkových obvodoch s napätím 230 V -Ukážka jednoduchých jednofázových obvodov so zapojením prúdového chrániča, ističov, vypínačov, zásuviek, svetiel, časového osvetlenia -Napájanie 230V
1 368,00 € Pridať
61. 400-22-0002 - Výučbový panel jednofázovej inštalácie bytu
Prenosná zostava pomôcok pre výuku merania v jednofázovej inštalácii bytu -Ukážka jednofázovej inštalácie bytu so zapojením elektromera, prúdových chráničov a ističov pre rôzne okruhy (svetlá a zásuvky), zásuviek, svetiel -Napájanie 230V
1 752,00 € Pridať
62. 400-22-0003 - Výučbový panel inteligentnej inštalácie KNX
Prenosná zostava pomôcok pre výuku merania v inteligentnej inštalácii - systém KNX -Ukážka inteligentnej inštalácie budov prostredníctvom zbernice KNX -vstupno / výstupné moduly so zapojenými vzorovými prvkami -možnosť vlastného zapojenia prvkov -Napájanie 230V
3 900,00 € Pridať
63. 400-22-0004 - Výučbový panel inteligentnej inštalácie TAPHOME
Prenosná zostava pomôcok pre výuku merania v inteligentnej inštalácii - systém Taphome -Ukážka inteligentnej inštalácie domácnosti pomocou systému TAPHOME (Slovensky výrobca) -vstupno / výstupné moduly so zapojenými vzorovými prvkami -možnosť vlastného zapojenia prvkov -LAN pripojenie, programovanie pomocou Mobilného telefónu alebo Tabletu -Napájanie 230V
4 008,00 € Pridať
64. 400-22-0005 - Výučbový panel inteligentnej inštalácie PLC
Prenosná zostava pomôcok pre výuku merania v automatizačných obvodoch s PLC -Ukážka zapojenia PLC Siemens LOGO -vstupno / výstupné moduly so zapojenými vzorovými prvkami -možnosť vlastného zapojenia prvkov -Software s licenciou pre programovanie a ovládanie PLC -Napájanie 230V
1 368,00 € Pridať
65. 400-22-0006 - Výučbový panel jednofázového asynchrónneho elektromotora
Prenosná zostava pomôcok pre výuku merania v obvode s jednofázovým asynchrónnym elektromotorom -Panel pre napájanie 1F AC motora, motor -Ukážka zapojenia ovládania motora stykačom pomocou tlačidiel a pomocného kontaktu stykača -Napájanie 230V
1 656,00 € Pridať
66. 400-22-0007 - Výučbový panel DC elektromotora
Prenosná zostava pomôcok pre výuku merania v obvode s jednosmerným elektromotorom -Ukážka zapojenia jednosmerného motora s možnosťou zmeny otáčania pomocou tlačidiel a pomocných kontaktov stykača -Napájanie 230V
1 368,00 € Pridať
67. 400-22-0008 - Výučbový panel 3-fáz. asynchr. elektromotora s reverz. Y/D
Prenosná zostava pre výučbu merania v obvode s trojfázovým asynchrónnym elektromotorom -Ukážka zapojenia 3F motora možnosťou zmeny otáčania pomocou tlačidiel a pomocných kontaktov stykača, prepínanie Y/D -Napájanie 400V
2 628,00 € Pridať