(pre zväčšenie vizualizácie kliknite na obrázok)

Učebňa robotiky predstavuje unikátny prístup k výučbe základov programovania a robotiky už pre žiakov prvého stupňa. Je navrhnutá tak, aby bola využiteľná počas celej dĺžky štúdia. Pozostáva z flexibilného nábytku, ktorý je možné rozostaviť podľa aktuálnej potreby, a tiež špeciálnych stolov na programovateľné sady, ktoré majú vyvýšené okraje, takže už sa v triede nikdy nestratia žiadne diely programovateľných stavebníc. Učiteľ ma na výber máte možnosť pylónovej tabule so zabudovaným dotykovým displejom, alebo klasickú krídlovú tabuľu s interaktívnym projektorom. Pre túto miestnosť odporúčame kombinovať prácu na notebookoch s prácou na tabletoch, keďže všetky programovateľné sady sú využiteľné na oboch zariadeniach. Tablety a notebooky sú navrhované na 1ks pre každého žiaka, rovnako aj robotické stavebnice.