1. 1EN200002A - Sada na vodíkový pohon - vyrob si vlastné autíčko

Sada na vodíkový pohon obsahuje všetky súčiastky, ktoré sú potrebné na výrobu autíčka poháňaného pomocou vodíkového palivového článku. Prostredníctvom sady študenti získavajú zručnosti v oblasti ekológie, využívania alternatívnych zdrojov energie, vplyvu ľudského správania na životné prostredie, ale tiež základy fyzikálnych zákonov, elektriny, či chemických procesov. Sada obsahuje min. 8 palivových článkov, 8 sád hadičiek, 8ks kompletný podvozok s šasi, kolesami a montážnym materiálom, 8 striekačiek o objeme min. 4ml, 16 striekačiek o objeme min. 18ml, vhodné na skladovanie vodíka a kyslíka, 8 LED kontroliek so základnou doskou, 8 sád káblov krokodíl/banánik, 8ks prepojovacie káble, 8 balení batérií, 8 motorov s min. výstupným napätím 0,6V, 8 prevodoviek, 16 tlakových valcov, 16 plastových držiakov, 16 ochranných obalov na palivové články. Sada je zabalená v ochrannom boxe.

1 242,00 € Pridať
2. 1B199016A - Pozorovanie planktónu
Sada pre obsahový štandard Stavba a funkcie štruktúr, orgánov a orgánových sústav organizmov: súbor planktónových sietí obsahuje 6 ks rôznych komponentov (sieť s rúčkou dlhou 50cm, lupa, nádoba na pozorovanie, štetec, pinzeta, špionážne zrkadlo). Materiál: odolný plast vhodný pre školské prostredie.
90,00 € Pridať
3. 1B199017A - Kľúče na určovanie
Sada pre obsahový štandard Stavba a funkcie štruktúr, orgánov a orgánových sústav organizmov. Základná súprava kľúčov na určovanie biologických druhov - rastlín, zvierat a nerastov v prenosnom kufríku s popruhom.
228,00 € Pridať
4. 1B199026A - Ekologická sada s príslušenstvom
Ekologická sada obsahuje materiál na rozbor vody a pôdy a na meranie najdôležitejších látok, ktoré ovplyvňujú naše životné prostredie. Obal kufríka je pevný a vodotesný. Kufrík obsahuje: 80 stranový návod na použitie s farebnými ilustráciami, tabuľkami a podrobný preklad v slovenskom jazyku, sadu s roztokmi na 59 experimentov od pH 3 do pH 9; amónium 0,05 – 10 mg/l; dusitan 0,02 – 1,0 mg/l; dusičnan 10 – 80 mg/l; fosfát 0,5 – 6 mg/l, extrakčné tekutiny na analýzu pôdy, experimenty s dusičnanom, fosfátom a amóniom, kartu s farbami na porovnanie nameraných hodnôt, filtračnú trojnožku, vreckové zväčšovacie sklíčko s 2- a 4-násobným zväčšením, špeciálny nástroj na mikroorganizmy, vodeodolnú podložku na biologické experimenty, pomôcky ako sklíčka na vzorky, filtračný papier, laboratórne fľaše so širokým otvorom a kadičky, hárok veľkosti A2 na zapisovanie výsledkov meraní. Súčasťou sady je videomanuál pre prácu s ekologickým kufríkom. Táto sada je určená pre obsahový štandard Klasifikácia chemických reakcií.
558,00 € Pridať
5. 1B199052A - Školský mikroskop žiacky s príslušenstvom

Žiacky monokulárny mikroskop s maximálnym zväčšením 400x a minimálne s revolverovou hlavicou s tromi achromatickými objektívmi so zväčšením 4x, 10x, 40x, širokouhlým okulárom WF 10x, s hrubým doostrovaním, spodným osvetlením, napájaním 230V (AC ) s výstupom 5V(DC)/800 mA, s možnosťou napájania aj cez solárny článok, ktorý má byť súčasťou dodávky. Minimálne požadované príslušenstvo k mikroskopu: 5 ks biologických stabilných preparátov, 1 ks farbiaca tekutina min. 0,02 ml, 1 hárok čistiacich obrúskov, sada podložných a krycích sklíčok, pipeta, pinzeta, skúmavka.

318,00 € Pridať
6. 1B200008B - Pozorovanie hmyzu v prírode - triedna sada
Obsah triednej sady na pozorovanie hmyzu v prírode: Kufríková sada 24 lúp na pozorovanie prírody s dvojnásobným zväčšením, možnosťou pripojenia nádobky s otvormi na vetranie, s priemerom 50 mm na pozorovanie drobného hmyzu, rastlín a hornín. 4 lapače hmyzu s rukoväťou a posuvným mechanizmom. 2 sieťky na chytanie hmyzu. 4 nádoby na počúvanie zvukov hmyzu, okuliare simulujúce ako vidí hmyz, ekosystém Lesné mravenisko.
528,00 € Pridať
7. 1B200013A - Prístrojová sada na pozorovanie fotosyntézy
Sada určená pre obsahový štandard Životné procesy rastlín a živočíchov na pozorovanie procesu fotosyntézy, napríklad vo vodných rastlinách. Prístrojová sada na pozorovanie fotosyntézy obsahuje : - Súpravu na zachytávanie kyslíka produkovaného vodnými rastlinami do skúmaviek, ktorá skúma ako fotosyntéza závisí od intenzity svetla a jeho vlnovej dĺžky, obsahu CO2 vo vode, teploty vody a rôznych ďalších parametrov. Súprava obsahuje: kadička 1L, lievik, 2 gumené zátky, 4 zberné nádobky, 4 farebné filtre (modrý, žltý, červený, zelený), 4 šedé filtre, digitálny manuál. - Súpravu na bezdrôtové meranie kyslíka O2 rozpusteného vo vode vyprodukovaného vodnými rastlinami (elodea). Súprava obsahuje : dvojitá vonkajšia a vnútorná akrylová komora, vrchnák s otvormi, bezdrôtový senzor rozpusteného kyslíka vo vode a zdroj infračerveného svetla.
1 740,00 € Pridať
8. 1B200015A - Botanika v praxi - sada na pozorovanie rastlín
Sada určená pre obsahový štandard Stavba a funkcie štruktúr, orgánov a orgánových sústav organizmov na pozorovanie rastlín obsahuje : Priehľadná pestovateľská nádoba na zeminu, (rozmer 30 x 19 x 4 cm); 4ks miniskleník s vetracími otvormi (rozmer 37x23x18 cm); Drevený lis na rastliny s upínacím valcom (rozmer rozmer 25x40 cm); 4ks drevený lis na rastliny s upínacou skrutkou (rozmer 18x18 cm); 4ks stolová asferická lupa s pinzetou (priemer lupy min. 24 mm, 8-násobné zväčšenie, dĺžka pinzety min. 110mm); Akrylátový model žilnatiny listov rastlín (rozmer min. 164x78x18 mm); 5 Akrylátových modelov znázorňujúcich vývoj poľnohospodárskych a technických plodín od semienka (bavlna, fazuľa, hrach, pšenica, kukurica, rozmer min. 135 x 78 x 18 mm); 2 modely štruktúry stonky jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových rastlín (40-násobné zvôčšenie); 12 magnetov (rozmer každého max.20x20 cm) znázorňujúcich životný cyklus rôznych rastlín.
750,00 € Pridať
9. 1B200022A - Solárny mikroskop
Monokulárny mikroskop s max. zväčšením 400 x, revolverová hlavica s troma achromatickými objektívmi so zväčšením 4x, 10x, 40x, štandardný širokouhlý okulár WF 10x, hrubé doostrovanie, spodné osvetlenie, napájané solárnym článkom.
252,00 € Pridať
10. 1D200086C - Stojan na bicykle 4 pozície
Jednostanný stojan na bicykle. Materiál pozinkovaný kov.
1 608,00 € Pridať
11. 1D200087C - Stojan na bicykle 8 pozícií
Obojstranný stojan na bicykle. Materiál pozinkovaný kov.
2 040,00 € Pridať
12. 1D200088C - Stojan na bicykle 4 pozície, jednostranný
Jednostranný stojan na bicykle s dvojbodovým uzamykaním. Materiál pozinkovaný kov.
988,30 € Pridať
13. 1D200089C - Stojan na bicykle 8 pozícií, obojstranný
Obojstranný stojan na bicykle s dvojbodovým uzamykaním. Materiál pozinkovaný kov.
1 544,71 € Pridať
14. 1EN200001A - SW enviro, ekológia a životné prostredie + zbierka aktivít
Sada je určená pre obsahový štandard Možnosti zachovania a obnovy biodiverzity a ekosystémových služieb. Určená aj na vyučovanie iných predmetov v rámci prierezových tém, a ako inšpirácia na projektové vyučovanie a na rozvoj kritického myslenia sada obsahuje : - Zbierka aktivít z environmentálnej výchovy, školská licencia pre učiteľov s min. 18 aktivitami (kvalita ovzdušia, skleníkové plyny, uhlíková stopa, obnoviteľné zdroje energie, výkon a práca, fosílne palivá, bioply, plasty, energia v potravinách a ďalšie). - Program s min. 21 základnými kapitolami : Les, Pole, Vodné zdroje, Ľudské sídla, Kultúrna krajina, Voda, Ovzdušie, Pôda, Ekosystémy, Energia, Prírodné zdroje, Poľnohospodárstvo a doprava, Priemysel a životné prostredie, Odpady, Ochrana prírody, Krajina, Zapojenie verejnosti do riešenia problémov, Naša obec, Náš životný štýl, Aktuálny ekologický problém, Prostredie a zdravie, Nerovnomernosť života na zemi. Školská licencia pre učiteľov a inštalačné CD obsahuje ilustrované texty, spojovačky, krížovky, testy, výkladové slovníčky pojmov a návody k simulačným hrám.
468,00 € Pridať
15. 1EN200003A - Triedna sada nástenných enviro tabúľ
Sada je určená pre obsahový štandard Možnosti zachovania a obnovy biodiverzity a ekosystémových služieb. Súbor 3 obrazov na Enviromentálnu výchovu v slovenskom jazyku, s rozmerom 110 x 140 cm, laminované so závesnými lištami a s háčikmi na zavesenie vrátane 16 ks tabuliek A4 pre žiakov z každej témy (obsiahnuté témy: Čistá voda - základ života, Odpad nemusí byť odpad, Vzduch a znečistené ovzdušie).
360,00 € Pridať
16. 1EN200004A - Sada na skúmanie vplyvu vonk. prostredia na rastliny

Pomocou sady na skúmanie vplyvu svetla a vody na rastliny môžu študenti pozorovať, ako vplýva svetlo a vlhkosť prostredia na rast zeleniny a byliniek. Študenti využívajú semená jedlých byliniek a zeleniny, v priebehu času môžu pozorovať rast v prirodzenom prostredí, a zároveň špeciálnom inkubátore. Študenti pozorujú rozdiely v rýchlosti rastu, a tiež v kvalitu výsledného produktu. Sada umožňuje rast zeleniny do štádia tzv. mikrozeleniny - klíčky, ale tiež bežne používané domáce bylinky. Tieto subjekty výskumu predstavujú chutné a zdravé ingrediencie, ktoré môžu študenti za odmenu konzumovať. Sada obsahuje: - 5 sád na prirodzený rast zeleniny v zložení - min. 8 kvetináčov jednotlivých rastliniek, vzorky semien (bylinky, šalát, mikrozelenina) min. 8 rôznych druhov, substrát, nožnice na bylinky, rozprašovač - 5 sád inteligentných kvetináčov v zložení - Inteligentný kvetináč, zabudované osvetlenie s časovačom, automatické zavlažovanie, možnosť pestovať min. 5 rôznych druhov súčasne, min. 2 veľkosti nastavenia výšky kvetináča; Sada mikrozelenín (min. 5 rôznych druhov), substrát na pestovanie vlastných rastlín (min. 20 ), prírodné hnojivo min. 150g

3 168,00 € Pridať
17. 1EN200005A - Ekologický programovateľný skleník
Sada je určená pre obsahový štandard Interakcie v ekosystéme na pozorovanie rastu rastlín na navrhnutie, stavbu, programovanie a štúdium a vplyv mikroklimatických podmienok na rast rastlín. Aktivity, ktoré máte možnosť ovplyvniť svojou činnosťou: Naprogramovanie a kontrola imitácie slnečného dňa, ochladzovania mikrosystému, zavlažovania, cirkulácie vody v systéme. Súprava umožňuje študovať desiatky interakcií medzi rastlinami a environmentálnymi faktormi a blockly programovanie na zber údajov. Obsah súpravy : Softvér SPARKvue ako jednoužívateľská licencia na jednoduchý zber, analýzu a zdieľanie údajov na každej platforme. 1x špeciálna ekologická nádoba s objemom min 4,2 litra, senzor na prenos dát do ovládacej jednotky (viacúčelové zariadenie, ktoré meria intenzitu svetla, vlhkosť vzduchu, vonkajšiu teplotu a vlhkosť pôdy v systéme), 1x USB ventilátor na riadené ochladzovanie systému, 1x USB vodnú pumpu na riadené zavlažovanie systému, 1x programovateľné osvetlenie riadené osvetlenie systému, 1x modul napájania, 1x súprava príslušenstva (konektory, zátky a hadičky s 3-cestnými koncami na kvapkanie a riadením prietoku) 1 x Bluetooth ovládacia jednotka s akcelerometrom - riadiace centrum na programovanie aktivít.
1 848,00 € Pridať
18. 1EN200006A - Sada Ochrana vodných zdrojov
Sada je určená pre obsahový štandard Ekológia - ochrana prírody a obsahuje : - 1 x model rieky na znázornenie tvorby usadenín a erózie riečneho koryta (celkový rozmer 1100 x 250 x 300 mm) - 1 x model hladiny podzemnej vody na simuláciu modelu studne, rieky a ich kontaminácie (rozmer modelu 450mm x 250mm x 250mm, obsahuje 6 polkruhových nerezových modelov studne, gumenú hadicu na regulovaný prívod vody a Mohrova hadicová tlačka, podkladovú plastovú sieťku, pH senzor O8 x 76 mm s rozlíšením +/- 0,2 pH, decinormálna sóda; piesok a štrk nie sú súčasť dodávky) - 1 x model vodárne (celkový rozmer 600mm x 400mm, viaceré nádržky znázorňujú jednotlivé etapy čistenia vody) - 5 x model filtrácie vody (celkový rozmer 100 x 100 x 265 mm; obsahuje 3 stohovateľné filtračné nádoby, 1 zbernú nádobu s vrchnákom, filtračný materiál pre 5 skupín - štrk 2 x 230g, jemný piesok 2 x 200 g, aktívne uhlie 2 x 65g, 2 balenia po 100 ks filtračných papierov priemeru 100mm). - 1 x súprava na čistenie vody na experimenty, ktoré typy pôdy prepúšťajú alebo zadržiavajú vodu, znečistenie vody a vplyv na prírodu, princíp spojených nádob (rozmery balenia: 54 x 45 x 15cm, obsahuje materiál pre 15 pracovných skupín).
2 280,00 € Pridať
19. 1EN200007A - Sada Ochrana pôdy
Sada je určená pre obsahový štandard Ekológia - ochrana prírody a obsahuje : - 1 x súprava na analýzu pôdy v kufríku, ktorá umožňuje analyzovať hlavné parametre pôdy (fertilitu, štruktúru, typ pôdy a kontamináciu) - 1 x kufrík so sadou činidiel na analýzu pôdy (obsahuje všetky reagencie a príslušenstvo na prípravu extrakčných roztokov a stanovenie štruktúry pôdy, a vykonanie min. 60 testov s každým z činidiel na zistenie obsahu fosfátov (0,05-1,00 mg/l), draslíku (2-15 mg/l), amónia (0-400 mg/l), dusičnanov (0-500 mg/l), pH (2-9) a dusitanov (0-80 mg/l)) - 1 x geologické kladivo s držiakom na opasok a lupa 10x s priemerom 20mm - 1 x Sada na odber vzoriek (100 ks nádobiek (cca 60ml) integrovaných s naberacou lopatkou vo viečku).
2 040,00 € Pridať
20. 1EN200008A - Sada Kvalita ovzdušia
Sada je určená pre obsahový štandard Ekológia - ochrana prírody a obsahuje: - 1 x súprava na analýzu ovzdušia v kufríku umožňuje analyzovať účinky znečištenia vzduchu a fyzikálne vlastnosti (obsahuje laboratórne vybavenie ako Odmerný valec 100ml, Erlenmeyerova banka 100ml, kadička 250ml, sklenené trubice tvaru L 70x175 mm/70x70 mm, Petriho miska, 6 kvapátok, odmerná pipeta 10ml, špachtľa, gumená zátka s dvomi otvormi, 5x filtračný papier 42x32cm, hadička, lievik 100mm, aneroidný barometer, vlhkomer, nástenný teplomer -30..50°C, čerpadlo 12 L/hod., sada činidiel) - meracia Bluetooth stanica, ktorá farebne vizuálne indikuje kvalitu ovzdušia a priebežne v intervale päť minút meria znečisťujúce organické látky, vlhkosť s presnoťou 1%, teplotu s presnosťou 0.1°C, CO2 (400–5000 ppm), tlak s presnosťou 0.15hPa a závažné karcinogénne látky (radón).
966,00 € Pridať
21. 1EN200009A - Sada Interakcie rastlinného a živočíšneho ekosystému
Triedna sada pre obsahový štandard Interakcie v ekosystéme obsahuje : - 2 kufríky s nádobami na klíčenie rastlín a pozorovanie hmyzu, ktorý umožňuje nasledujúce experimenty : Klíčenie a rast rastlín, geotropizmus koreňov a výhonkov, fototropizmus listov a stebiel, vývoj od kvetu k plodu, význam rôznych faktorov pre rast rastlín, ako je voda, pôda, vzduch, teplo, svetlo a znečistenie vody, reakcie na svetelné a dotykové podnety, transpirácia v rastlinách, pozorovanie správania malých rýb a hmyzu. Určené pre 24 pracovných skupín; rozmer kufríka 54 x 45 x 15 cm. - 8 parenísk/miniskleníkov pre dvojice žiakov, rozmer miniskleníka 37x23x18 cm. Materiál plast, 2 vetracie otvory. - 8 ekosystémov Lesné mravenisko pre dvojice žiakov, (kontajner naplnený gélom na chytanie mravcov, drevená palička, semená tropických rastlín). - 24 pozorovacích nádobiek na hmyz a 8 lapačov pre dvojice žiakov na odchyt drobného hmyzu.
1 620,00 € Pridať
22. 1EN200010A - Sada Mapovanie ekosystému
Triedna sada pre obsahový štandard Možnosti zachovania a obnovy biodiverzity a ekosystémových služieb - Mapovanie ekosystémov obsahuje: - fotopascu so zabudovaným solárnym panelom 4400 mAh a WIFI pripojením; TFT Obrazovka 2" IPS 320x240(RGB); zorný uhol 60°; zorná vzdialenosť 20m; formát súborov Fotka: JPEG / video:MPEG-4; rozmery 143x107x95mm. - 8 ďalekohľadov pre dvojice žiakov so zväčšením/priemerom 8-17x25 a zorným poľom do 80m, futuristický dizajn, ramenný popruh, hmotnosť 300g - 8 mikroskopov s napájaním na batérie, so zväčšením 640 ×, vstavaným spodným LED osvetlením a 8 sád mikroskopických preparátov s témou Živé organizmy a znečistené životné prostredie (každá obsahuje min. 10 ks preparátov) pre dvojice žiakov; - 8 žiackých lúp s osvetlením pre dvojice žiakov, zväčšenie max. 5x, priemer bifokálnej šošovky 50mm.
1 794,00 € Pridať
23. 1EN200011A - Sada Kolobeh látok v ekosystéme
Triedna sada na modelovanie kolobehu látok (vody, uhlíka, dusíka) v prírode obsahuje: - simulátor uzavretého kolobehu vody na demonštráciu vyparovania a kondenzácie vodných pár, vodných zrážok a putovanie vody v rieke vlievajúcej sa do mora, rozmery: 21 x 31 x 12cm; súčasťou je IR zdroj svetla ako model Slnka; - model kolobehu vody na magnetickú tabuľu (obsahuje 6ks symboly / krajina - 57,5 x 37,9cm, voda - 57,4 x 15,8cm, slnko - 22cm, 3 mraky - 22,7 x 15,7cm, dážď a sneh - 18,5 x 9,2cm, 5ks šípka / 10,6 x 22,3 cm, 14ks textová karta / slovenčina / 15cm x 8,5cm x 4cm) - súprava na pozorovanie kolobehu uhlíka v prírode : funkčný model fotosyntézy vo vodných rastlinách v závislosti od intenzity svetla. Obsahuje: 5 nádob, štrbinový kryt, ktorý filtruje intenzitu dopadajúceho svetla po 25% a bezdrôtový senzor rozpusteného kyslíka vo vode (0..20 mg/l). Súčasťou je aj výučbový softvérový balík 3D interaktívnych modelov na porozumenie kolobehu uhlíka a dusíka v prírode. Používateľská učiteľská licencia umožňuje učiteľovi plný prístup k interaktívnemu obsahu a vzdelávacím aplikáciám vďaka funkcii prihlásenia na rôznych zariadeniach (počítači, interaktívnej tabuli, notebooku, tablete alebo mobile) pomocou používateľského mena a hesla.
2 268,00 € Pridať
24. 1EN200012A - Sada bezdrôtových senzorov PASCO na Environmentálnu výchovu
Sada bezdrôtových senzorov na Environmentálnu výchovu obsahuje vzájomne kompatibilné bezdrôtové senzory : vodivosti, senzor teploty, pH senzor, CO2 (0-100 000ppm), meteorologický senzor s GPS (zaznamenáva tieto parametre: Teplota okolia, Barometrický tlak, Rýchlosť vetra, Smer vetra, Relatívna vlhkosť, Absolútna vlhkosť, Rosný bod, Pocitová teplota, Index tepelnej záťaže, Okolité osvetlenie (lux), UV index, Žiarenie, Zemepisná šírka, Zemepisná dĺžka, Nadmorská výška, Rýchlosť, Magnetický smer, Zemepisný smer) , príslušenstvo k anemometru, USB Bluetooth adaptér na pripojenie senzorom k počítačom. Sada je určená pre obsahový štandard Možnosti zachovania a obnovy biodiverzity a ekosystémových služieb. Súčasťou je aj softvér SPARKvue ako učiteľská single licencia na zber, analýzu a zdieľanie údajov na každej platforme.
1 800,00 € Pridať
25. 1EN200013A - Sada Nakladanie s odpadmi
Triedna sada pre obsahový štandard Dôsledky narušenia biotickej a/alebo abiotickej zložky ekosystému obsahuje: - 8 hier pre dvojice žiakov, hra s 35 fotografiami a kontajnermi na pochopenie správneho rozdelenia a triedenia odpadov; - 8 hier pre dvojice žiakov, hra obsahuje 44 kariet a ruletu na pochopenie kľúčových zásad ma zníženie spotreby a recyklácie; - 4 modely čističky odpadových vôd pre štvoricu žiakov; - 8 prenosných zberných košov na separovanie komunálneho odpadu, skla, plechoviek, tetrapakových obalov, papiera a plastu, z netkaného textilu/polypropylénu, rozmery každého koša 30x30x40cm, 36l.
1 554,00 € Pridať
26. 1EN200014B - Sada Spoznávanie hlasov zvierat
Triedna sada pre obsahový štandard Interakcie v ekosystéme na spoznávanie hlasov zvierat a druhov rýb pre Enviromentálnu učebňu sa skladá z : - učiteľská sada 3 guiro modelov obojživelníkov rôznych veľkostí a aktivity s pracovnými listami na spoznávanie hlasov zvierat žijúcich na Slovensku s nahrávkami 24 zvierat; - 8 hier Bingo pre dvojice žiakov na spoznávanie hlasov zvierat s 25 kartičkami; - 8 bzučiakov (priemer min. 8 cm) pre dvojice žiakov na spoznávanie zvukov hospodárskych zvierat; - sada na hranie a spoznávanie rýb obsahujúca PA podložku motívom príroda a voda (rozmer min. 140 x 200 cm) s protišmykovou spodnou stranou a spevnenými okrajmi pre väčšiu bezpečnosť detí a sadu 8 poznávacích modelov sladkovodných a morských rýb z antialergénnych materiálov napr. : Šťuka, 45 cm; Kapor obyčajný, 36 cm; Sumec, 115 cm; Pstruh hnedý, 35 cm; Zubáč, 77 cm; Jeseter, 125 cm; Kosatka, 118 cm; Treska 37 cm.
840,00 € Pridať
27. 1F200006A - Sada Solárne Elektrické obvody - žiacka súprava
Žiacka sada Solárne Elektrické obvody obsahuje: - štyri 56-dielne stavebnice elektrických obvodov s volmetrom a s napájaním aj zo solárneho článku; - štyri 45-dielne stavebnice elektrických obvodov s volmetrom/ampérmetrom a s napájaním aj z fotovoltaického článku.
603,00 € Pridať
28. 1NB200011B - Mobilný vozík na pomôcky 2
Vozík aj boxy sú ošetrené antibakteriálnou technológiou BioCote® (pre vyššiu hygienu sú povrchy ošetrené vrstvou striebra vo forme strieborných iónov na zabránenie rastu mikroorganizmov). Povrchy sa už nemusia neustále umývať, aby sa zabránilo infekcii. Ideálne na bezpečné ukladanie školského, ale aj lekárskeho vybavenia. Rozmery 885 (1055mm s držadlami) x 690 x 430 mm.
660,00 € Pridať
29. 1NB200017B - Rastlinná veža

Rastlinná veža je ideálna na skladovanie a pestovanie rastlín v triede. Environmentálne štúdie poukazujú, že používanie rastlín v triede môže znížiť hladinu CO2, čo má priamy vplyv na výsledky vzdelávania. Rám je na kolieskach, takže sa dá ľahko premiestňovať po miestnosti alebo škole. Koľajničky na uchytenie kontajnerov sa dajú prispôsobiť rôznym výškam rastlín. Kontajnery sú dodávané v bielej farbe pre svetelný komfort, čo je prospešné pre rast rastlín aj pre pracovné prostredie. Rozmery 1955 x 370 x 420mm.

474,00 € Pridať
30. 1T199015A - Sada - znázornenie bezpeč. využitia elektr. energie doma

Demonštračná sada na ukážku bezpečného používania elektrickej energie v domácnosti. Sada obsahuje 15 rôznych komponentov, umožňujúcich vykonanie 25 rôznych experimentov z týchto okruhov:
- základné zapojenia elektrospotrebičov,
- premena elektrickej energie na iné druhy energie,
- nehody spôsobené elektrickým prúdom,
- nehodové situácie v domácnosti.

Súčasťou stavebnice je sada spojovacích vodičov so stojanom a videomanuál v slovenskom jazyku.

888,00 € Pridať
31. 1T199017A - Sada na znázornenie skleníkového efektu
Demonštračná pomôcka, materiál: odolný plast vhodný pre školské prostredie, rozmer 300x220x45 mm, s dvoma otvormi na teplomery s priemerom 7,5mm, 4 farebné filtre (červený, oranžový, modrý a priesvitný), obsahuje teplomer a malú infračervenú lampu. Model slúži na znázornenie účinku zvyšovania teploty pôdy vplyvom skleníkového efektu.
258,00 € Pridať
32. 1T199018A - Sada na znázornenie zdrojov obnoviteľnej energie

Stavebnica na znázornenie využitia alternatívnych zdrojov elektrickej energie obsahuje:
- veľkú vrtuľu a malú vrtuľu na veternú energiu,
- solárny článok,
- nádoby na vodu so zvonom na vodík a zvonom na kyslík,
- reverzné elektrolyzéry a palivový článok,
- LED diódy na overenie prítomnosti energie,
- prepojovacie členy, hadičky,
- stojan na vrtuľu,
- rôzne typy listov na veľkú vrtuľu,
- držiak na malú vrtuľu,
- ručné dynamo v priesvitnom plaste,
- palivový článok na etanol,
- 9 litrový zásobník na vodík,
- zostava s Peltierovým článkom,
- palivový článok na slanú vodu,
- merač energie,
- merací panel,
- CD so softvérom,
- autíčko na prezentáciu rôznych zdrojov energie, záťaž, superkapacitor.

Súčasťou sady je 1L destilovanej vody a 2ks prepojovacích káblov. Popisy častí a návod je v slovenskom jazyku. Pomocou stavebnice je možné vytvoriť 11 rôznych experimentov súvisiacich s obnoviteľnou energiou, ktoré slúžia na ukážku kompletného systému získavania čistej energie v zmenšenej mierke. Sada je určená pre dielňu.

1 704,00 € Pridať
33. 1T199019B - Sada na využitie obnoviteľnej enegie

Sada na využitie obnoviteľnej energie obsahuje:
- čerpaciu stanicu s mechanickým plnením vodíka,
- elektrolyzér na výrobu vodíka,
- nádržku na vodu a zásobníkom na vodík,
- solárny článok na získavanie energie pre výrobu vodíka.

Rozmer modelu autíčka je 10 cm, je vyrobený z priesvitného plastu, umožňujúceho sledovať chemické procesy, so zásobníkom na vodík. Balenie obsahuje 1ks destilovanej vody v objeme 1 liter. Sada je určená pre dielňu.

224,40 € Pridať
34. 1T199020A - Sada na znázornenie vodovodného systému
Sada znázorňujúca bežný vodovodný systém. Obsahuje: odstredivé čerpadlo s motorom, tubu a káble, vodnú nádrž, trojnožku a tyčinku, stúpacie potrubie s dvoma kohútikmi, vodárenskú vežu so stúpacím potrubím, zdroj energie s batériami, plastový kontajner na vodu, sušič, prierezový model vodovodného kohútika. Sada pre dielňu.
972,00 € Pridať
35. 1T199022A - Prístroj detekujúci hladinu hluku
Prístroj detekujúci škodlivosť hluku a ďalších stresových faktorov. Zaznamenáva a vyhodnocuje hladinu hluku v priestore a meria čas. Obsahuje USB vstup a možnosť pripojenia na LAN. Prístroj obsahuje funkciu, aby tvár na displeji sa buď usmievala (zelené LED), keď je úroveň hluku v norme, alebo bola smutná (červené LED), keď je hluk v priestore nad hygienický limit.
597,60 € Pridať
36. 1T200003B - Modulárna stavebnica reálnych vozidiel - základná
Základná súprava modulárnej stavebnice v životnej veľkosti, ktorú môžete ďalej rozširovať. Postavíte: 7 vozidiel, 5 mechanických konštrukcií, 10 študentských výziev. 6 - 18 rokov, 775 dielov, 5 úložných boxov, 4x koleso 4 "(10 cm), 6x koleso 6"(15 cm), 40 x 60 x 72 cm, 42 kg.
1 752,00 € Pridať
37. 1T200004B - Modulárna stavebnica reálnych vozidiel - rozširená
Rozšírená súprava modulárnej stavebnice v životnej veľkosti s elektromotorom (Talent Kit + Pro Kit UPG). Žiaci si v priebehu práce osvojujú kompetencie, ako sú kreativita, kritické myslenie, spolupráca, komunikácia, práca s informáciami či zvládanie sebakontroly.  Sada obsahuje Postavíte 12 vozidiel, 5 ePulse® vozidiel, 5 mechanických konštrukcií, 20 študentských výziev a vlastné výtvory bez obmedzení.
1 157 dielov, 9 úložných boxov, 8x koleso 4 "(10 cm) , 6x kolo 6 "(15 cm), 4x koleso 8 "(20 cm), 1x ePulse® motor, prevodový remeň, pedále, kotúčová brzda, 40 x 60 x 103 cm, 71 kg.
3 102,00 € Pridať
38. 1T200006A - Sada na demonštráciu princípov smart domácnosti

Sada na demonštráciu princípov smart domácnosti predstavuje vizuálnu pomôcku pre ukážku princípov fungovania inteligentných zariadení v domácnosti. Žiaci si sériou pokusov vyskúšajú, ako funguje automatické zapínanie svetiel pomocou svetelných snímačov, ako napr. reagujú automatické rolety na tmu alebo svetlo, ako je možné, že dom alebo byt sa vie sám vykurovať. Sada pozostáva z hlavného panelu, na ktorom sú inštalované všetky akčné členy aj s popisom, ovládacieho zariadenia s dotykovou obrazovkou s uhlopriečkou min. 8", súčasťou je zbierka úloh pre študentov s širším opisom jednotlivých úloh pre učiteľa.

4 656,00 € Pridať
39. 1VU200001C - Vonkajšia učebňa - konštrukcia
Vonkajšia učebňa, rozmer 560 x 460 x 220 cm s presahom krovu (500x400 bez presahu krovu) obsahuje: – štvorbokú konštrukciu zo smrekových hranolov – valbovú strechu – podbitie strechy – smreková palubovka – strešnú krytinu – bitumenový šindel + oplechovanie – zemné kotvenie – tabuľu na kreslenie – zábradlie Učebňa neobsahuje lavice a stoly. Stavebnú dokumentáciu je potrebné zabezpečiť na individuálne podmienky školy.
11 568,00 € Pridať
40. 1VU200002B - Vyvýšený záhon
Rozmer 150x76x79 cm, materiál sušené borovicové drevo s povrchovou úpravou.
189,00 € Pridať
41. 1VU200003C - Stol s lavicou do vonkajšej učebne
Školský set pre vonkajšiu učebňu obsahuje: – drevenú konštrukciu zo smrekovcového masívu – 1x lavičku – 1x stôl
684,00 € Pridať
42. 1VU200004B - Panel hmyzieho domu
Hmyzí hotel z dreveného masívu, rozmer 45x15x99 cm, odolný voči poveternostným vplyvom. Pozostáva z rôznych sekcií pre širokú škálu hmyzu, vrátane štrbiny pre motýle. Obsahuje prírodné šišky, duté bambusové stonky a drevené hobliny.
104,40 € Pridať
43. 1VU200005C - Lavička s operadlom - drevená
Lavička s operadlom. Drevené prvky sú zo smrekovcového dreva. Povrchová úprava je prevedená hrubovrstvovou lazúrou Remmers Induline. Oceľová konštrukcia je žiarovo zinkovaná.
474,00 € Pridať
44. 1VU200006A - Didaktický kompostér
Didaktický kompostér pre názorné predvedenie fermentačných procesov biologicky rozpožiteľného odpadu. Cez webové rozhranie umožňuje sledovať a riadiť procesy aeróbneho kompostovania. Sledované a merané veličiny: teplota kompostovaného materiálu, koncentrácia CO2 v kompostéri, teplota a vlhkosť vzduchu v kompostéri. Objem kompostéra 0,76 m3.
23 760,00 € Pridať
45. 1VU200007A - Nádrž na dažďovú vodu
Plastová nádrž na dažďovú vodu 1600l. Je viacúčelová na zber dažďovej vody. Možnosť nadzemnej aj podzemnej montáže.
450,00 € Pridať
46. 1VU200008B - Fotovoltaika
Zostava fotovoltaických komponentov na strechu vonkajšej učebne. Zostava obsahuje: 1x menič 3,5 kW 1x wifi ovládanie 1x trojfázový merač 1x batéria dvojčlánková 4-6 panelov 550W. Ochranný rack.
10 656,00 € Pridať
47. 1VU200009A - Meteostanica
Meteostanica je určená na meranie štandardných meteorologických veličín - teplota vzduchu, relatívna vlhkosť, atmosféricky tlak, rýchlosť a smer vetra a zrážky a intenzita osvetlenia. Do internetovej siete sa pripája LAN káblom alebo cez Wi-Fi. Prenos údajov je automatický, v prípade výpadku internetového pripojenia má meteostanica internú pamäť do ktorej sú namerané údaje ukladané. Po obnovení pripojenia meteostanica automaticky dopošle namerané údaje na server a nedochádza k strate nameraných hodnôt. Napájanie je pri verzí s LAN káblom zabezpečené technológiou PoE. Pri verzi s Wi-Fi pripojením je napájanie zabezpečené napájacím adaptérom ktorý je súčasťou balenia. Konštrukcia meteostanice je kovová, odolná voči poveternostným vplyvom a hlavne UV žiareniu. V prípade potreby je možné meteostanicu rozšíriť o dalšie analógové a digitálne vstupy ale aj komunikačné rozhrania ako SPI,I2C,UART, RS485/RS422 a pod. Meranie teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu je realizované v radiačnom kryte ktorý zabezpečuje spoľahlivé meranie. Snímače teploty a relatívnej vlhkosti sú vybavené hydrofóbnym filtrom ktorý zabraňuje kondenzácii vody na snímačoch a tým aj skresleniu meraní. Meteostanicu môžete pripojiť do celoslovenskej školskej internetovej siete meteostaníc a využívať nazbierané dáta k rôznym projektom. Meteostanica sa dodáva s konzolou na uchytenie na stožiar alebo stenu.
1 032,00 € Pridať
48. 1VU200010C - Základná exteriérová učebňa – sezónna (do 25m2)
Multifunkčný vzdelávací priestor 3x8m (24m2), ktorý slúži na výučbu prírodovedných predmetov. Modulárnosťou nábytku sa priestor vie zmeniť z enviro učebne, na chemické laboratórium za pár minút. Priestor viete využívať na rôzne workshopy alebo exkluzívny priestor pre návštevy. Priestor je určený pre skupinu 8 žiakov + učiteľ a jeho cieľom je presunúť žiakov z klasických lavíc do exteriéru. Vzdelávací priestor je delený na 3 základné časti: 1. Interiér učebne 2. Terasa 3. Záhrada. Interiér učebne je v základnom výbere tvorený modulárnym sedením pre počet 8 žiakov + učiteľ, úložným priestorom pre rôzne didaktické pomôcky a dotykovou obrazovkou 86‘‘. Terasa je krytá ochrannou tkaninou / pergolou. Súčasťou terasy je sedenie, ktoré sa dá schovať do interiéru učebne. Záhrada je tvorená vyvýšenými záhonmi, hmyzím hotelom, či nádobou na zachytávanie dažďovej vody. Samotná učebňa má zelenú strechu a je obalená drevoplastom. Jedna z vonkajších stien je určená na kresbu kriedou. Na uvedený typ exteriérovej učebne nie je nutné stavebné povolenie. Základné napojenie na vodu, odpad a elektrický prúd hlavnej budovy je súčasťou vybavenia. Učebňu je možné využívať sezónne od mája do októbra. Jedná sa o oceľovú rámovú konštrukciu opláštenú v drevoplaste a zvnútra zateplenú. Vyhotovenie, pripravenosť, dizajn a konfigurácia celého priestoru je možné prispôsobiť individuálnym požiadavkám školy. Rozmery: Interiérový modul: 3x8m (24m2), terasa 3,5 x 6,5m (22,7m2), priestor na náradie a nádrž na dažďovú vodu 1,2 x 3m (úložný priestor). Učebňa neobsahuje didaktické pomôcky. Stavebnú dokumentáciu je potrebné zabezpečiť na individuálne podmienky školy.
180 000,00 € Pridať